woensdag 17 juli 2019

NND July Release: Day 3

Hello and good morning or evening hihi! We've got another reveal for the Newton's Nook Design.                Hallo en goede morgen of  avond hihi! We hebben nog een andere onthulling voor het Newton's Nook Design.Today's reaveal are these very "tropical" stamp sets in my opinion; We have the Tropical Fring and Zoo Party.                * De reaveal van vandaag zijn deze zeer "tropische" stempel sets naar mijn mening; We hebben de Tropical Fring en Zoo Party.


Both sets are so much fun to color!!! For both cards I used Zig Markers. I think that watercolour effect is beautiful on these illustrations.                * Beide sets zijn zo leuk om in te kleuren!!! Voor beide kaarten heb ik dan ook Zig Markers gebruikt. Ik vind het waterverf effect erg mooi op deze illustraties.


These stamps go perfectly together with the "Frames Squared" die set. That's why I did cut some shapes and placed them on top of eachother. To make the card complete I used some rinestones.                * Deze stempels passen perfect bij de vierkante "Frames Squared" snijmallen. Daarom sneed ik enkele vormen uit en plaatste ik ze op elkaar. Om de kaart compleet te maken, gebruikte ik enkele steentjes.


Today I kept the card design easy and used both stamp sets on the same way.                * Vandaag heb ik het ontwerp van de kaart gemakkelijk gehouden en beide stempelsets op dezelfde manier gebruikt.The only difference here is that I used some orange vellum for the message on the card. I also sange the rinestones in to sequins.                * Het enige verschil hier is dat ik wat oranje doorschijnend papier gebruikte voor de boodschap op de kaart. Ik veranderde ook de steentjes in pailletten.


Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.

Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/

dinsdag 16 juli 2019

NND July Release: Day 2

Welcome back on day 2 of the Newton's Nook Design release week. As you could see yesterday, it will be a big release with a lot of fun goodies to celebrate the 6th birthday from NND. Today we like to introduce you to "Newton's Perfect Wave" and "Scuba Newton" stamps and dies.                * Welkom terug op dag 2 van de Newton's Nook Design release week. Zoals je gisteren kon zien, zal het een grote release zijn met veel leuke goodies om de 6de verjaardag van NND te vieren. Vandaag presenteren wij u graag de stempels en snijmallen; "Newton's Perfect Wave" en "Scuba Newton". 


First I like to show you the "Newton's Perfect Wave" stamp and coordinating die set and the "Waves and Splashes" border stencil.                * Eerst laat ik je graag de "Newton's Perfect Wave" -stempel en de coördinerende stanzset en de "Waves and Splashe" stencil zien.


The critters are so awesome! I just love the how these cats are illustrated.                * De katten zijn echt geweldig! Ik hou echt van de illustraties, zo mooi!


Yesturday (find here the original post) you could see already the "Waves and Splashes" stencil on the "Corgi Beach" card. On this card I made the same background but this time with Distress Ink. The Distress Ink makes the shapes more obvious, because it doesn't blend as well as Oxide Inks.                * Gisteren (vind hier de originele post) kon je al de "Waves and Splashes" stencil op de "Corgi Beach" kaart zien. Op deze kaart maakte ik dezelfde achtergrond, maar deze keer met Distress Ink. De Distress Ink maakt de vormen duidelijker, omdat het niet zo goed mengt als Oxide-inkten.


The second items I like to showcase is this "Scuba Newton" stamps and die set.                * Het tweede item die ik graag laat zien, zijn deze 'Scuba Newton'-stempels en stanz-set.
This set is a little smaller (4x4). Still you get a lot different elements.                * Deze set is een beetje kleiner (4x4). Toch krijg je een heleboel verschillende elementen.


This stamp set is also perfect to make a slider card. Let me explain below how I created it:                * De stempelset is ook perfect om een ​​schuifkaart te maken. Laat me hieronder uitleggen hoe ik dat deed:


1. First color your background panel. I used Distress Inks on this panel.                * 1. Kleur eerst je achtergrondpaneel. Ik heb Distress Inks gebruikt op dit paneel.

2. Once you have decorated the front you cut out a slot. I used a die that helps me with this. Then I turned the background over and added foam tape on the panel. Make sure it doesn't obstruct the rolling action.                * 2. Nadat je de voorkant hebt versierd, knip je een gleuf uit. Ik gebruikte een snijmall die me hiermee hielp. Draai vervolgens de achtergrond om en kleef foamtape op het paneel. Zorg er wel voor je je rollende element niet belemmert met je foam.

3. Two pennies need to be joined together with a round foam pad. It needs to be thick enough to leave the space for the card to slot into to roll. If your round pads aren't thick enough then use two, one on top of the other, to give you the thickness you will need. Stick them together while there in the slot.                * 3. Twee centjes moeten worden samengekleeft met een stukje ronde foamtape. Het moet dik genoeg zijn om ruimte vrij te maken voor de kaart om te kunnen rollen. Als je ronde pads niet dik genoeg zijn, gebruik er dan twee (kleef de een op de andere om je de dikte te geven die je nodig hebt). Plak ze samen terwijl ze in de gleuf zitten.

And that's it:                * & dat is het:


Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.

Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatianahttps://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ 

maandag 15 juli 2019

NND July Release: Day 1

Hello crafty friends, this week is super special. Newton's Nook Designs hit a milestone; they are 6 years old and we celebrate it with a big release! Let's get started!                * Hallo vrienden, deze week is super speciaal. Newton's Nook Designs heeft een mijlpaal bereikt; ze zijn 6 jaar oud en we vieren het met een grote release! Laten we beginnen!

The first item is this Pineapple a duo of stencils:                * Het eerste item is deze Pineapple, een duo van stencils:


 
In my opinion the stencil leaves such a pretty pattern you can use it on it's own.                * Naar mijn mening laat desjabloon zo'n mooi patroon achter dat je het op zichzelf kunt gebruiken.This layered stencil design makes creating patterned paper simple. Let me explain how easy it is:                * Dit gelaagde stencilontwerp maakt het maken van patronen eenvoudig. Laat me uitleggen hoe gemakkelijk het is:


 
1. Use one stencil for the first layer. I applied "Sweet Mango - Glitz Glitter Gel" from ThermOWeb by using the stencil.                * 1. Gebruik een stencil voor de eerste laag. Ik heb "Sweet Mango - Glitz Glitter Gel" van ThermOWeb aangebracht met behulp van de stencil.

2. Then I did add the second layer with a different color ("Grass Green - Glitz Glitter Gel"). It's that easy to achieve the Pineapple pattern. Both stencils also include etching of the opposite layer so they are easy to line up.                * 2. Vervolgens heb ik de tweede laag toegevoegd met een andere kleur ("Grass Green - Glitz Glitter Gel"). Het is zo eenvoudig om het Pineapple-patroon bekomen. Beide stencils bevatten ook groeven van de tegenoverliggende laag, zodat heel gemakkelijk kan zien hoe je ze kan aanbringen.

3. As last step I embossed some birthday sentiments on a flag from the "Frames and Flags - die set".                * 3. Als laatste stap heb ik een aantal verjaardagsteksten op een vlag uit de "Frames en Flags - dies set" embossed.


The Pineapple stencil duo is not on its own. The second item we reveal is this Hibiscus Stencil Set:                * Het stencilduo van Pineapple is niet alleen. Het tweede item dat we onthullen is deze Hibiscus-stencilset:I created a similar card with the same technique as above.                * Ik heb dezelfde kaart gemaakt met dezelfde techniek als op de eerste kaart.


I think the Glitz Glitter Gel and the stencils work so well together! Together it gives a big WOW effect.                * Ik vind dat de Glitz Glitter Gel en de stencils zo goed samenwerken! Samen geeft het een groot WOW-effect.


Of course we also have an awesome stamp and coordinating die set to show today; Corgi Beach.                * Natuurlijk hebben we ook een geweldige stempel en coördinerende die set om te onthullen; Corgi Beach.

The "Bark less beach more" sentiment cracked me up, it's so funny! I think it's perfect to put a smile on someone's face.                * De teskt "Bark less beach more" heeft me echt aan het lachen gebracht, het is zo grappig! Ik denk dat het perfect is om een glimlach op iemands gezicht te toveren.I colored the background with Oxide inks and the illustrations with Inktence Color Pencils. These illustrations are so adorable!                * Ik kleurde de achtergrond met Oxide-inks en de illustraties met Inktence Color Pencils. Deze illustraties zijn zo schattig!


Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.
Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatianahttps://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/