zaterdag 20 mei 2017

Stamped Around The World - Blog Hop

Hello and welcome to my blog! Today some creative crafters and I join the 'Stamped around the world' blog hop. It's a fun hop where we make a card and send it to a random person to make him/her happy. That person will do the same with your card. That's how the handmade card gets to travel to so many countries and to so many people. We go back to the old days when words were really appreciated by writing a letter or a note             * Hallo en welkom in mijn blog! Vandaag nemen een aantal creatievelingen en mezelf deel aan de 'Stamped around the world' blog hop. Het is een leuke hop waar we een kaart maken en deze ook naar een willekeurige persoon sturen om hem / haar blij te maken. Die persoon zal hetzelfde doen met die kaart. Zo wordt de handgemaakte kaart naar zo veel landen en zo veel mensen verstuurd. We gaan terug naar de oude tijd toen woorden echt op prijs gesteld werden door een brief of een brief te schrijven.

Here is what I've made... YES, it's a little interactive...               *Hieronder zien jullie wat ik maakte... JA, het is een beetje interactief....


Because the card has to travel around the world I thought it would be fun to use stamps that mimic traveling. Nothing is better than using the "Newton Dreams Of..." stamp set series for this card.                * Omdat de kaart over de hele wereld moet reizen, dacht ik dat het leuk zou zijn om stempels te gebruiken die het reizen nabootsen. Niets is beter dan het gebruik van de "Newton Dreams Of ..." stempelset-reeks voor deze kaart.
The outside looks perfect as it is, but when you pull on the flap it shows a hidden message and it makes the card dimensional. A while ago I made a similar card, be free to watch that tutorial by <<Clicking Here>>.               * De buitenkant ziet er perfect uit zoals het is, maar als je aan de flap trekt, wordt er een verborgen bericht weergegeven en het maakt de kaart dimensionaal. Een tijd geleden maakte ik een vergelijkbare kaart, wees vrij om die tutorial te bekijken door <<Hier Te Klikken >>.On the inside you is a little space where you can place your own message for the recipient. I thought it would be fun since a lot of the people that gets this card will be card-makers too. That makes it a little more personal.               * Aan de binnenkant is u een kleine ruimte waar je je eigen bericht voor de ontvanger kan plaatsen. Ik dacht dat het leuk zou zijn, omdat veel van de mensen die deze kaart krijgen, ook kaartmakers zullen zijn. Dat maakt het een beetje persoonlijker.
Want to win a price? You have to leave a comment on each blog for a chance to win a surprise bundle from Tonic Studios. The winner will be announced on Lollyrot Scrapbooking’s blog on 27 May.               * Wil je een prijs winnen? Dan moet je op elke blog een reactie achterlaten om een verrassingsbundel van Tonic Studios te kunnen winnen. De winnaar wordt op 27 mei op de blog van Lollyrot Scrapbooking’s blog aangekondigd.


Below you can find all participants for the hop:
* Hieronder kan je alle deelnemers van de blog terugvinden:
Ellen (that's me)  |  Alina  |  Tonic Studios  |  Nina-Marie  |  Maria  |  Erum  | Olesya


One person that comment on this blogpost will get this card with a little extra gift. The winner will be announced on my/this blog on the 24th of May. Enjoy your weekend!!               * Eén persoon die op dit blogbericht reageert, krijgt deze kaart met een klein extraatje opgestuurd. De winnaar wordt op 24 mei op mijn / deze blog aangekondigd. Fijn weekend!

http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-italy/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-london/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birdbath/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birdbath-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-italy-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-dreams-of-london-die-set/

http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://whimsystamps.com/products/from-a-friend

vrijdag 19 mei 2017

DIY: Gift Box


I have two blog posts for today, be sure to check them both.               * Ik heb twee blog posten voor vandaag, bekijk ze dus zeker allebei.

Good afternoon, welcome on my second post for the day. This post is one made for Newton's Nook Design. I'm really trilling to share, because I had so much fun making this gift.               * Goeie middag, welkom terug op mijn tweede post van vandaag. Dit bericht is gemaakt voor Newton's Nook Design. Ik ben echt super enthousiast om dit te delen omdat ik het zo leuk vond om het te maken.


Last Sunday a lot of children celebrated Mother's Day. Of course, I also wanted to present a small gift. Nothing better than a homemade box. This box is inspired by a magazine that I bought when I was traveling. In this book they made gifts by recycling for example a cheese box. I recycled my hamburger box. With a bow and the more beautiful flowers from the "Lovely Blooms" stamp/die set, the box gets a joyful look.               * Vorige zondag vierden heel wat kinderen moederdag. Natuurlijk wilde ik ook een klein kadootje kunnen presenteren. Niets beter dan een zelfgemaakt doosje. Deze doos is geïnspireerd door een magazine die ik kocht toen ik op reis was. Hierin maakte ze geschenkjes door bijvoorbeeld een kaasdoosje te recycleren. Ik recycleerde mijn hamburgerdoosje. Met een strik en de nog mooiere bloemetjes van de "Lovely Blooms" stempel/snijmall set krijgt het doosje een vreugdevolle look.


Inside I've put a nice message and matching flower
wreath from the "Happy Little Thoughts" stamp set. The scented soap and bath salt will be a great relaxing gift for my mom.               * Vanbinnen plaatse ik een leuk berichtje en bijpassende bloemenkrans van de "Happy Little Thoughts" stempel set. De lekker geurende zeep en badzout zullen een prima ontspan cadeautje zijn voor mijn mama.

I hope you got inspired! Thanks for stopping by!               * Hopelijk inspireerde dit je! Bedankt om hier nog eens te komen piepen!
 
http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts/ http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/simply-relative/

 http://curtaincallchallenge.blogspot.be/2017/05/curtain-call-inspiration-challenge_15.html   

Whimsy Stamps Release: Day 3

Good morning, it's already the last day from the Whimsy Stamps release. Today I have a magical card made with the new "Hold You Close" rubber stamp and the "Fur Ever In Our Hearts" clear stamp.               * Goedemorgen, het is al de laatste dag van de Whimsy Stamps release. Vandaag heb ik een magische kaart gemaakt met de nieuwe "Keep You Close" rubberstempel en de "Fur Ever In Our Hearts" stempel.


For this card I did something super fun! First I embossed the rubber stamp on vellum paper. After that I have blend the "Wilted Violet" and "Seedless Preserves" distress ink together. With sprinkles from water and white ink the result is awesome. After the placement from sentiment was I glued the project on top of a card base with photo corners. I love these new items for sure on vellum.                * Voor deze kaart heb ik iets super leuk gedaan! Eerst heb ik de rubberen stempel op vel doorzichtig papier gestempeld met reliëf. Daarna mengde ik de "Wilted Violet" en "Seedless Preserves" distressinkt. Met sprinkles van water en witte inkt is het resultaat geweldig. Na de plaatsing van het wens was kleefde ik mijn project op een kaartbasis met fotohoeken. Ik hou van deze nieuwe items zeker op dat transparant papier.


In the afternoon I will have a new post so be sure to come over again!               * In de namiddag heb ik een tweede post, kom dus zeker nog eens langst!


https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/word-die-set-birthday-wishes-and-magical https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/new-sentiment-banner-dies https://whimsystamps.com/products/hold-you-close https://whimsystamps.com/products/furever-in-our-hearts