woensdag 21 augustus 2019

NND: August Release Day 3

Welcome back to day 3 of the Newton's Nook Design release. We go a bit further in the garden theme of yesterday.                     * Welkom terug op dag 3 van de Newton's Nook Design release. We gaan wat verder in het tuinthema van gisteren.


Today we're showcasing these adorable mice set; Autumn Mice.                     * Vandaag presenteren we deze schattige muizenset; Autumn Mice.

This set is too cute I did need to make cards with all of these mice from the set.                     * Deze set is te schattig. Ik moest daarom wel kaarten maken met alle muizen van de set.


I made a set of 4 cards basically using the same card design. The background was made using a scalloped rectangle. I taped the side off with Purple Tape, to ink the background with Distress Ink.                     * Ik maakte een set van 4 kaarten met in principe hetzelfde kaartontwerp. De achtergrond is gemaakt met een geschulpte rechthoek. Hierbij plakte ik de zijkanten af met plakband om daarna de achtergrond Distress Ink in te kleuren..


After inking you add more color using a stencil. The next card is the same card using gray paper and another stencil.                     * Daarnaa kleur je het panneel nog meer door het gebruik van een sjabloon. De volgende kaart is hetzelfde gemaakt, maar ik gebruikte grijs papier en een ander sjabloon.


The cloud border stencil makes it possible to make a scene without any bulk.                     * Het wolken sjabloon maakt het mogelijk om een ​​scène te maken zonder extra volume toe te voegen.


In the middle you can see again another mouse in a the squared shape.                     * In het midden van de kaart zie je telkens een andere muis in de vierkante vorm.


The leaves gives the card a perfect end result.                     * De bladeren geven de kaart een perfect eindresultaat.


On the last card you can see my most favorite mouse.                     * Op de laatste kaart zie je mijn meest favoriete muis.


They are all so cute!!                     * Ze zijn allemaal schattig


Would you like to win the “Autumn Mice”  Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday August 22nd at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, August 23rd.                     * Wil je de "Autumn Mice" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 22 augustus 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 23 augustus bekend gemaakt op de NND blogpost.
 
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatianahttps://www.newtonsnookdesigns.com/clouds-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/falling-leaves-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/hardwood-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/

dinsdag 20 augustus 2019

NND: August Release Day 2

If yesterday was for the coffee lovers, then today is for the gardeners. Welcome to the second release day from Newton’s Nook Design!                     * Als gisteren vooral voor de koffieliefhebbers was, dan is het vandaag eerder iets voor de tuiniers onder ons. Welkom op de tweede releasedag van Newton's Nook Design!

 
Below you can see the Fall Fringe stamp set. This set will fit perfect in the square stamp set series. These sets all have illustrations peeking in from each edge with an opening in the middle. They are perfectly sized to fit with the scallop edged frame on the Frames Squared Die Set.                     * Hieronder zie je de Fall Fringe-stempelset. Deze set past perfect in de reeks met vierkante stempelsets. Deze sets hebben allemaal illustraties die vanuit de randen naar getekend zijn met een opening in het midden. Ze zijn perfect aangepast voor het frame met geschulpte randen van de Frames Squared Die Set.
 
I really enjoy coloring these stamp sets. The card that I made here is colored with the “Derwent Coloursoft” color pencils. Further I stamped the sentiment with embossing powder. The last step is to make square cards with them using the Frames Squared Die Set.                     * Ik geniet ervan om deze stempels set in te kleuren. De kaart die ik hier heb gemaakt, is gekleurd met de "Derwent Coloursoft" kleurpotloden. Verder stempelde ik de tekst met embossing poeder. De laatste stap is dan om hiermee een vierkante kaarten te maken met behulp van de Frames Squared Die Set.
 

Would you like to winthe “Fall Fringe”  Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday August 22nd at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, August 23rd.                     * Wil je de "Fall Fringe" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 22 augustus 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 23 augustus bekend gemaakt op de NND blogpost.

   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana


https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/

maandag 19 augustus 2019

NND: August Release Day 1


 

Welcome to the August Release from Newton's Nook Design! The whole week their are blogposts with the design team to share the new products and inspiration.                     * Welkom bij de augustus release van Newton's Nook Design! De hele week zijn er blogposts van het ontwerpteam om de nieuwe producten en inspiratie te delen.


Let's dive right into the first stamp set called "Pumpkin Latte".                     * Laten we er in vliegen de eerste stempelset noemt "Pumpkin Latte".

 This set is for all the coffee lovers out their or just perfect to thank someone! As you can see I made a little card in the shape of a cup to give a gift card.                     * Deze set is voor alle koffieliefhebbers of gewoon perfect om iemand te bedanken! Zoals je kunt zien, heb ik een kaartje gemaakt in de vorm van een beker om een ​​cadeaubon te geven.


First I stamped the background with three stamps of the set in a light blue color. The "Thanks a Latte" on top of the cup was stamped with white embossing powder. The last thing to do was creating the sleeve of the cup. This was made with more of the illustrations and an extra sentiment from the set.                     * Eerst stempelde ik de achtergrond met drie stempels van de set in een lichtblauwe kleur. De "Thanks a Latte" aan de bovenkant van de kaart is gestempeld met witte embossing poeder. Het laatste wat er gebeurde was de mouw van de beker. Deze maakte ik met meerdere illustraties en een extra tekst van de set.


As you can see I made two identical cards, only switching the colors and stamps.                     * Zoals je kunt zien, heb ik twee identieke kaarten gemaakt, alleen de kleuren en stempels verwisseld.Last year I was in the USA and I tried the Pumpkin Spice Latte. It has a weird taste but still I really liked drinking it. I wish I could try one again!                     * Vorig jaar was ik in de VS en probeerde ik de Pumpkin Spice Latte. Het heeft een rare smaak, maar ik vond het nog steeds lekker om te drinken. Ik wou dat ik er nog een kon proberen!


Would you like to winthe “Pumpkin Latte”  Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday August 22nd at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, August 23rd.                     * Wil je de "Pumpkin Latte" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 22 augustus 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 23 augustus bekend gemaakt op de NND blogpost.

   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana