woensdag 22 februari 2017

Oldies, But Goodies


Hello and welcome to my blog. In this blog post I like to focus on a few Whimsy Stamps products that are older, but so lovely to use!! First I used the "Bold Statements" stamp set and the other one is "Barnyard Band". Both are so versatile... Today I use them on a birthday card.               * Hallo en welkom op mijn blog. In deze blog post wil ik me concentreren op een paar Whimsy Stamps producten die al wat ouder zijn, maar zo mooi om te gebruiken!! Ten eerste heb ik de "Bold Statements" stempel set gebruikt en de andere is "Barnyard Band". Beide zijn zo veelzijdig ... Vandaag heb ik gebruik ze op een verjaardagskaart.


Sometimes it's worth to cut your stamps in two parts. For example the sentiment on this card is really lovely if you use different colors of ink on it. I really think it gives the card something extra fun. On this card I used the basic colors; blue, red, green. The cow and mouse makes it more easy to use neutral colors like light brown and light grey; perfect to go along with these colors. I love this card; what do you think? Anyway, I hope that the grandma of my boyfriend likes it.               * Soms is het de moeite waard om je stempels in twee te snijden. Bijvoorbeeld de verjaardagswens op deze kaart is echt heel mooi als je verschillende kleuren inkt gebruikt. Ik denk echt dat het de kaart iets extra leuks geeft. Op deze kaart heb ik de basiskleuren gebruikt; blauw, rood, groen. De koe en muis maakt het gemakkelijker om neutrale kleuren zoals lichtbruin en licht grijs te gebruiken; deze gaan perfect samen met de basis kleuren. Ik hou van deze kaart; wat vind jij ervan? Ik hoop alvast dat de bomma van mijn vriend ze ook leuk vind.


Friday I will be back with another project for you; see you than!               * Vrijdag zal ik er terug zijn  met een ander project; ik zie je dan!

https://whimsystamps.com/products/new-barnyard-band https://whimsystamps.com/products/new-bold-statements

maandag 20 februari 2017

Inky Paws Color Challenge #41

Hello everyone!! Since this year Newton's Nook Design has a separated blog for their awesome challenges it's even more time for more fun in the Inky Paws Challenge!! Today we have a new color challenge starting. The colors you have to use are these pretty soft colors; pink, yellow, teal and white.               * Hallo iedereen!! Sinds dit jaar heeft Newton's Nook Design een aparte blog voor hun geweldige uitdagingen, dus is er nog meer tijd voor meer plezier in de Inky Paws Challenges!! Vandaag starten we aan een nieuwe kleuren uitdaging. De kleuren die je moet gebruiken zijn de mooie zachte kleuren; roze, geel, ligt groen/blauw en wit.


I really like the color combination. That's why I started to color the cat with his books and cup with the same colors. Because I really wanted that the cat popping out of the card, I used a darker pink color on the background. Still I go back to the soft pink on the words meow. It's also very funny these words fit perfectly with the little sentence.                * Ik hou echt van de kleurencombinatie. Dat is waarom ik de kat met zijn boeken en mok begon te kleuren met dezelfde kleuren. Omdat ik echt wilde dat de kat uit het frame sprong, gebruikte ik een donkerdere roze kleuren op de achtergrond. Toch ging ik terug naar de zachte roze kleuren door licht roze te gebruiken op mijn "meow" woorden. Die snijmall is ook heel grappig want die woorden passen perfect bij het zinnetje.


If you love challenges, you need to join us at the new Inky Paws Challenge!! See you there!                * Als je houdt van uitdagingen, moet je zeker meedoen met de nieuwe Inky Paws Challenge!! Ik zie je daar!

http://www.newtonsnookdesigns.com/love-chocolate/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-book-club/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee/
http://www.inkypawschallenge.com/2017/02/inky-paws-challenge-41-color-challenge.html

vrijdag 17 februari 2017

Honey Candy Cube Gift box

It's been a fun week with all the new releases! Today I want to share my last project from this week made with some cute Whimsy Stamps products.               * Het was een leuke week met alle nieuwe releases! Vandaag wil ik mijn laatste project van deze week tonen gemaakt met een aantal leuke Whimsy Stamps.

 

As you probably know I like to make little gifts. I had some yummy honey candy-cubes, perfect to give away in a box decorated with previous release "honeycomb" die and this months "bee-cause" stamp set. The sentiment finished it all. Personally I think it's perfect to thank someone!               * Zoals je waarschijnlijk weet, maak ik graag kleine cadeautjes. Ik had wat lekkere honing snoep-blokjes, perfect om in een doosje te geven, versierd met vorige release "honeycomb" snijmall en de "bee-cause" stempel set van deze maand. Het woordje maakt het helemaal af. Persoonlijk denk ik dat het perfect is om iemand te bedanken!


Enjoy your weekend, I'll be back on monday!               * Geniet van je weekend, ik ben er terug op maandag!

https://whimsystamps.com/products/new-you-are https://whimsystamps.com/products/new-bee-cause https://whimsystamps.com/products/new-bold-banners-dies https://whimsystamps.com/products/new-honeycomb-pattern-die
 http://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-fantastic-florals/