donderdag 20 februari 2020

NND Release: February 2020 - Easter Lily, Hello Spring & Petite Flowers Stencil

Hi everyone! We are landed on the last release day from Newton's Nook Design. Today we got 2 stamps and dies sets and a stencil ready for you!!!                * Hallo iedereen! We zijn geland op de laatste releasedag van Newton's Nook Design. Vandaag hebben we 2 stempels en snijmallen en een sjabloon voor je klaar staan!!!


Let's start with the first stamp set; "Easter Lily". It's a 3x4 set with coordinating dies.                * Laten we beginnen met de eerste stempel set; "Easter Lily". Het is een 3x4-set met coördinerende snijmallen.

The first card is also made with this new "Petite Flowers" stencil.                * De eerste kaart is ook gemaakt met deze nieuwe "Petite Flowers" sjabloon.

This little flower card is adorable in my opinion! I colored flowers with Zig Markers and created the background with ThermOWeb's Gina K. Design black Glitz Glitter Gel. Afterwards I used the label dies from the "Framework" die set to apply the sentiment.                * Deze bloemen kaart is naar mijn mening super schattig! Ik heb de bloemen ingekleurd met Zig Markers en de achtergrond was gemaakt met ThermOWeb's Giba K. Design black Glitz Glitter Gel. Daarna gebruikte ik de label snijmal van de "Framwork" snijmallen om de booschap op te stempelen met embossing poeder.


Of course we have more today,...                     * Natuurlijk hebben we meer vandaag,...


This gorgeous "Hello Spring" (2x3) stamp set is the third item we reveal today.
                * Deze mooie "Hello Spring" (2x3) stempelset is het derde item dat we vandaag onthullen.

This card is also fairly easy to obtain. The stamp does not need much, I colored it with Zig Markers with soft colors. Hi there!! Then I placed the illustration in a frame and added flowers.               * Deze kaart is ook vrij gemakkelijk om te bekomen. De stempel heeft niet veel nodig, ik kleurde het in met Zig Markers met zachte kleuren. Vervolgens plaatste ik de illutratie in een frame and kleefde er bloemetjes op.


Would you like to win the “Easter Lily" or the "Hello Spring" Stamp Set? We will choose ONE lucky winner for each stamp setHere's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday February 20th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, February 21th on the NND Blog.                     * Wil je de “Easter Lily" of de "Hello Spring" stempel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar voor elke stempel set! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 20 februari 3 uur  in de ochtend (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 21 februari bekend gemaakt op de NND blogpost.
Newton's Nook Design  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tina  |  Tatiana  |  Amanda


https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/

woensdag 19 februari 2020

NND Release: February 2020 - Newton’s Rain Boots & Raindrops Stencil

Hello sweethearts we are at day 3 of the Newton's Nook Design February release week. On this release day we have again a few items to show.                     * Hallo lieverds, we zijn op dag 3 van de Newton's Nook Design februari releaseweek. Op deze release dag tonen we graag een paar verschillende items aan jullie. 


First of all we have the "Newton's Rainboots" stamp and coordinating dies.                     * Allereerst hebben we de "Newton's Rainboots" stempel set en coördinerende stanzen


Secondly there is the wonderful "Raindrops" stencil.                     * Ten tweede hebben we de prachtige "Raindrop" sjabloon.

 

As you can see on the pictures I created a foiled background. This background is made with the new stencil and Tranfer Gel and an Iridescent Deco Foil Transfer Sheet from ThermOWeb. Later I colored the illustrations with Zig Markers.                      * Zoals je op de foto's kunt zien, maakte ik een achtergrond met foil. Deze achtergrond is gemaakt met de nieuwe sjabloon en Transfer Gel en een Iridescent Deco Foil Transfer Sheet van ThermOWeb. Vervolgens kleurde ik de illustraties met Zig Markers.


Would you like to win the “Newton's Rain Boots" Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday February 20th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, February 21th on the NND Blog.                     * Wil je de Newton's Rain Boots" stempel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar om deze stempel set weg te geven! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 20 fabruari 3 uur  in de ochtend (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 21 februari bekend gemaakt op de NND blogpost.
Newton's Nook Design  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tina  |  Tatiana  |  Amandahttps://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/

dinsdag 18 februari 2020

NND Release: February 2020 - Bitty Bibs Stamps & Baby Bib Die & Sky Scene Builder Die

Welcome back on day 2 of the Newton's Nook Design February release of 2020. Today the design team and me show different stamps and dies.                     * Welkom terug op dag 2 van de Newton's Nook Design februari release van 2020. Vandaag tonen het ontwerpteam en ik verschillende stempels en snijmallen.


 First I may introduce you to the new "Bitty Bibs" stamps and "Baby Bibs" dies.                     * Eerst wil ik je de nieuwe "Bitty Bibs" stempel set en "Babt Bibs" snijmallen voorstellen.


I kept the card simple and used only one bib. I had much fun coloring the sweet illustrations from the bib.                     * Ik hield de kaart eenvoudig en gebruikte slechts één van de slabbetjes. Toch had ik veel plezier om de schattige illustraties in te kleuren.


The extra dies are fun; the bow and the extra layer make the bib super cute.                     * De extra snijmallen van de set zijn echt super fijn, de strik en de extra laag maken het slabbetje super schattig.


Secondly we also have a fabulous "Sky Scene Builder" die.                     * Ten tweede hebben we ook deze prachtige "Sky Scene Builder" snijmallen.


From the first sight I was sold to this set! I love making scene cards, so this is a good asset to my craft room.                     * Vanaf de eerste instantie, was ik verkocht voor deze set! Ik maak graag scènekaarten, dus dit is een perfecte aanwinst voor mijn knutselruimte.


The clouds make the card magical, again ideal for a cute baby card.                     * De wolken maken het kaartje magisch, opnieuw ideaal voor een schattige baby kaart.


Would you like to win the “Bitty Bibs" Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday February 20th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, February 21th on the NND Blog.                     * Wil je de Bitty Bibs" stempel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar om deze stempel set weg te geven! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 20 fabruari 3 uur  in de ochtend (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 21 februari bekend gemaakt op de NND blogpost.


Newton's Nook Design  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tina  |  Tatiana  |  Amanda


https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/love-owl-ways-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/love-owl-ways/