donderdag 18 juli 2019

NND July Release: Day 4

Hi everyone! We are landed on the last release day from Newton's Nook Design. Today we got 4 stamps and dies set ready for you!!!                * Hallo iedereen! We zijn geland op de laatste releasedag van Newton's Nook Design. Vandaag hebben we 4 stempels en snijmallen voor je klaar staan!!!


Let's start with the first stamp set; "Lemon Twist". It's a 4x4 set with coordinating dies.                * Laten we beginnen met de eerste stempel set; "Lemon Twist". Het is een 4x4-set met coördinerende snijmallen.

To be honest, this set is really one of the favorites from the whole release. I colored them with Copic Markers (find more details on the markers I used on my Instagram page).                * Om eerlijk te zijn, is dit echt een van de favorieten set uit de hele release. Ik heb ze ingekleurd met Copic Markers (vind meer informatie over de markers die ik op mijn Instagram-pagina heb gebruikt).


After coloring I did cut out some papers with the "Squared Frames" die set. I did color the background with Distress ink. The card was completed with sequins and twine.                * Na het kleuren heb ik wat papier uitgeknipt met de "Squared Frames" die set. De achtergrond werd ingekleurd met Distress-inkt. De kaart werd met pailletten en touw voltooid.The second card is made with this new "Newton's Melon" stamps and dies. The size of this set is 2x3.                * De tweede kaart is gemaakt met deze nieuwe "Newton's Melon" stempel en snijmal. De grootte van deze set is 2x3.


I also used the new "Hills & Grass" border stencil. Some of you might saw this on the Newton's Nook Designs blog from Monday, but I started using it here.                * Ik heb ook het nieuwe "Hills & Grass" stencil gebruikt. Sommigen van jullie zagen dit misschien al op maandag via de Newton's Nook Designs blog, maar ik gebruik het hier voor het eerst.


This little melon eating cat is adorable in my opinion! I colored the cat also with Copic Markers and crated the background with Distress ink. Therefor I used the "Landboder" die set as well as the new "Hills & Grass" stencil. Afterwards I used the "Sunscape" stencil to create the sun in the background.                * Deze meloenkat is naar mijn mening super schattig! Ik heb de kat ook met Copic Markers ingekleurd en de achtergrond met Distress-inkt ingekleurd. Daarvoor heb ik zowel de "Landboder" die set als de nieuwe "Hills & Grass" stencil gebruikt. Daarna gebruikte ik de "Sunscape" stencil om de zon op de achtergrond te creëren.


I kept the colors the same for this card; brown red and green. The rest was finished like the card above.                * Ik heb het kleurenchema hetzelfde gehouden voor degehele kaart; bruin rood en groen. De rest was afgewerkt zoals de kaart hierboven.


This funny "Gull Friend" (2x3) stamp set is the third set we reveal today.                * Deze grappige "Gull Friend" (2x3) stempelset is de derde set die we vandaag onthullen.


I also want to show you the new "Clouds" border stencil, because I use it on the card below.                * Ik wil je ook de nieuwe "Clouds" sjabloon laten zien, omdat ik het op de onderstaande kaart gebruik.


The "Clouds" border is so much fun. By using it over and over again, you can create a pretty sky background. I'm so happy Newton's Nook will carry these in their shop.                * Het "Wolken" sjaboon is zo leuk. Door deze te meermaals te gebruiken, kan je een mooie hemelachtergrond maken. Ik ben zo blij dat Newton's Nook deze in hun shop zal hebben.


Also the third card is following the same steps to finish it.                * Ook volgt de derde kaart dezelfde stappen om het te voltooien.


"Shrimp Cocktail" (2x3) is the last set from the July release.                * "Shrimp Cocktail" (2x3) is de laatste set uit de juli-release.


I'm so amazed by how Jennifer (the illustrator and owner from Newton's Nook Design) can create so funny and cute illustrations from ugly critter!                * Ik ben zo verbaasd over hoe Jennifer (de illustrator en eigenaar van Newton's Nook Design) de lelijke dieren tot iets moois en grappig kan maken!


The word "Sheers" (from the "Cocktail Mixer" stamp set) was perfect for these shrimps. I think they look adorable with their drinks.                * Het woord "Sheers" (uit de "Cocktail Mixer" -stempelset) was perfect voor deze garnalen. Ik vind dat ze er schattig uitzien met hun drankjes.
Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.

Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://cdn11.bigcommerce.com/s-nr8evu/images/stencil/1000x1000/products/298/2538/NN1707D02_CocktailMixer_DIE_PKG__33119.1499287422.png?c=2 https://www.newtonsnookdesigns.com/sunscape-stencil/

woensdag 17 juli 2019

NND July Release: Day 3

Hello and good morning or evening hihi! We've got another reveal for the Newton's Nook Design.                Hallo en goede morgen of  avond hihi! We hebben nog een andere onthulling voor het Newton's Nook Design.Today's reaveal are these very "tropical" stamp sets in my opinion; We have the Tropical Fring and Zoo Party.                * De reaveal van vandaag zijn deze zeer "tropische" stempel sets naar mijn mening; We hebben de Tropical Fring en Zoo Party.


Both sets are so much fun to color!!! For both cards I used Zig Markers. I think that watercolour effect is beautiful on these illustrations.                * Beide sets zijn zo leuk om in te kleuren!!! Voor beide kaarten heb ik dan ook Zig Markers gebruikt. Ik vind het waterverf effect erg mooi op deze illustraties.


These stamps go perfectly together with the "Frames Squared" die set. That's why I did cut some shapes and placed them on top of eachother. To make the card complete I used some rinestones.                * Deze stempels passen perfect bij de vierkante "Frames Squared" snijmallen. Daarom sneed ik enkele vormen uit en plaatste ik ze op elkaar. Om de kaart compleet te maken, gebruikte ik enkele steentjes.


Today I kept the card design easy and used both stamp sets on the same way.                * Vandaag heb ik het ontwerp van de kaart gemakkelijk gehouden en beide stempelsets op dezelfde manier gebruikt.The only difference here is that I used some orange vellum for the message on the card. I also sange the rinestones in to sequins.                * Het enige verschil hier is dat ik wat oranje doorschijnend papier gebruikte voor de boodschap op de kaart. Ik veranderde ook de steentjes in pailletten.


Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.

Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/

dinsdag 16 juli 2019

NND July Release: Day 2

Welcome back on day 2 of the Newton's Nook Design release week. As you could see yesterday, it will be a big release with a lot of fun goodies to celebrate the 6th birthday from NND. Today we like to introduce you to "Newton's Perfect Wave" and "Scuba Newton" stamps and dies.                * Welkom terug op dag 2 van de Newton's Nook Design release week. Zoals je gisteren kon zien, zal het een grote release zijn met veel leuke goodies om de 6de verjaardag van NND te vieren. Vandaag presenteren wij u graag de stempels en snijmallen; "Newton's Perfect Wave" en "Scuba Newton". 


First I like to show you the "Newton's Perfect Wave" stamp and coordinating die set and the "Waves and Splashes" border stencil.                * Eerst laat ik je graag de "Newton's Perfect Wave" -stempel en de coördinerende stanzset en de "Waves and Splashe" stencil zien.


The critters are so awesome! I just love the how these cats are illustrated.                * De katten zijn echt geweldig! Ik hou echt van de illustraties, zo mooi!


Yesturday (find here the original post) you could see already the "Waves and Splashes" stencil on the "Corgi Beach" card. On this card I made the same background but this time with Distress Ink. The Distress Ink makes the shapes more obvious, because it doesn't blend as well as Oxide Inks.                * Gisteren (vind hier de originele post) kon je al de "Waves and Splashes" stencil op de "Corgi Beach" kaart zien. Op deze kaart maakte ik dezelfde achtergrond, maar deze keer met Distress Ink. De Distress Ink maakt de vormen duidelijker, omdat het niet zo goed mengt als Oxide-inkten.


The second items I like to showcase is this "Scuba Newton" stamps and die set.                * Het tweede item die ik graag laat zien, zijn deze 'Scuba Newton'-stempels en stanz-set.
This set is a little smaller (4x4). Still you get a lot different elements.                * Deze set is een beetje kleiner (4x4). Toch krijg je een heleboel verschillende elementen.


This stamp set is also perfect to make a slider card. Let me explain below how I created it:                * De stempelset is ook perfect om een ​​schuifkaart te maken. Laat me hieronder uitleggen hoe ik dat deed:


1. First color your background panel. I used Distress Inks on this panel.                * 1. Kleur eerst je achtergrondpaneel. Ik heb Distress Inks gebruikt op dit paneel.

2. Once you have decorated the front you cut out a slot. I used a die that helps me with this. Then I turned the background over and added foam tape on the panel. Make sure it doesn't obstruct the rolling action.                * 2. Nadat je de voorkant hebt versierd, knip je een gleuf uit. Ik gebruikte een snijmall die me hiermee hielp. Draai vervolgens de achtergrond om en kleef foamtape op het paneel. Zorg er wel voor je je rollende element niet belemmert met je foam.

3. Two pennies need to be joined together with a round foam pad. It needs to be thick enough to leave the space for the card to slot into to roll. If your round pads aren't thick enough then use two, one on top of the other, to give you the thickness you will need. Stick them together while there in the slot.                * 3. Twee centjes moeten worden samengekleeft met een stukje ronde foamtape. Het moet dik genoeg zijn om ruimte vrij te maken voor de kaart om te kunnen rollen. Als je ronde pads niet dik genoeg zijn, gebruik er dan twee (kleef de een op de andere om je de dikte te geven die je nodig hebt). Plak ze samen terwijl ze in de gleuf zitten.

And that's it:                * & dat is het:


Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.

Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatianahttps://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/