vrijdag 18 oktober 2019

Letter to Santa with Deco Foil

Hello creative peeps! I'm here again sharing inspiration for ThermOWeb. Every year thousands of children write letters to Santa. This is one of the many fun traditions in the United States; so what’s better than a letter for ‘Santa’ during the ThermOWeb 'Santa' themed week?                     * Hallo creatievelingen! Ik ben hier weer om inspiratie voor ThermOWeb te delen. Elk jaar schrijven duizenden kinderen brieven aan de kerstman. Dit is een van de vele leuke tradities in de Verenigde Staten; dus wat is beter dan een brief voor ‘Santa’ te schrijven tijdens de ThermOWeb kerstman themaweek?


Before we send our special letter to the North Pole let me explain how I made it.                     * Voordat we onze speciale brief naar de Noordpool sturen, wil ik eerst uitleggen hoe ik hem heb gemaakt.1. I wanted to create an envelope with a card attached in the middle. For that, we need an envelope that fits our card. I used an Envelope Punch Board for this, but you can open a real envelope, trace and cut it out of paper.                     * 1. Ik wilde een envelop maken waarbij er een kaart middenin word gekleefd. Daarvoor hebben we een envelop nodig die de juiste afmetingen heeft. Ik heb hiervoor een Envelope Punch Board gebruikt, maar je kunt een echte envelop openen, deze traceren op papier en het uitknippen.

2. Afterward, I foiled one flap of the envelope. For that, I used Purple Tape, Transfer Gel, the stencil pal, the new ‘Autumn Wishes’ stencil and ‘Glimmer Gold’ foil.                     * 2. Daarna heb ik een de flap aan de voorkant van de envelop gedecoreerd. Daarvoor heb ik Purple Tape, Transfer Gel, de stencil-pal, de nieuwe ‘Autumn Wishes’ stencil en ‘Glimmer Gold’ folie gebruikt.

3. Later on, I used the Label Border Foil Mates with the ‘Glimmer Gold’ foil to create a fun label. I pushed the printed label with the ‘Glimmer Gold’ foil on top, true a laminator. I did the same with the Toner Sheet and ‘Sparkling Silver’ foil. Afterward, I die cut the letters ‘Santa’ from it.                     * 3. Later gebruikte ik de 'Label Border Foil Mates' met de ‘Glimmer Gold’ folie om een ​​leuk label te maken. Ik duwde het afgedrukte label met de ‘Glimmer Gold’ folie erop door een laminator. Ik deed hetzelfde met het 'Toner Sheet' en de folie 'Sparkling Silver'. Daarna sneed ik de letters ‘Santa’ hiermee uit.4. By adding more layers I got a pretty front for Santa’s letter.                     * 4. Door meer lagen toe te voegen, kreeg ik een mooie voorkant voor de kerstman.


5. On the inside, I attached my card with the Adhesive Dot runner. Then it’s time to decorate the inside.                     * 5. Aan de binnenkant bevestigde ik mijn kaart met de Adhesive Dot runner. Vervolgens is het tijd om de binnenkant te decoreren.

6. I created a tag and a card base with a similar background. First I did color the paper with blue Distress Inks. Then I added white ‘Glitz Glitter Gell’ with a stencil pall true a stencil.                     * 6. Ik heb een tag en een kaartbasis met een vergelijkbare achtergrond gemaakt. Eerst heb ik het papier gekleurd met blauwe Distress Inkt. Daarna voegde ik er de witte ‘Glitz Glitter Gell’ aan toe met een stencil pall en een sjabloon.

7. Further, I added different elements. Each time I stamped, inked, and cut the illustrations from the ‘Wishing You Joy’ stamp set. Some of them got extra glitter by using the coordinating stencil and more Glitz Glitter Gell.                     * 7. Verder voegde ik verschillende elementen toe. Elke keer stempelde, inkte en sneed ik de illustraties uit van de "Wishing You Joy" stempelset. Sommigen illustraties kregen extra glitter door het coördinerende sjabloon en meer Glitz Glitter Gell te gebruiken.


This idea with special envelopes that you can open comes from an aerogram. Aerogram letters were made to send out secret messages inside the envelope during the war. This one is just a little different as it’s intended of course for Santa, with a holiday touch on it.                     * Het idee om een speciale enveloppen die je kan openen te gebruiken, komt van een 'aerogram'. Er werden aerogrambrieven gestuurt tijdens de oorlog om geheime boodschappen in de envelop te versturen. Deze brief is een beetje anders en er een creatieve twist aan gegeven.Don’t you think this kind of card is super fun to make with your kids? I really do!                     * Vinden jullie dit soort kaarten niet super leuk om met je kinderen te maken? Ik alvast wel!


Be sure to check out the rest of the blog posts for the ‘All things Santa’ week! Stay tuned for more crafty projects on the ThermOWeb blog soon.                    * Bekijk ook de rest van de blogposts voor de ‘All things Santa’ deze week! Houd de ThermOWeb blog in de gaten voor meer leuke projecten binnenkort.
 

donderdag 17 oktober 2019

NND October Release: Day 4

We are at the final day of the Newton's Nook Design release. Today we have a lot new items to share.                     * We zijn op de laatste dag van de Newton's Nook Design release beland. Vandaag hebben we veel nieuwe items om aan jullie te tonen.

First we have the Newton's Christmas Kittens:                     * Allereerst hebben we de Newton's Christmas Kittens:

Again this is one of the sets that includes a ton of coloring fun!                     * Dit is nogmaals één van de sets waarmee je heel veel kleurplezier beleeft!


I turned this card into something super cheerful and loving and where the illustration is central item of the card.
                     * Ik maakte van dit kaartje iets super vrolijks en liefdevol, waarbij de illustratie centraal staat.


The second new and cute item today is this mini set 'Purr-fect Pressent'.                     * Het tweede nieuwe en schattige item vandaag is deze miniset 'Purr-fect Pressent'.

 

Again I used different colors for this card, than the typical green and red that we often see at Christmas. Because this illustration is smaller than the set above, I created a scene in a heart.                     * Opnieuw gebruikte ik hiervoor andere kleuren, dan het typisch groen rode dat we vaak zien met kerst. Omdat deze illustratie kleiner is dan bovenstaande set maakte ik een scene in een hartje.


Here I also used the same "Tumbling Hearts" stencil in the background.                     * Ook hier gebruikte ik dezelfde 'Tumbling Hearts" sjabloon, maar dan op de achtergrond.

   
 The last set of today and the entire release is this cute 'Puppy Present' stamp and dies set.                     * De laatste set van vandaag en heel de release is deze schattige 'Puppy Present' stamp and dies set.


I created a similar card as I did the first card today.                     * Ik heb een soortgelijke kaart gemaakt als de eerste kaart die ik vandaag toonde.The big difference are the typical Christmas colors.                     * Het grote verschil zijn de typische kerstkleuren.


Would you like to win the “Newton's Christmas Kittens” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday October 17th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, October 18th.                     * Wil je de "Newton's Christmas Kittens" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 17 oktober 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 18 oktober bekend gemaakt op de NND blogpost.

Newton's Nook Design  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana
https://www.newtonsnookdesigns.com/pawprint-shaker-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/  https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/tumbling-hearts-stencil/
https://www.newtonsnookdesigns.com/happy-howl-idays-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/happy-howl-idays/ https://www.newtonsnookdesigns.com/poinsettia-blooms-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/poinsettia-blooms/

woensdag 16 oktober 2019

NND October Release: Day 3

Welcome back to my blog, I’m so excited to show you the reveal of day 3 of the Newton’s Nook Design release.                     * Welkom terug op mijn blog, ik ben verheugd om jullie de onthullingen van dag 3 van de Newton's Nook Design release te laten zien.


First we have ‘Holiday Fringe’ stamp set. This set is perfectly sized to fit with the scallop edged frame from the Frames Squared Die Set. It’s perfect for creating square cards or layering a square onto any card.                     * Eerst hebben we de ‘Holiday Fringe’ stempelset. Deze set is perfect op maat gemaakt om te passen in de geschulpte frame van de Frames Squared Die Set. Het is dus ideaal voor vierkante kaarten of het plaatsen van een vierkant op eender welke kaart.

I did cut out the scalloped square out of black paper and stamp the illustration with gold embossing powder. These large square stamps are prefect to enjoy coloring and that’s what I did with the Derwent Coloursoft color pencils.                     * Allereerst sneed ik dus het geschulpte vierkante frame uit zwart papier en stempelde ik de afbeelding met goud embossingpoeder. Deze grote vierkante stempels zijn leuk om in te kleuren, dus dat is ookwat ik deed met de Derwent Coloursoft kleurenpotloden.


Later I did cut out the biggest square frame from green paper and dry embossed it.                     * Later heb ik het grootste vierkante frame uit groen papier gesneden en zette er een reliëf op.


We also have the “Main Street Christmas” stamps and coordinating dies.                     * We hebben ook de 'Main Street Christmas'-stempels en coördinerende snijmallen.


I love this stamp set a lot! As you can see I creaty a fairly easy card in the shape of the houses.
For this card I also used my color pencils.                     * Ik ben dol op deze stempelset! Zoals je kan zien, maak ik een vrij simpele kaart in de vorm van de huizen. Voor deze kaart heb ik ook mijn kleurpotloden gebruikt.


On the inside you can find the message.                     * Aan de binnenkant kun je de boodschap terug vinden.


 Would you like to win the “Main Street Christmas”  and the "Holiday Fringe" Stamp Set? We choose ONE lucky winner for each set! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday October 17th at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, October 18th.                     * Wil je de “Main Street Christmas”  en de "Holiday Fringe" stempel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar voor elke stempel set! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 17 oktober 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 18 oktober bekend gemaakt op de NND blogpost.

Newton's Nook Design  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes/ https://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes-die-set/