maandag 28 mei 2018

Summer Coffee Lovers Blog Hop!

Hello crafters! It’s a habit to participate in the Coffee Lovers hop, so this Summer Hop is not different! Below you see a coffee card made with Newton's Nook Design products.              * Hallo creatievelingen! Het is een gewoonte om deel te nemen aan de Coffee Lovers-hop, dus deze zomerhop is niet anders! Hieronder zien jullie een koffie kaartje gemaakt met Newton(s Nook Design producten.


 
I created a scene with summery images and did color them in with "Zig" markers. The toucan on top of the cactus in the coffee mug is so funny. It looks almost like a happy hello card.             * Ik heb een scène gemaakt met zomerse afbeeldingen die ik inkleurde met "Zig" markers. De toekan op van de cactus in de koffiemok is zo grappig. Het lijkt bijna een vrolijke Hallo-kaart.The inside has a funny coffee quote. It makes the card just perfect for a coffee-lover!             * De binnenkant heeft een grappig koffiecitaat. Het maakt het kaartje gewoon perfect voor een koffieliefhebber!


Thanks for visiting me today; I will see you Friday again!             * Bedankt dat je me vandaag hebt bezocht; Ik zal je vrijdag weer zien!
http://www.newtonsnookdesigns.com/toucan-party-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/toucan-party/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cuppa-cactus-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cuppa-cactus/ http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/

http://coffeelovingcardmakers.com/2018/05/2018-spring-summer-coffee-lovers-blog-hop/

woensdag 23 mei 2018

Interactive Wednesday: Pop Up Card

Hello everyone!! This blogpost is made with Newton's Nook Design products. Not only me but also a lot of my friends are moving too. I thought to make an interactive card for one of them.             * Dag iedereen!! Deze blogpost is gemaakt met Newton's Nook Design-producten. Niet alleen ik, maar ook veel van mijn vrienden gaan verhuizen. Ik vond het leuk om een ​​interactieve kaart te maken voor één van hen.


I created a card based on the same dies from previous interactie post (here is the link for that card). When I'm living in our new house I will show you how to create a card like this.             * Ik heb een kaart gemaakt op basis van dezelfde snijmall van de vorige interactieve post (hier is de link naar die kaart). Wanneer ik in ons nieuwe huis woon, zal ik je laten zien hoe je deze kaart kan maken. 


You can send it flat, but when it arrives to my friend she can pull the tag and see the hidden message.             * Je kunt het plat verzenden, maar als het bij mijn vriendin aankomt, kan ze aan de tag trekken en het verborgen bericht zien.


That was it for today, see you next time!             * Dat was het dan  alweer, tot de volgende keer!


http://www.newtonsnookdesigns.com/birthday-essentials/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cloudy-sky-stencil/

maandag 21 mei 2018

The Best Mom In The World

Hello there! Previous weekend we did celebrated our lovely mother's, so I thought it would be proper to share a second mother's day card that I created for my mother in law with Els Brigé products.             * Hallo daar! Vorig weekend vierden we onze lieve moeders, dus ik dacht dat het gepast zou zijn om een tweede moederdagkaart, die ik voor mijn schoonmoeder had gemaakt, te tonen gemaakt met stempels en snijmallen van Els Brigé.


The background was created with some distress ink and a stencil. The heart is the focus on the card. The “Bedankt” and “Mama” Stamp set are prefect to use together (the text says “You are the best Mother” in Dutch). I love to put the big mother word on top of foam.             * De achtergrond is gemaakt met enkele distress-inkts en een stencil. Het hartje is de focus op de kaart. De Stempel set "Bedankt" en "Mama" zijn prefect om samen te gebruiken. Ik hou ervan om het grote woord moeder op schuim te leggen.


The inside reveals the rest of the sentiment (you will read “Have a lovely Mother’s day from the deepest of my heart” in Dutch). The sets are just perfect to send a wonderful message to our moms.             * De binnenkant onthult de rest van de boodschap. Beide set passen gewoon perfect om een leuke boodschap naar onze moeders te sturen.Also for this card I created a tag that I can add to a flower bouquet.             * Ook voor deze kaart heb ik een tag gemaakt die ik kan toevoegen aan een bloemboeket.
 

Thanks for visiting my blog. I hope you like the project. See you a next time with more inspiration.             * Bedankt om mijn blog te bezoeken. Ik hoop dat je het project leuk vond. Tot de volgende keer met meer inspiratie.

https://www.elsbrige.com/shop/mama-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679