woensdag 22 maart 2017

Birthday Card

Welcome to my blog, today I like to share a birthday card made with Whimsy Stamps products.               * Welkom op mijn blog, vandaag toon ik graag een verjaardagskaartje gemaakt met Whimsy Stamps producten.


On this card I used the rubber "Penguin Loves Bunny". This stamp is so cute!! Further I used "Llama Love" for spelling happy birthday and finished the sentence with the "Brush Script Upper Letters". Isn't it adorable?               * Op deze kaart heb ik de rubbere "Pinguin Loves Bunny" gebruikt. Deze stempel is zo schattig!! Verder gebruikte ik "Lama Love" voor het spellen van gelukkige verjaardag en eindigde de zin met de "Brush Script Upper Letters ". Is het niet schattig?


We're in the middle of the week, it's almost weekend (YAY), so enjoy your day!               * We zitten in het midden van de week, het is bijna weekend (YAY), geniet dus van je dag!

 
https://whimsystamps.com/products/penguin-loves-bunny https://whimsystamps.com/products/llama-love https://whimsystamps.com/products/brush-script-uppercase-alphabet-dies

maandag 20 maart 2017

Big thanks to Laura!

Hello everyone, this blog post made for Els Brigé has a special story.               * Hallo iedereen, deze blog post voor Els Brigé heeft een speciaal verhaal.


My friend Katleen and me, met on Friday 3rd March. We went dining at the Pizza Hut. Suddenly a girl came up to us and asked whether we wanted her tickets to the popular singer "The Weeknd." We said a resounding "YES" and just got her tickets because she was very tired and had to drive a long way to the Netherlands. My friend and I hurried up in the restaurant and went to the concert. We had a super good place, the singer sung wonderful live and it was a really nice evening! Luckily the ticket had the address of the girl (Laura is her name). Katleen and I would therefore like to surprise her with the CD from him. Of course I had to use the new "Bedankt" (= Thanks is Dutch) stamp set to make a nice present.               * Op vrijdag 3 maart had ik afgesproken met mijn vriendin Katleen. We gingen nog eens gezellig tafelen in de Pizzahut. Plots kwam er een meisje naar ons toe of we haar tickets wilde hebben van de populaire zanger "The Weeknd". We zeiden volmondig "JA" en kregen zomaar haar concert tickets, omdat ze heel moe was en nog helemaal naar Nederland moest rijden. Mijn vriendin en ik haasten ons van het restaurant naar het concert. We hadden super goede plaatsen, de zanger zon prachtig live en het was echt een toffe avond! Op de tickets stond gelukkig het adres van het meisje (Laura heet ze trouwens). Katleen en ik willen haar dus graag verassen met de cd van de zanger. Natuurlijk moest ik de nieuwe "Bedankt" stempel set gebruiken voor er een leuk pakketje van te maken.


It's super fun to stamp the beautiful words in a different color so they really become the central point of the whole card. In addition, the little phrase go super well with the "Jij en ik" (= You and I in Dutch) stamp set. Below you can see how I completed the envelope with two stamp sets.               * Het is super leuk om de mooie letter in een andere kleur te stempelen zodat ze echt het centrale punt van heel de kaart worden. Daarnaast gaan de leuke kleine zinnetje super goed samen met de "Jij en ik" stempel set. Hieronder zie je hoe ik de enveloppe met beide stempel sets vervolledigde.


Hopefully she will like the gift. What do you think? & Have you ever experienced anything like superfine quite unexpectedly think like that?               * Hopelijk vind ze het een leuk pakketje. Wat denk jij? & Heb jij al eens zoiets super fijn heel onverwacht meegemaakt?

https://www.elsbrige.com/shop/jij-en-ik-stempelset/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/bedankt-stempelset/?v=d3dcf429c679

zondag 19 maart 2017

Llama Love - Video

Hello everyone!! I just wanted to show you a video where I show how I made the card with the "Llame Love" stamp set from Whimsy Stamps.               * Dag iedereen!! Ik wilde alleen even laten weten dat ik,een video heb klaarstaan waar ik laat zien hoe ik de kaart met de "Llame Love" stempel set van Whimsy Stamps maakte.


Have a great Sunday!               * Nog een geweldige zondag toegewenst!

https://whimsystamps.com/products/llama-love https://whimsystamps.com/products/pierced-border-trio-dies https://whimsystamps.com/products/new-card-builder-many-thanks-die-set