zondag 19 juni 2022

CU-TEA


Hello everyone today I have a new message ready for you for Jocelijne Design.                        * Hallo iedereen vandaag heb ik een nieuw post voor jullie klaar staan voor Jocelijne Design.


A bit in line with the previous post, I made a card with many dies and colored paper. I think the card turned out really great. Do you have an idea for next week's post?                        * Een beetje in de lijn van vorige post maakte ik een kaartje met veel snijmallen en gekeurd papier. Ik vind het kaartje echt geweldig geworden. Hebben jullie een idee voor de post van volgende week?

vrijdag 17 juni 2022

Kiwi be friends


Hi, this is the post I would normally went live on Wednesdays, but it was too busy. Today is the day showing you this Jocelijntje...                        * Hallo, dit is de post die ik normaal op woensdag zou publiceren. Het was zo druk dat ik deze week, dat ik vandaag een Jocelijntje toon...


I thought it would be fun to show you that you can make really different fruits with the "Fruity Smiles" dies. The whole team already showed a lot of other fruits, but this kiwi is another one in the line. Hopefully you have been inspired by seeing this card.                        * Ik dacht dat het leuk was om jullie te tonen dat je echt wel erg veel verschillende fruitjes kan maken met de "Fruity Smiles" snijmallen. Het hele team liet al veel andere fruitjes zien, maar deze kiwi is een andere in de rij. Hopelijk zijn jullie geïnspireerd door het zien van dit kaartje.


 

donderdag 16 juni 2022

NND Release - Juni day 4: Newton’s Kite + Palm Tree Line Stencil


Time is going fast, we’re already at the last day of the June Newton’s Nook Design release. Ik heb nog twee nieuwe items klaar staan. I have two new items ready.                        * De tijd gaat snel, we zijn alweer op de laatste dag van de Newton's Nook Design Juni release. Ik heb nog twee nieuwe items klaar staan. 


Eerst hebben we "Newton's Kite".                        * Allereerst hebben we "Newton’s Kite".


Next we have the "Palm Tree Line" Stencil.                        * Vervolgens hebben we de "Palm Tree Line" Stencil.


As with all cards I also used the new "Summertime" paper block. I colored the pussy with Zig Markers. The background was further finished with Distress ink, dies and stencils.                        * Net zoals bij alle kaartjes gebruikte ik ook het nieuwe "Summertime" papier blok. Ik kleurde het poesje met Zig Markers. De achtergrond werd verder afgewerkt met Distress inkt, snijmallen en sjablonen.


 Would you like to win the “Newton's Kite” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thurseday June 16 at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, June 17th.                       * Wil je de Newton's Kite” Stempel Set winnen? Voor deze set kiezen we ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te maken. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 16 juni 2:00 uur 's nachts (Brusselse tijdzone) om een berichtje achter te laten - winnaars worden bekendgemaakt op de NND blogpost op vrijdag 17 juni.


Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 Bekijk alle geweldige blogs van de designteamleden hieronder om deel te nemen:
Newton's Nook Design  |  Donna  |  Ellen (that's me)  |  Tina H.  |  Larissa  |  Samantha M.  |  Zsofia  |  Maria  |  Farhana  |  Tatiana  |  Amanda