donderdag 28 september 2023

Fun DIY Fall Home Decor Ideas

Hello everyone!! I'm here again with some super fun fall home decore idea’s. Printable Cuttable Creatables has pretty fall SVG’s that can be used on their own, but also make a pretty ensemble! On this post I’m using the “Nuts About Fall”, “I Love Fall Most of All” and the (free) “Fall” SVG Files.                        * Dag iedereen!! Ik ben hier weer met een aantal superleuke herfstdecoratie-ideeën.
Printable Cuttable Creatables heeft mooie herfst-SVG's die op zichzelf kunnen worden gebruikt, maar ook een mooi ensemble kunnen vormen! Voor dit bericht gebruik ik de “Nuts About Fall”, “I Love Fall Most of All” en de (gratis) “Fall” SVG-bestanden.

This mustard pillowcase was screaming for some fall decoration. To make this you need Heat Transfer Vinyl (I’m using 4 different brown colors).                        * Dit mosterdkleurige kussensloop schreeuwde om wat herfstdecoratie. Om dit te maken heb je flex nodig (ik gebruik 4 verschillende bruine kleuren).


Decorating your own pillow cases is really budget friendly. Of course is super pretty next to a green or orange pillow.                        * Je eigen kussenslopen versieren is echt budgetvriendelijk. Staat natuurlijk super mooi naast een groen of oranje kussen.


A smaller detail in home decor can be uplifting, for example some wooden coasters. These coaster where also very cheap (I bought them in a sort of dollar store).                        * Een kleiner detail in de woninginrichting kunnen enkele houten onderzetters zijn. Deze onderzetters waren ook erg goedkoop (ik kocht ze in een soort dollar store).


Just as I did with one of my bookmarks (I shared it recently, check it out) I used Heat Transfer Vinyl to decorate the coasters. They match my self-made mug perfectly (more information here).                         * Net zoals ik deed met een van mijn bladwijzers (ik heb hem onlangs gedeeld, meer info hier) heb ik Heat Transfer Vinyl gebruikt om de onderleggers te versieren. Ze passen perfect bij mijn zelfgemaakte mok (meer informatie hier). 


In the same dollar store I did buy some frames with 2 glass sides. I really love these frames to add regular vinyl. I did cut the “I Love Fall Most of All” files in 3 different colors (the word fall is even in a pretty bronze color).                        * In dezelfde dollarstore kocht ik een aantal lijsten met 2 glazen zijdes. Ik ben echt dol op deze frames om gewoon vinyl toe te voegen. Ik heb de “I Love Fall Most of All” bestanden in 3 verschillende kleuren geknipt (het woord herfst is zelfs in een mooie bronskleur).


Quick tip; I place the glass without vinyl on top of the glass with vinyl. As a result, the vinyl layer is protected by the other glass. No dust or other dirt can get stuck between the vinyl and everything stays neatly during the cleaning the frame when needed.                        * Snelle tip; Het glas zonder vinyl plaats ik op het glas met vinyl. Hierdoor wordt de vinyllaag beschermd door het glas. Er kan geen stof of ander vuil tussen het vinyl blijven zitten en alles blijft netjes schoon tijdens het schoonmaken van het frame wanneer dat nodig is.


Now I’m ready to put on the candles and take out a blanket for a movie night in my cozy house!                        * Nu ben ik klaar om de kaarsen te doen branden en een dekentje tevoorschijn te halen voor een filmavondje in mijn gezellige huis!


  

maandag 25 september 2023

Halloween Ice Cream


I’ve been having a lot of fun making these ice cream cards. I've shared animal, summer and winter ice creams and now Halloween popcicles.                        * Ik heb met veel plezier deze ijskaartjes gemaakt. Ik heb dieren-, zomer- en winterijsjes gedeeld en nu Halloween-ijsjes.


With this card I also share inspiration for the Carlijn Design challenge, which you can participate in the Facebook group.                        * Met dit kaartje deel ik ook inspiratie voor de Carlijn Design challenge, die je kan meedoen in de Facebookgroep.


I used the ice creams from the "Popsicle Smiles" together with the "Let's Party!" dies. For the sprinkles on the ice creams I used "Happy Snailmail", "Gnome set 2 Party" and "Bloemetje". The pumpkins come from other sets.                        * Ik gebruikte de ijsjes van de "Popsicle Smiles" samen met de "Let's Party!" snijmallen. Voor de sprinkels op de ijsjes gebruikte ik "Happy Snailmail", "Gnome set 2 Feest" en "Bloemetje". De pompoentjes komen van een andere sets.


Because I gave the ice cream the colors of a candy corn, I think I might as well us it a candy corn! You get this idea for free 😉.                        * Doordat ik het ijsje de kleuren gaf van een candycorn, besefte ik dat ik er evengoed een candycorn van kan maken! Je krijgt dit idee er dus gratis bij 😉.


Of course I also want to make a third ice cream, which I finally attached to a tag "Mini Slimline tags".                        * Natuurlijk wil ik ook een derde ijsje maken, dat ik uiteindelijk bevestigde op een tag "Mini Slimline tags".


Hopefully you will also participate, it is still possible until the end of September. I am already curious about your work.                        * Hopelijk doen jullie ook mee, het kan nog tot eind september. Ik ben alvast benieuwd naar jullie werk.


     

vrijdag 22 september 2023

Recycled Gift Box Idea


I created this box for Newton's Nook Designs. It's a simple trick to not need a box dies. I simply took apart a box with printing on it and turned it inside out to use the blank inside as the outside.                        * Ik heb deze doos gemaakt voor Newton's Nook Designs. Het is een eenvoudige truc om geen doosstanzen nodig te hebben. Ik heb eenvoudigweg een doos met de bedrukking erop uit elkaar gehaald en hem binnenstebuiten gekeerd om de blanco binnenkant als buitenkant te gebruiken.
 

I decorated the box with, stamps, dies and a stencil.                        * Ik heb de doos versierd met stempels, stansen en een stencil.