vrijdag 17 september 2021

Fabulous Hoop

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #crittercard #cardmaking #charlottedieset #partysmilesdieset #altenew #hellocard #thermoweb #decofoilflock #decofoil #flock #handmade #dieset #paperart #hobby #distressink #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo #SnijmallenBloemetje #laurakelly #laurakellyfoil #laurakelly #thermowebfoil #foil #decofoil #Foiledcard

Hello everyone, it's finally Friday evening! I hope you had a lovely week! I'm sharing some inspiration for the "Hoop it up week" at ThermOWeb. Instead of making a card I wanted to share with you how fun it can be with normal paper supplies (dies, flock and foil) to make a decorative hoop. Perfect as a gift or just for in your own craftroom!                         * Hallo allemaal, het is eindelijk vrijdagavond! Ik hoop dat jullie een fijne week hebben gehad! Ik deel nu wat inspiratie voor de "Hoop it up-week" van ThermoWeb. In plaats van een kaart te maken, wilde aan jullie tonen hoe leuk het kan zijn om met normale papierbenodigdheden (stansen, flock en folie) een decoratieve hoepel te maken. Perfect als cadeau of gewoon voor in je eigen hobbykamer!

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #crittercard #cardmaking #charlottedieset #partysmilesdieset #altenew #hellocard #thermoweb #decofoilflock #decofoil #flock #handmade #dieset #paperart #hobby #distressink #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo #SnijmallenBloemetje #laurakelly #laurakellyfoil #laurakelly #thermowebfoil #foil #decofoil #Foiledcard

I started out with what I normally do; making a flocked critter. For this, I used dies, foam adhesive, and flock. It's super easy to transfer your flock on foam (check out the ThermOWeb blog to get the complete tutorial). The green branch is mirrored. Normally you would die cut with the flock side up, You can mirror the image when you simply cut the piece flock side down. Next, I foiled fabric, yes, fabric!! The ThermOWeb fans probably know you can do this, I knew it too, but this is the first time I tried. First I was a bit scared doing it, the explanation on the packaging is really helpful and clear! I really was proud of myself and the end result.                         * Ik begon met wat ik normaal doe; het maken van een konijntje met flock. Hiervoor heb ik stansen, foam en flock gebruikt. Het is super eenvoudig om de flock op foam over te brengen (bekijk de ThermOWeb-blog voor de volledige tutorial). De groene tak spiegelde ik. Normaal gesproken snijd je de flock met de zachte kant naar boven. Je kunt de afbeelding spiegelen als je het stuk met de zachte kant naar beneden snijdt. Vervolgens heb ik stof verijdeld met foil, ja, stof!! De ThermOWeb-fans weten waarschijnlijk dat je dit kunt doen, ik wist het ook, maar dit is de eerste keer dat ik het probeerde. Eerst was ik een beetje bang om het te doen, maar de uitleg op de verpakking is erg behulpzaam en duidelijk! Ik was echt trots op mezelf en het eindresultaat.

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #crittercard #cardmaking #charlottedieset #partysmilesdieset #altenew #hellocard #thermoweb #decofoilflock #decofoil #flock #handmade #dieset #paperart #hobby #distressink #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo #SnijmallenBloemetje #laurakelly #laurakellyfoil #laurakelly #thermowebfoil #foil #decofoil #Foiledcard

As last step I created a matching tag. I really loved creating this fabulous hoop!! I'm pretty sure I will create more of them now. That's how fun it was.                         * Als laatste stap heb ik een bijpassende tag gemaakt. Ik genoot om deze fantastische hoepel te maken!! Ik ben er vrij zeker van dat ik er nu meer van ga maken. Zo leuk was het.

Be sure to check the ThermOWeb blog for more inspiration and explanations! See you tomorrow again on this blog! See you than!                         * Check zeker de ThermOWeb blog voor meer inspiratie en uitleg! Ik zie je morgen opnieuw op deze blog! Tot dan!


   
       

Halloween Inspiration Week

 #newtonsnookstamps #newtonsnooksdesigns #nnd #halloween #halloweencard #handmadecards #instagramcrafters #copicciao #copicmarkers  #countnewtonstampset #TrickorTreatKittensstampSet #catlover #handmadecard #cardmaking #stamping #hobby #paperart

Hello again!! Did you knew this week Newton's Nook Designs is getting ready for Halloween with a fun Inspiration week? All week the NND Design Team was sharing inspiration using some of their favorite Halloween products to get you in the mood for tricks and treats! Today is the last day, so check out what Larissa and me created and don't forget to check the NND Blog for all the fun inspiration from previous days!                         * Welkom terug!! Wist je dat Newton's Nook Designs deze week zich klaarmaakt voor Halloween met een leuke inspiratieweek? De hele week deelde het NND Design Team inspiratie met behulp van enkele van hun favoriete Halloween-producten om je in de stemming te brengen voor tricks & treats! Vandaag is de laatste dag, dus kijk wat Larissa en ik hebben gemaakt en vergeet zeker niet de NND Blog te checken voor alle leuke inspiratie van voorgaande dagen!

#newtonsnookstamps #newtonsnooksdesigns #nnd #halloween #halloweencard #handmadecards #instagramcrafters #copicciao #copicmarkers  #countnewtonstampset #TrickorTreatKittensstampSet #catlover #handmadecard #cardmaking #stamping #hobby #paperart 

Halloween for me is all about the treats... That's why I descided to create a candybox for these delicious frogs. Since I was not able to join the previous release I had so much fun using a lot of new products for this blog post.                         * Halloween draait voor mij om de lekkernijen... Daarom besloot ik een snoepdoos te maken voor deze heerlijke kikkers. Omdat ik niet in staat was om deel te nemen aan de vorige release, had ik veel plezier met het gebruik van veel nieuwe producten voor deze blogpost.

#newtonsnookstamps #newtonsnooksdesigns #nnd #halloween #halloweencard #handmadecards #instagramcrafters #copicciao #copicmarkers  #countnewtonstampset #TrickorTreatKittensstampSet #catlover #handmadecard #cardmaking #stamping #hobby #paperart
 
I made a wrapper and a tag for the candybox. The wrapper was made with the 'Slimeline Frames and Portholes' die set. The tag was made like I make all scene cards using the 'Landborder' dies and a lot of 'Distress Ink'. Of course we cannot survive on only treats, we need some drinks too. For that I created a bottlelabel too.                         * Ik maakte een omhulsel en een label voor de snoepdoos. Het omhulsel is gemaakt met de 'Slimeline Frames and Portholes' stansset. De tag is gemaakt net als de meeste kaartjes met taferelen met de 'Landborder' dies en veel 'Distress Ink'. Natuurlijk kunnen we niet alleen leven van lekkers, we hebben ook wat te drinken nodig. Ook daarvoor heb ik een flessenetiket gemaakt.

#newtonsnookstamps #newtonsnooksdesigns #nnd #halloween #halloweencard #handmadecards #instagramcrafters #copicciao #copicmarkers  #countnewtonstampset #TrickorTreatKittensstampSet #catlover #handmadecard #cardmaking #stamping #hobby #paperart

I'm so in love with the funny sentiment from the 'Brooms and Boos' stamp set; I had to use it. He is great! Since I used a scary kitten on the candy box, I wanted to make a matching bottlelable with an other kitten. So that is how I came up with all element for the label.                         * Ik ben zo verliefd op de grappige tekst van de stempelset 'Brooms and Boos', ik moest hem zeker gebruiken. Het is geweldig! Omdat ik een schattig en eng poesje op de snoepdoos had gebruikt, wilde ik een bijpassende bottlelable maken met een andere poes. Dus zo kwam ik aan alle elementen voor het label.

#newtonsnookstamps #newtonsnooksdesigns #nnd #halloween #halloweencard #handmadecards #instagramcrafters #copicciao #copicmarkers  #countnewtonstampset #TrickorTreatKittensstampSet #catlover #handmadecard #cardmaking #stamping #hobby #paperart

I really loved making the wrapping for both treats. It's perfect giving as gift to friends or having a great evening with your girl/boy-friend. Be sure to check out more inspiration on the NND blog and come back this evening. I have an other post!                         * Ik vond het erg leuk om de verpakking voor beide lekkernijen te maken. Het is perfect om als cadeau geven aan vrienden of een leuke avond te voorzien met je vriend(in). Bekijk zeker meer inspiratie op de NND blog en kom zeker vanavond terug. Ik heb nog een andere leuke post!
          


donderdag 16 september 2021

Party with wobbly Piñata

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #friendshipcard birthdaycard #crittercard #cardideas #letspartydieset #handmade #dieset #paperart #hobby #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo  #actionwobble #interactivecard

Hello Hello hello!! I'm so looking forward to guide you through this blog post, because today it's my turn to show you the new items from the Jocelijne release!                         * Hallo hallo hallo!! Wat kijk ik er zo naar uit om jullie door deze blogpost te loodsen, want vandaag is het mijn beurt om de nieuwe items van de Jocelijne release te tonen!

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #friendshipcard birthdaycard #crittercard #cardideas #letspartydieset #handmade #dieset #paperart #hobby #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo  #actionwobble #interactivecard

Today I focus on the set "Let's Party" by Jocelijne. This set contains fun elements such as a piñata, a party hat, confetti, candy, ... ideal to use with figures such as the patooties, Charlotte or Bacon, ... However, you can certainly use the elements alone on a card, just like I do in this blog post.                         * Ik spits me vandaag toe op de "Let's Party" set van Jocelijne. Deze set omvat leuke elementen zoals een piñata, een feesthoed, confetti, snoep,... ideaal voor te gebruiken met figuurtjes zoals bv. de patooties, Charlotte of Bacon,... Toch kan je de elementen zeker ook alleen op een kaartje te gebruiken, zoals ik hier doe.

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #friendshipcard birthdaycard #crittercard #cardideas #letspartydieset #handmade #dieset #paperart #hobby #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo  #actionwobble #interactivecard

First I chose a basic color palette to help me to put all the elements together (pink, yellow, purple and brown). Next I loved using an 'action wobble'.                         * Allereerst koos ik een basis kleuren pallet om alle elementen mooi bij elkaar te doen passen (roos, geel, paars en bruin). Ik vond het ook enorm fijn om een 'action wobble' te gebruiken.

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #friendshipcard birthdaycard #crittercard #cardideas #letspartydieset #handmade #dieset #paperart #hobby #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts #doeading #scrapenco #noorenzo  #actionwobble #interactivecard

This is a spring that jumps up and makes your figure wiggle. Ideal for the piñata. Now it seems like all the confetti falls from the piñata onto my card. Nice right?! See you tomorrow with more fun posts                         * Dit is een veer die omhoog springt en je figuurtje doet wiebelen. Ideaal voor de piñata. Zo lijkt het net of alle confetti uit de piñata valt op mijn kaart. Leuk hé?! Tot morgen met meer leuke posts!