vrijdag 15 december 2017

Warm Wishes

Happy Friday folks, I'm so happy it's almost weekend!! Today I have a last Coffee Lovers hop project to show. This time the card is made with Whimsy Stamps products.             * Happy Friday-mensen, ik ben zo blij dat het bijna weekend is !! Vandaag heb ik het laatste project voor de Coffee Lovers hop. Deze keer is het kaartje gemaakt met producten van Whimsy Stamps.


For this card I masked of the small objects and stamped my cup on top. Then I took my watercolors and colored my scene. After paining I did cut out the heart around my scene and stamped my message on a banner. The last step on this card was adding my background and some sequins.             * Voor deze kaart heb ik de kleine voorwerpen eerst afgedekt en mijn kopje erop gestempeld. Toen nam ik mijn aquarellen en kleurde mijn scène. Na het schilderen knipte ik het hart rond mijn scène uit en stempelde ik mijn boodschap op een mini spandoek. De laatste stap op deze kaart was het toevoegen van mijn achtergrond en enkele pailletten.


Have a super fun weekend!             * Beleef nog een super leuk weekend!


http://coffeelovingcardmakers.com/2017/12/2017-winter-coffee-lovers-blog-hop-2/

woensdag 13 december 2017

Coffee Mug: Tip 3

Hello everyone, today I have two little last tips made for the Coffee Lovers hop.             * Hallo allemaal, vandaag heb ik twee kleine laatste tips voor de Coffee Lovers hop.


First I want to show you how my stencil brings the feeling of Christmas on this gift. Sometimes little elements can change the vibe of your card.             * Eerst wil ik je laten zien hoe ik met mijn sjabloon het gevoel van Kerstmis op dit geschenk terug brengt. Soms kunnen kleine elementen de sfeer van je projectje veranderen.


Yesterday I showed you a bag I used with the "Leave" stencil, at first sight it's more something for fall, but with using these with these mugs with a snowmen on it brings us back to Christmas (click here to see the other work).             * Gisteren heb ik je een tas laten zien die ik gebruikte met het "Leave" sjabloon , op de eerste zicht is het meer iets voor de herfst, maar met het gebruik van deze mokken met sneeuwmannen brengt het ons terug naar Kerstmis (klik hier om het ander werkje te zien).
 

Secondly I want to talk about colors. As you can see and compare my two tags, you see these mugs have different colors. If you only see at cups from the first picture, you see that the colors go perfectly for something with an Autunm theme.             * Ten tweede wil ik het hebben over kleuren. Zoals je mijn twee tags kunt zien en vergelijken, zie je dat de mokken verschillende kleuren hebben. Als je alleen naar de kopjes van de eerste foto ziet, zie je dat de kleuren perfect passen bij iets met een herfst-thema.


You can easily turn something your own way by thinking about what kind of colors you will use and which objects.             * Je kan dus eenvoudig iets op naar je eigen hand zetten door na te denken over welke kleuren je zult gebruiken en welke objecten.

http://www.newtonsnookdesigns.com/snowfall-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/holiday-foliage-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cup-of-cocoa-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cup-of-cocoa/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee/


http://coffeelovingcardmakers.com/2017/12/2017-winter-coffee-lovers-blog-hop-2/

dinsdag 12 december 2017

Coffee Mug: Tip Day 2

Hi crafty friends, I'm here again with a Coffee Lovers hop inspiration post. After talking about using your mug stamps with critters, it's also fun to pare these stamps with other items....             *Hallo creatieve vrienden, ik ben hier weer met een Coffee Lovers hop inspiratie-post. Na gisteren het over het gebruik van je tas stempels met beestjes saen te brengen, is het ook leuk om deze stempels te gebruiken met andere items ....On this tag I pared the new "Cup of Cocoa" stamp set with the beans and text from the older "Newton Loves Coffee" stamp set.             * Op deze tag heb ik de nieuwe "Cup of Cocoa" -stempel met de bonen en de tekst van de oudere "Newton Loves Coffee" -stempelset samengebracht.


Of course you can also pair the stamps with totally different sets as "Made from Scratch".             * Natuurlijk kan je de stempels ook combineren met totaal verschillende sets zoals "Made from Scratch". 


 
For sure with cookies in the mug, it looks fun for giving something handmade.             * Zeker met koekjes in de tas lijkt het leuk om iets handgemaakt te geven.
 


See you tomorrow again!             * Tot morgen alweer!http://www.newtonsnookdesigns.com/made-from-scratch/ http://www.newtonsnookdesigns.com/made-from-scratch-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newton-loves-coffee-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cup-of-cocoa/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cup-of-cocoa-die-set/http://www.newtonsnookdesigns.com/falling-leaves-stencil/

http://coffeelovingcardmakers.com/2017/12/2017-winter-coffee-lovers-blog-hop-2/