donderdag 21 juni 2018

NND Release: Day 4

Time is going fast, we’re already at the last day of the June Newton’s Nook Design release. Today's items were a request from someone on our design team! I think it was awesome idea that our mascot can bake/cook from now on. What is your idea about that?                * De tijd gaat snel, we zijn alweer op de laatste dag van de Newton's Nook Design Juni release. De items van vandaag waren een verzoek van iemand in ons ontwerpteam! Ik vind het een geweldig idee was dat onze mascotte ook kan bakken / koken vanaf nu. Wat is jouw idee daarover?


Here is a close up on the fun set:                * Hier is een close up van de leuke set: 
When I saw this stamp set I really wanted to make a striped curtain like you see hanging outside the window like in cartoons. This was created with the "Cloud Borders" die.                * Toen ik deze stempelenset zag, wilde ik graag een gestreept gordijn hebben zoals in tekenfilms ziet. Dit is gemaakt met de "Cloud Borders".


Below I quickly explain how you can do this:                * Hieronder leg ik kort uit hoe je dit kan doen:
 

1. Cut out the frame so your curtain has the same size. After that, you cut out the scalloped border from the "Cloud Borders" die set out that frame. It's handy to use washi tape so your die will not move while cutting.                * 1. Knip het frame uit zodat je gordijn even groot is als het frame. Daarna snij je de geschulpte rand uit die vorm van de "Cloud Borders" stans. Het is handig om washi-tape te gebruiken, zodat de stans tijdens het snijden de niet beweegt.

2. Stick washi tape alternately on the scallops to make lines, after that you blend in the color you like.                * 2. Plak afwisselend de washi-tape aan elke boog en breng vervolgens in de gewenste kleur aan. I think this stamp set is such a nice set, because you can combine it so well with a lot of older stamp sets. On the second card I'm using some extra stamps from the "Made From Scratch" stamps set.                * Ik vind deze stempelset zo'n mooie set, omdat je hem kunt combineren met veel oudere stempelsets. Op de tweede kaart gebruik ik een aantal extra stempels van de stempels "Made from Scratch" stempel set.This was the last card for this release. Please notice that today is the last day you can participate in the challenge to win some stamps from the complete release. Read more about it below!                * Dit was de laatste kaart voor deze release. Merk op dat vandaag de laatste dag is dat je kunt deelnemen om iets van de volledige release te winnen. Lees hier meer hierover helemaal beneden!


Would you like to win the "Newton's Kitchen" Sets? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday June 21st at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, June 22nd                * Wil je de "Newton's Kitchen" stempel sets winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 21 juni 3 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 21 juni bekend gemaakt op de NND blogpost.
            
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
 http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/

woensdag 20 juni 2018

NND Release: Day 3

Hello and welcome back on the Newton’s Nook Design release Day 3. Today we take a break from all the critters. Talking about a break, what is better than doing that with a glass of wine haha? Yes, this is the wine stamp sets reveal.                * Hallo en welkom terug op de Newton's Nook Design release Dag 3. Vandaag nemen we een pauze van alle beestjes. Nu we het hebben over een pauze nemen, wat is beter dan dat te doen met een glas wijn haha? Ja, vandaag onthullen we een wijn stempel set.


I really love all the sentiments in the "Wine a little" and "Coffee & Wine" stamps sets. They really make me laugh! Here you can read them a little better:                * Ik ben echt dol op alle tektstjes in van de "Wine a little" en de "Coffee & Wine" stempel sets. Ze doen me lachen! Hier kun je ze een beetje beter lezen:
The other set is also nice...                * De andere set is ook echt leuk...


When you're invited on a dinner, it's nice to give some flowers or a bottle of wine (that's a tradition in Belgium). I always think it would be nice to hang a tag on a bottle we give away. Finally I can do that, these stamps are perfect for this!                * Als je wordt uitgenodigd voor een etentje, is het leuk om wat bloemen of een fles wijn te geven (dat is een traditie in België). Ik denk altijd dat het leuk zou zijn om een ​​label op aan de fles te hangen die we weggeven. Eindelijk kan ik dat beginnen doen, want deze stempels zijn hier perfect voor!


The tag is made with the "Fancy Edges Tag" die set, by extending it.                * De tag is gemaakt met de "Fancy Edges Tag" door deze uit te verlengen.


The other stamp set is fun too. The sentiment really makes it possible to combine it with coffee stamps (find the exact items in the supplies list below). The images are pianted with 'Zig Markers' like the images form the tag above, but in rainbow collors this time.                * De andere stempel set is ook leuk. De tekst maakt het echt mogelijk om het te combineren met koffiestempels (vind de exacte items in de onderstaande benodigdhedenlijst). De afbeeldingen zijn gekleurd met 'Zig Markers' zoals de afbeeldingen van het label hierboven, maar deze keer in regenboogkleuren.


This is a more simple looking card focussing on the text, but still make the images pop. I know alreaddy a friend that will really love the card hihi..                * Deze kaart ziet er eenvoudiger uit kaart die zich voornamelijk focused op de tekst, maar toch ook de afbeeldingen eruit laat springen. Ik ken al een vriendin die van deze kaart zal houden: hihi...Would you like to win the "Wine a little" or "Coffee & Wine" Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday June 21st at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, June 22nd                * Wil je de "Wine a little" en "Coffee & Wine" stempel set winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 21 juni 3 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 21 juni bekend gemaakt op de NND blogpost.
           
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
 http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fancy-edges-tag-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/bubbly-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cocktail-mixer-die-set/

dinsdag 19 juni 2018

NND Release: Day 2

Hi there! Today we continue the Newton’s Nook Design release with soùe new Llama's.  These are very popular this year and after the success from our winter “Llama Delivery" stamp set, it’s time to dress him up for summer!              * Hallo daar! Vandaag gaan we verder met de Newton's Nook Design-release met enkele nieuwe Llama's. Deze zijn erg populair dit jaar en na het succes van onze winterset "Llama Delivery" is het tijd om hem te verkleden voor de zomer.


Here is a close up on the “Loveable Llamas” stamps and dies:              * Hier is een close up van de "Loveable Llamas" stempels en snijmall set: 

Loveable Llamas

All the little elements give extra options for your scene cards! If you put some of them without or one or two layered pop dots this really gives a lot of fun dimension on your card. As you already noticed I used the stencil that was revealed yesterday. Instead of using it as it is I used the "Land Border" dies to cut pieces out of it. To give the sun some extra glimmer I did go over the stencil again with some 'Transparent Embossing Paste' combined with 'Nuvo white Glitter'.              * Alle kleine elementen geven extra opties voor je scènekaarten! Als je sommige zonder of met één of twee gelaagde pop-dots geeft dit echt een leuke dimensie op je kaart. Zoals je al hebt opgemerkt, heb ik de sjabloon die gisteren werd onthuld gebruikt. In plaats van het te gebruiken zoals het is, gebruikte ik de "Land Border" stans set om er stukken uit te knippen. Om de zon wat extra glans te geven, heb ik het sjabloon opnieuw bedekt met 'Transparent Embossing Paste' in combinatie met 'Nuvo white Glitter '.
Would you like to win the "Loveable Llama's" Sets? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday June 21st at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, June 22nd                * Wil je de "Loveable Llama's" stempel sets winnen? Deze stempel set wordt weggegeven aan ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot vrijdag 21 juni 3 uur 's nachts (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven - de winnaars worden op vrijdag 21 juni bekend gemaakt op de NND blogpost.
            
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes op alle Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
Newton's Nook Designs  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Jennifer  |  Tatiana
 http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/