maandag 10 augustus 2020

NND Newsletter Sneak Peek

Spoiler Alert!! If you are sign up for the Newton’s Nook Design newsletter before tomorrow you will receive a fun extra mail post written by me!                     * Attentie, attentie! Als je je voor morgen aanmeld voor de Newton’s Nook Design newsletter zal je een leuke extra mail post ontvangen die geschreven is door mij!


In that newsletter I will show a fun technique for making a background. See you later!                     * In die nieuwsbrief zal ik een leuke techniek zien voor het maken van een achtergrond. Tot dan!

vrijdag 7 augustus 2020

Triadic Colors On The Color Wheel

Hello, crafty friends! I'm here with a bright lemon card made for Newton's Nook Design. The colors on the card match perfect because of the color wheel.                  Hallo, creatievelingen! Ik ben hier met een heldere citroen kaart gemaakt voor Newton's Nook Design. De kleuren op de kaart passen perfect bij elkaar door het kleurenwiel.


A color wheel is handy an essential tool for crafters. By organizing the colors in a circle, the wheel shows you what the relationship between different colors is, what the effect of mixing colors will be and which colors combine well with each other.                  Een kleurenwiel is een handig en essentieel hulpmiddel voor creatieveling. Door de kleuren in een cirkel te ordenen, laat het wiel zien wat de relatie is tussen verschillende kleuren, wat het effect is bij het mengen van bepaalde kleuren en welke kleuren goed bij elkaar passen.


Today I look at the Triadic colors. Those are three colors that are equally spread over the color wheel. These create a lively visual interest. It is therefore ideal to make a card with the correct contrast colors. Some palettes are brighter, while others are more refined.                  Vandaag kijk ik naar de Triadische kleuren. Dat zijn drie kleuren die gelijkmatig over het kleurenwiel zijn verdeeld. Deze creëren een levendige visuele interesse. Het is daarom ideaal om een ​​kaart te maken met de juiste contrastkleuren. Sommige paletten zijn helderder, andere zijn verfijnder.Of course I colored the lemons yellow. The other two triadic colors are red and blue. You can of course also make adjustments by adding a lighter shade or some darker shade instead of sticking to the real color from the wheel. I did that with the blue color; I made it much lighter. I would never combine these colors myself. I think the card looks beautiful now.                  Natuurlijk heb ik de citroenen geel gekleurd. De twee bijhorende triadische kleuren zijn rood en blauw. Je kan natuurlijk ook aanpassingen maken door een lichtere tint of een donkere tint toe te voegen in plaats van vast te houden aan de huidige kleur op het wiel. Dat deed ik dan ook met de blauwe kleur; Ik maakte die veel lichter. Ik zou deze kleuren nooit zelf combineren, maar ik vind de kaart echt prachtig nu!

     

dinsdag 4 augustus 2020

Let's Get Away

Hello dear friends! ThermOWeb celebrates the “Let's Get Away” week. I love to travel and get to know new cultures. For me traveling is an experience and living in that moment is for me the most fun part. Of course it's the best to stay at home because of corona, but maybe you can still make a trip in your neighborhood / country or in apartness. Above all, do it safely.                  * Hallo lieve vrienden! ThermOWeb viert de 'Let's Get Away' week. Ik hou van reizen en nieuwe culturen leren kennen. Reizen is voor mij een ervaring en leven in dat moment is voor mij het leukste. Natuurlijk kan je best thuis blijven vanwege corona, maar misschien kan je toch een trip doen in je buurt/land of in afzondering. Doe het vooral veilig!Traveling and card making goes well together. It’s the time we do send cards; to those we miss or to those who will leave. I remember getting a letter in my baggage from my parents each time I was leaving on camp. That’s why I made a little “travel well” card and envelope to put in someone’s suitcase.                  * Reizen en kaarten gaat goed samen. Het is de moment dat we kaarten sturen; voor degenen die we missen of voor degenen die zullen vertrekken. Ik herinner me dat wanneer ik op kamp vertrok elke keer een brief in mijn bagage kreeg van mijn ouders. Daarom heb ik een kleine "reis goed" kaart en envelop gemaakt om in iemands koffer te stoppen.


The card and envelope are very shiny. I used a lot of different products that sparkle like the Glitz Glitter Gels and Fancy Foils from Gina K. Designs and ThermOWeb.                  * De kaart en envelop schitteren. Hiervoor gebruik ik verschillende producten die schitteren zoals de Glitz Glitter Gels en Fancy Foils van Gina K. Designs en ThermOWeb.


On the ThermOWeb blog you can see how I made this fancy card with a photo tutorial.                  * Op de ThermOWeb-blog kun je zien hoe ik deze mooie maakte aan de hand van een foto tutorial.


The envelope also looks great with all the glitter.                  * Ook de enveloppe ziet er geweldig uit met de glitter.I think it’s adorable! I'm sure my recipient will love this in her bag. I hope this gave you some ideas. Thank you for checking my blog again!                  * Ik vind het geweldig! Ik weet zeker dat mijn ontvanger dit geweldig zal vinden in haar tas. Ik hoop dat dit je wat ideeën heeft gegeven. Dankjewel dat je opnieuw kwam kijken op mijn blog!