donderdag 8 juni 2023

DIY Suncatchers with the Cricut and PCC


Hello there friends, today I am sharing two different ways to make suncatchers. Both techniques are super easy to make, so let’s jump in it.                        * Hallo daar vrienden, vandaag deel ik twee verschillende manieren om suncatchers te maken. Beide technieken zijn supergemakkelijk te maken, dus laten we erin springen.
 
Before I start, I like to share all 
Printable Cuttable Creatables products used. In this post I’m using: “Kindness Rainbow Retro”, “Great Day Retro”, “Spread Sunshine Retro” and “Let the Good Times Roll” SVG File.                        * Toch nog even voor ik begin, deel ik graag alle gebruikte Printable Cuttable Creatables producten. In dit bericht gebruik ik: "Kindness Rainbow Retro", "Great Day Retro", "Spread Sunshine Retro" en "Let the Good Times Roll" SVG-bestand.


The first technique is to print and cut “Window Cling”.                        * De eerste techniek is het printen en knippen van “Window Cling”.


You can buy different Window Clings to print on. If you use a Cricut you can “flatten” the image to make the SVG a printable and cuttable file. (You can find the button on the right below in Design Space.)                        * Je kan verschillende Window Clings kopen om op te printen. Als je een Cricut gebruikt, kan je de afbeelding "afvlakken/flatten" om van de SVG een afdrukbaar en knipbaar bestand te maken. (je vindt de knop rechtsonder in Design Space.)


After it’s printed you can cut the design with your machine.                        * Nadat het is afgedrukt, kan je het design uitsnijden met je machine.


This clear window cling creates pretty removal glass designs.                        * Deze doorzichtige raamsticker creëert mooie en herbruikbare designs voor glas.


But to be honest, I like the second technique the most; using suncatcher vinyl.                        * Maar eerlijk gezegd vind ik de tweede techniek het leukst; sun catcher vinyl gebruiken.


First you cut the outline of the suncatcher vinyl (this vinyl has a rainbow glass/holographic cover. It sticks on glass and is removable). After you cut the outline you start cutting all layers from the SVG with normal vinyl and simply attach all layers on the outline.                        * Eerst knip je de omtrek van het suncatcher-vinyl uit (dit vinyl heeft een regenboogglas/holografische toets. Het plakt op glas en is verwijderbaar). Nadat je de omtrek hebt uitgesneden, begin je met het uitsnijden van alle laagjes uit de SVG met normaal vinyl en plak het als een puzzel op het design.


The sun will create rainbow magic across your walls! I love it!                        * De zon zal regenboogmagie op je muren doen verschijnen! Ik hou ervan!


What is your favorite technique?                        * Wat is je favoriete techniek?

 
  

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

maandag 5 juni 2023

Wax Seal Birthday Card and Rosette


Hi Friends! Today I am sharing a colorful birthday card using wax, paper and dies from Carlijn Design.                        * Hallo iedereen! Vandaag deel ik een kleurrijke verjaardagskaart met wax, papier en stansen van Carlijn Design.


I embossed the rainbow glitter paper and did cut out different shapes with dies (a circle, a star and some leaves). After I glued all the layers together, it was time to get out the wax.                        * Ik maakte reliëf in het regenboog glitterpapier en sneed vervolgens enkele vormen uit met verschillende snijmallen (een cirkel, een ster en enkele blaadjes). Nadat ik alle laagjes op elkaar kleefde was het tijd om de wax boven te halen.


Next I also made a decorative item on a mini paper rosette. Both projects match perfectly. I will use both items for my father's birthday.                        * Vervolgens maakte ik ook een decoratief item op een papieren mini waaier. Beide items passen perfect bij elkaar. Beide items ga ik alvast gebruiken voor mijn vader zijn verjaardag.
 

 
        

maandag 29 mei 2023

Envelope Giftcard


Peekaboo, today I made an envelope for a gift card for Carlijn Design. The envelope I show is intended for a baby gift.                        * Kiekeboe, vandaag heb ik een leuke enveloppe voor een geschenkaart gemaakt voor Carlijn Design. Hier het bedoelt voor een baby cadeau.

I decorated the outside of the envelope with some dies and the new paper. Of course a wax seal couldn't miss either.                        * De buitenkant van de enveloppe versierde ik met enkele snijmallen en het nieuwe papier. Natuurlijk kon een waxzegel ook niet missen.


When you open the envelope, a welcome for the newborn is provided for you to pull.                        * Als je de enveloppe opent is er een verwelkoming voor de pasgeborene voorzien waaraan je kan trekken.


Then an accordion unfolds with a place for a message to write and the option to insert a gift card.                        * Vervolgens ontplooit zich een accordeon met een plek voor een boodschap neer te schrijven en de mogelijkheid een de geschenkkaart in te stoppen.