vrijdag 19 juli 2019

NND: 6 Year Celebration Hop

Welcome back to my blog! I am so proud to celebrate the 6th year of Newton’s Nook Design. To make the party extra fun, we’re doing a blog hop and give 6 prices away!                * Al weer hartelijk welkom op mijn blog! Ik ben zo trots om het 6e jaar van Newton's Nook Design te vieren. Om het feest extra leuk te maken, doen we een blog hop en geven we 6 prijzen weg!

Let’s start on showcasing the card I made for this birthday blog hop. I made a fun summer card with a ton of new and old products. After all these years it’s fun to have so many stamp set that work so wel together.                * Laten we beginnen met de presentatie van de kaart die ik heb gemaakt voor deze verjaardag blog hop. Ik heb een leuke zomerkaart gemaakt met een hoop nieuwe en oude producten. Na al die jaren is het leuk om zoveel stempelstempels te hebben die zo goed samenwerken.


Yesterday I received a question to explain how I create the splattered effect on my cards. Because still had to finish up the last things for this card I focused on that question writting this blogpost. Here is how I create the waves:                * Gisteren ontving ik de vraag om jullie uit te leggen hoe ik het spetter effect op mijn kaarten creeer. Omdat ik nog steeds de laatste dingen voor deze kaart moest afwerken, concentreerde ik me op die vraag bij het schrijven van deze blogpost. Hier is hoe ik de golven maak:

When you want to have the same effect, you need to be sure to use an ink that reacts with water. I like to use Distress and Oxide ink to get that effect.                * Als je hetzelfde effect wilt hebben, moet je ervoor zorgen dat je een inkt gebruikt die reageert met water. Ik gebruik graag Distress en Oxide-inkt om dat effect te krijgen.
1. Cut out your waves with dies. On the front of my card I used the “Wave Border” dies. Also apply the darkest color first with Distress ink (I used Chipped Sapphire);                * 1. Knip je golven met stanzen uit. Op de voorkant van mijn kaart heb ik de "Wave Border" snijmallen gebruikt. Breng ook eerst de donkerste kleur aan met Distress-inkt (ik gebruikte Chipped Sapphire);
2. After the first layer we will apply the next layer with Distress ink. That color is on my waves Mermaid Lagoon;                * Na de eerste laag zullen we ook de volgende laag aanbrengen met Distress-inkt. Die kleur is bij mij Mermaid Lagoon;
 

3.I Always like to color items with three different inks. This makes the transition from light to dark obvious to see. The third Distress ink I used is Tumbled Glass.                * Ik houd er altijd van om items te kleuren met drie verschillende inkten. Dit maakt de overgang van licht naar donker duidelijk om te zien. De derde Distress-inkt die ik hier heb gebruikt is Tumbled Glass.


The ink is on the background, now it’s time to give it that special spettered look.                * De inkt staat op de achtergrond, nu is het tijd om het die speciale spetter look te geven.

4. First apply water. For this I use a mini mister with water. Take out the nozzle and tap with your finger on it. The waterdrops will fall on your paper. Wait till you see the ink reaction on the water and dip it of with a towel the wet areas away.                * 4. Breng eerst water aan. Hiervoor gebruik ik een mini-mister met water. Haal de dopje eruit en tik met je vinger erop zodat de druppels op je papier vallen. Wacht tot je de inkt ziet reageren op het water en dip het met een handdoek alle natte plekken weg.

5. I do the same ‘tapping’ technique with white Dylousions White Linen ink. The only difference is that I heat it with my heat gun to dry.                * 5. Ik doe dezelfde 'tapping'-techniek met witte Dylousions White Linen-inkt. Het enige verschil is dat ik het verwarm met mijn hittepistool om te drogen.


6. The last step is to apply blue ink. For this I use the Heidi Swapp Platina Glittler Spray and dip the ink of with a towel.                * 6. De laatste stap is het aanbrengen van blauwe inkt. Hiervoor gebruik ik de Heidi Swapp Platina Glittler Spray. Vervolgens dompel je de inkt eraf met een handdoek.

I really love the splattered effect on the backgrounden.                * Ik hou van het spetterde effect op de achtergronden.


The card looks like something is going to happen since the gulls are waiting on for action. When you open the card the beach scene will pop up and the birthday message will appear. It is such a great reveal card!                * De kaart ziet eruit alsof er iets dat gaat gebeuren omdat de meeuwen wachten op actie. Wanneer je de kaart opent, verschijnt de strandtafereel en de verjaardagsboodschap. Het is zo'n geweldige kaart!


Celebrate with us and enter to win! To celebrate 6 years, Newton's Nook Designs is giving away a $25 store credit to spend in their online shop to 6 lucky winners! Here's how to win: Comment on the NND Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective blog hop posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Sunday, July 21 at 9pm EST to comment. Winners will be announced on NND blog post on Monday, July 22 and will need to contact us to claim their prize so make sure you check back to see if you've won!                * Vier met ons en doe mee om te winnen! Om 6 jaar te vieren, geeft Newton's Nook Designs een tegoed van $ 25 weg voor hun online winkel aan 6 gelukkige winnaars! Hier is hoe je kan winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met zondag 21 juli om 9 uur CST om berichtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op maandag 22 juli.
Newton's Nook Designs  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana


https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/purr-maid-newton-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/purr-maid-newton/ https://www.newtonsnookdesigns.com/message-in-a-bottle/ https://www.newtonsnookdesigns.com/message-in-a-bottle-die-set/

donderdag 18 juli 2019

NND July Release: Day 4

Hi everyone! We are landed on the last release day from Newton's Nook Design. Today we got 4 stamps and dies set ready for you!!!                * Hallo iedereen! We zijn geland op de laatste releasedag van Newton's Nook Design. Vandaag hebben we 4 stempels en snijmallen voor je klaar staan!!!


Let's start with the first stamp set; "Lemon Twist". It's a 4x4 set with coordinating dies.                * Laten we beginnen met de eerste stempel set; "Lemon Twist". Het is een 4x4-set met coördinerende snijmallen.

To be honest, this set is really one of the favorites from the whole release. I colored them with Copic Markers (find more details on the markers I used on my Instagram page).                * Om eerlijk te zijn, is dit echt een van de favorieten set uit de hele release. Ik heb ze ingekleurd met Copic Markers (vind meer informatie over de markers die ik op mijn Instagram-pagina heb gebruikt).


After coloring I did cut out some papers with the "Squared Frames" die set. I did color the background with Distress ink. The card was completed with sequins and twine.                * Na het kleuren heb ik wat papier uitgeknipt met de "Squared Frames" die set. De achtergrond werd ingekleurd met Distress-inkt. De kaart werd met pailletten en touw voltooid.The second card is made with this new "Newton's Melon" stamps and dies. The size of this set is 2x3.                * De tweede kaart is gemaakt met deze nieuwe "Newton's Melon" stempel en snijmal. De grootte van deze set is 2x3.


I also used the new "Hills & Grass" border stencil. Some of you might saw this on the Newton's Nook Designs blog from Monday, but I started using it here.                * Ik heb ook het nieuwe "Hills & Grass" stencil gebruikt. Sommigen van jullie zagen dit misschien al op maandag via de Newton's Nook Designs blog, maar ik gebruik het hier voor het eerst.


This little melon eating cat is adorable in my opinion! I colored the cat also with Copic Markers and crated the background with Distress ink. Therefor I used the "Landboder" die set as well as the new "Hills & Grass" stencil. Afterwards I used the "Sunscape" stencil to create the sun in the background.                * Deze meloenkat is naar mijn mening super schattig! Ik heb de kat ook met Copic Markers ingekleurd en de achtergrond met Distress-inkt ingekleurd. Daarvoor heb ik zowel de "Landboder" die set als de nieuwe "Hills & Grass" stencil gebruikt. Daarna gebruikte ik de "Sunscape" stencil om de zon op de achtergrond te creëren.


I kept the colors the same for this card; brown red and green. The rest was finished like the card above.                * Ik heb het kleurenchema hetzelfde gehouden voor degehele kaart; bruin rood en groen. De rest was afgewerkt zoals de kaart hierboven.


This funny "Gull Friend" (2x3) stamp set is the third set we reveal today.                * Deze grappige "Gull Friend" (2x3) stempelset is de derde set die we vandaag onthullen.


I also want to show you the new "Clouds" border stencil, because I use it on the card below.                * Ik wil je ook de nieuwe "Clouds" sjabloon laten zien, omdat ik het op de onderstaande kaart gebruik.


The "Clouds" border is so much fun. By using it over and over again, you can create a pretty sky background. I'm so happy Newton's Nook will carry these in their shop.                * Het "Wolken" sjaboon is zo leuk. Door deze te meermaals te gebruiken, kan je een mooie hemelachtergrond maken. Ik ben zo blij dat Newton's Nook deze in hun shop zal hebben.


Also the third card is following the same steps to finish it.                * Ook volgt de derde kaart dezelfde stappen om het te voltooien.


"Shrimp Cocktail" (2x3) is the last set from the July release.                * "Shrimp Cocktail" (2x3) is de laatste set uit de juli-release.


I'm so amazed by how Jennifer (the illustrator and owner from Newton's Nook Design) can create so funny and cute illustrations from ugly critter!                * Ik ben zo verbaasd over hoe Jennifer (de illustrator en eigenaar van Newton's Nook Design) de lelijke dieren tot iets moois en grappig kan maken!


The word "Sheers" (from the "Cocktail Mixer" stamp set) was perfect for these shrimps. I think they look adorable with their drinks.                * Het woord "Sheers" (uit de "Cocktail Mixer" -stempelset) was perfect voor deze garnalen. Ik vind dat ze er schattig uitzien met hun drankjes.
Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.

Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://cdn11.bigcommerce.com/s-nr8evu/images/stencil/1000x1000/products/298/2538/NN1707D02_CocktailMixer_DIE_PKG__33119.1499287422.png?c=2 https://www.newtonsnookdesigns.com/sunscape-stencil/

woensdag 17 juli 2019

NND July Release: Day 3

Hello and good morning or evening hihi! We've got another reveal for the Newton's Nook Design.                Hallo en goede morgen of  avond hihi! We hebben nog een andere onthulling voor het Newton's Nook Design.Today's reaveal are these very "tropical" stamp sets in my opinion; We have the Tropical Fring and Zoo Party.                * De reaveal van vandaag zijn deze zeer "tropische" stempel sets naar mijn mening; We hebben de Tropical Fring en Zoo Party.


Both sets are so much fun to color!!! For both cards I used Zig Markers. I think that watercolour effect is beautiful on these illustrations.                * Beide sets zijn zo leuk om in te kleuren!!! Voor beide kaarten heb ik dan ook Zig Markers gebruikt. Ik vind het waterverf effect erg mooi op deze illustraties.


These stamps go perfectly together with the "Frames Squared" die set. That's why I did cut some shapes and placed them on top of eachother. To make the card complete I used some rinestones.                * Deze stempels passen perfect bij de vierkante "Frames Squared" snijmallen. Daarom sneed ik enkele vormen uit en plaatste ik ze op elkaar. Om de kaart compleet te maken, gebruikte ik enkele steentjes.


Today I kept the card design easy and used both stamp sets on the same way.                * Vandaag heb ik het ontwerp van de kaart gemakkelijk gehouden en beide stempelsets op dezelfde manier gebruikt.The only difference here is that I used some orange vellum for the message on the card. I also sange the rinestones in to sequins.                * Het enige verschil hier is dat ik wat oranje doorschijnend papier gebruikte voor de boodschap op de kaart. Ik veranderde ook de steentjes in pailletten.


Would you like to win a $20 store credit to Newton’s Nook Designs? ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday July 18th at 9pm CST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, July 19th.                * Wilt je een $20 waardebon van de Newton’s Nook Designs winkel winnen? Elke dag van deze release word er ÉÉN gelukkige winnaar gekozen! Hier is hoe om te winnen: Schrijf berichtjes op de NND blog en de Design Team blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit het collectief van berichten. Zorg ervoor om op elke blog een commentaar te schrijven voor je kans om te winnen. Je zult niet weten welke blog gekozen is om de winnaar uit te zoeken; dus hoe meer je schrijft hoe beter je kansen! Je hebt tot en met donderdag 18 juli om 9 uur CST om bercihtjes te schrijven - de winnaars worden bekend gemaakt op de Newton's Nook blog post op vrijdag 19 juli.

Click through the DT blogs to see more inspiration with the new July release products from today:                * Klik door de DT blogs om meer inspiratie te zien met de nieuwe juli release producten vanaf vandaag:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/