donderdag 23 januari 2020

NND Release: January 2020 - Newton's Valentine & Newton's Crafty Cardio

It’s the last day of showing the new Newton’s Nook Design release. Today we’re looking at two new fun kitty stamp sets.                     * Het is de laatste dag waarop de nieuwe items van de Newton's Nook design release tonen. Vandaag kijken we naar twee nieuwe leuke katten sets. 


To stay in the theme of Valentine, we have this adorable “Newton’s Valentine” stamp set. He is ready to even stop hunting his friend the birds and give him some love.                     * Om in het thema van Valentine te blijven, hebben we deze schattige stempelset "Newton's Valentine". Hij is klaar om zelfs zijn vriend de vogel niet meer achterna te gaan en hem eerder wat liefde te geven.
For this blog post I used two color media. The first card I colored with Zig Markers. The illustrations of these 3x4 sets are a bit larger, I really love that for practicing coloring.                     * Voor deze blog heb ik twee soorten stiften gebruikt. De eerste kaart heb ik gekleurd met Zig Markers. De illustraties van deze 3x4 sets zijn iets groter, dat vind ik erg leuk om te oefenen met kleuren. 

After coloring I created a little scene inside the smaller scalloped frame from the "Framework" die set.                     * Na het inkleuren heb ik een kleine scène gemaakt in de kleinere geschulpte frame van de "Framework" snijmal set. 


Next we have “Newton’s Crafty Cardio” stamp and die set. This is one of those sets that every crafter needs in their stash!                     * Vervolgens hebben we "Newton's Crafty Cardio" stempel en stans set. Dit is één van die sets die elke crafter nodig heeft in zijn schuif!
Foto On this card I used Copic Markers to color the illustrations. The markers give me more control on how the small element can be colored.                     * Op deze kaart heb ik Copic Markers gebruikt om de illustraties in te kleuren. De markeringen geven me meer controle over hoe het kleine element kan worden gekleurd. 


Just as above I created a scene, but in the lager frame from the Frames and Flags die set. I used the "Cascading Stars" and the "Hardwood" stencil to created that pretty Distressed background.                     * Net zoals hierboven heb ik een scène gemaakt, maar in het grote frame van de "Frames and Flags" die set. Ik gebruikte de "Cascading Stars" en het "Hardwood" sjabloon om die mooie Verontruste achtergrond te creëren.


Would you like to win the “Newton's Valentine" or the "Newton's Crafty Cardio" Stamp Set? We will choose ONE lucky winner for each stamp set! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 23rd at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, January 24th on the NND Blog.                     * Wil je de Newton's Valentine" of de"Newton's Crafty Cardio" stempel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar voor elke set! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 23 januari 3 uur  in de ochtend (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 24 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.
Newton's Nook Design  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tina  |  Tatiana  |  Amandahttps://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/  https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/cascading-stars-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/hardwood-stencil/

woensdag 22 januari 2020

NND Release: January 2020 - Puppy Playtime

Hi there! Welcome on the 3rd Newton’s Nook Design release day from January. Today we are introducing "Puppy Playtime"!                     * Hallo daar! Welkome op 3de release dag van Newton’s Nook Design van januari. Vandaag tonen we jullie “Puppy Playtime"!


These little puppy’s aren't scaring anybody with their cuteness overload!                     * Deze kleine pups zullen niemand bang maken met hun schattigheid.

 This time I took out my "Derwent Coloursoft" color pencils. I did start coloring the puppy’s on brown paper. In my opinion using a brown base looks fabulous on dog stamps. I finished the card by cutting out two borders from the "Sky Border" set and build the rest of the card around the dogs. That’s how they are the stars of the card.                     * Deze keer gebruikte ik nog eens mijn "Derwent Coloursoft" potloden en kleurde de pups op bruin papier. Naar mijn mening is bruin basis papier erg mooi bij honden stempels. Vervolgens maakte ik de kaart af door twee boograndjes uit te snijden van de "Sky Border" stans set en alles rond de honden heen te bouwen. Op die manier zijn zij de sterren van deze kaart.


The tree dogs are adorable, for sure the one with the dogs behind. How hilarious is that with that cute sentiment?!                     * De drie puppies zijn echt zo schattig en zeker die zijn poep toont. Hoe grappig is dit niet met die lieve boodschap.


Would you like to win the “Puppy Playtime" Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 23rd at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, January 24th on the NND Blog.                     * Wil je de Puppy Playtime" stempel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar om deze stempel set weg te geven! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 23 januari 3 uur  in de ochtend (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 24 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.

Newton's Nook Design  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tina  |  Tatiana  |  Amanda


https://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/

dinsdag 21 januari 2020

NND Release: January 2020 - Love Quarry

Welcome back on day 2 of the Newton's Nook Release January release of 2020. Today the design team and me show a stamp set and coordintating dies.                     * Welkom terug op dag 2 van de Newton's Nook Release januari-release van 2020. Vandaag tonen het ontwerpteam en ik een stempel set en coördinatie snijmallen.Today's set calls "Love Quarry". I never thought work machines could be this adorable!                     * De set van vandaag noemt "Love Quarry". Ik had nooit gedacht dat werkmachines zo schattig konden zijn!

As you would see on the first picture I created a card and a gift bag for today's post.                     * Zoals je op de eerste foto zag, heb ik een kaart en een cadeauzakje gemaakt voor de post van vandaag.


The illustrations where colored with Zig Markers, and later on I did add a background. For that I first applied light blue Distress ink on a rectangle. Later I used the Cloudy Sky stencil with the same Distress ink colors and added the roads on top.                     * De illustraties zijn gekleurd met Zig Markers en later heb ik een achtergrond eraan toegevoegd. Daarvoor heb ik eerst lichtblauwe Distress-inkt op een rechthoekige vorm aangebracht. Later gebruikte ik het Cloudy Sky-stencil met dezelfde Distress-inktkleuren en kleefde ik de wegen er bovenop.As last step I included the sentiment in the middle of the card.                     * Als laatste en stap bracht ik de boodschap in het midden van de kaart aan.The little gift bag was created the same way, just using other dies.                     * Het kleine cadeautasje is op dezelfde manier gemaakt, alleen met behulp van andere stanzen.Would you like to win the “Love Quarry" Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday January 23rd at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Friday, January 24th on the NND Blog.                     * Wil je de Love Quarry" stempel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar om deze stempel set weg te geven! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 23 januari 3 uur  in de ochtend (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 24 januari bekend gemaakt op de NND blogpost.


Newton's Nook Design  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tina  |  Tatiana  |  Amanda


https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/cloudy-sky-stencil/