donderdag 16 mei 2019

NND Release: Day 4

We are at the final release day from Newton's Nook Design and I'm really thrilled to show the last item!                     * We zijn aangekomen op de laatste releasedag van Newton's Nook Design en ik ben heel blij dat ik het laatste item kan laten zien!


Today's reveal is the "Walking Woofs" stamps and coordinating dies. Here is a closer look:                     * De onthulling van vandaag is de "Walking Woofs" stempels en co√∂rdinerende stanzen. Hieronder kan je ze beter bekijken:This is again an illustration for those who enjoy coloring. I colored the image with Copic Markers (find all the colors on my Instagram page). The soft colors from the Oxide Inks (Twisted Citron, Mowed Lawn, Stormy Sky and Tumbled Glass Oxide Pad) go perfectly together with the colloring of the image.                     * Dit is opnieuw een illustratie voor diegenen die van kleuren houden. Ik heb de afbeelding ingekleurd met Copic Markers (vind alle kleuren op mijn Instagram pagina). De zachte kleuren van de Oxide inkt (Twisted Citron, Mowed Lawn, Stormy Sky en Tumbled Glass Oxide Pad) past perfect bij het kleuren van de afbeelding.


To send out a nice message I used the extra word die that is included in the set. To give it dimention I put it on foam. Sometimes it can be hard to place the foam in the correct shape and spacing, but I know a little quick tip:                     * Om een ​​leuke booschap op de kaart te zetten gebruikte ik de extra stanz die in de set zit. Om het woord wat volume te geven, heb ik het op foam gekleefd. Soms kan het moeilijk zijn om de foam in de juiste vorm en tussenruimte te kleven, maar ik ken een kleine snelle tip die jullie:1. To have clean edges I cut my foam and paper seperatly. After that you keep the outline (of the paper) and place it on the card. Then you use the outline to glue the foam on your card.                     * 1. Om schone randen te hebben, snijd ik mijn foam en papier apart. Vervolgens houd je de contour (uit papier) op de kaart. Daarna gebruik je dat stukje papier om de foam op de kaart te plaatsen.
2. After that you trow out the outline and put the paper word on top of the foam.                     * 2. Daarna gooi je het papieren overschot weg en leg je de papieren woord bovenop de foam.
3. You can see that this little tip ensures everything is perfectly spaced.                     * 3. Je kunt zien dat dit kleine tip ervoor zorgt dat alles perfect geplaatst is.


Would you like to win the "Walking Woofs" stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday May 16th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, May 17th.             * Wil je de "Walking Woofs" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 16 mei 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 17 mei bekend gemaakt op de NND blogpost.
 
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes van de Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/newton-celebrates/

woensdag 15 mei 2019

NND Release: Day 3

Welcome back to day three from the Newton's Nook Design release. Are you ready for today's introduction?                     * Welkom op dag drie van de Newton Nook Design-release. Ben je klaar voor de introductie van vandaag?


I'm in love with this new "Newton Cleans Up" stamp and die set. These storybook like characters are perfect to brightens someone's day!                     * Ik ben verliefd op deze nieuwe "Newton Cleans Up" stempel en stanz set. Deze stripachtige personages zijn perfect om iemands dag op te fleuren!

I think you can definitely use them on a card, but they would go well in a planner too! However for this blog post I made a card and a wine tag.                     * Ik denk dat je ze zeker op een kaart kunt gebruiken, maar ze zouden ook goed werken in een planner! Voor deze blogpost heb ik echter een kaart en een wijntag gemaakt.I colored two of the images with color pencils. The next step was creating my projects. I started with the card. The "Frames Squared" dies are relatively new and I really wanted to use that. Because the image is also quite big I thought it was the most perfect to center everything. That is how the card was created.                     * Ik kleurde twee van de afbeeldingen met kleurpotloden. De volgende stap was natuurlijk de projecten maken. Ik begon met de kaart. De "Frames Squared" stanzen zijn relatief nieuw en ik wilde deze hier echt gebruiken. Omdat de afbeelding ook vrij groot is, vond ik het meest perfect om alles te centreren. Zo kwam dan de kaart tot stand.


The next project is made with another new product; "Cascading Stars" stencil.                     * Het volgende project werd gemaakt met een ander nieuw product; "Cascading Stars" stencil.

The background is created with Distress Ink (I used "Spiced Marmalade", "Mustard Seed" and "Squeezed Lemonade" ink pads). On top of that I used the stencil and silver embossing paste to get the impression of the stars.                     * De achtergrond is gemaakt met Distress Ink (ik gebruikte de "Spiced Marmalade", "Mustard Seed" en "Squeezed Lemonade" stempelkussens). Daarbovenop gebruikte ik het sjabloon en zilveren embossingpaste om de afdruk van de sterren te krijgen.


The wine tag is made with the cat on top of the vacuum cleaner. I really laughed a lot with the sentiment that goes along with that image. In my opinion it's perfect as an apology when you forgot a birthday (of course when the wine is included haha).                     * De wijntag is gemaakt met de kat bovenop de stofzuiger. Ik heb echt erg veel gelachen met de boodschap die daarbij hoort. Naar mijn mening is dit perfect als verontschuldiging als je een verjaardag bent vergeten (natuurlijk als de wijn is inbegrepen haha).Would you like to win the "Newton Cleans Up" stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday May 16th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, May 17th.             * Wil je de "Newton Cleans Up" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 16 mei 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 17 mei bekend gemaakt op de NND blogpost.

Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes van de Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/essential-alphabet-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/speech-bubbles-die-set/

dinsdag 14 mei 2019

NND Release: Day 2

Hello!! This post is made for the second day of the Newton's Nook Designs Release. Today we showcase the "Dainty Daisies" stamps and dies!                * Hallo!! Dit bericht is gehecht aan de tweede dag van de Newton's Nook Designs Release. Vandaag demonstreren we de "Dainty Daisies" -stempels en stanzen!


As you can see this is a smaller stamp set (3x4), but oh so beautiful! I really love the fact that the dies cut the space in-between the flowers and their stem.                * Zoals je ziet is dit een kleinere stempelset (3x4), maar oh zo mooi! Ik vind het echt te gek dat de spaties tussen de bloemen en hun stam ook worden uitgesneden met de stanzen.

As you may be noticed, I try to use a few different materials when I'm making cards. This time I use my Zig Markers to color the image (No. 081 Light Violet, No. 080 Violet, No. 050 Yellow, No. 070 Orange, No. 047 May Green, No. 049 Green Shadow). The flowers had to be purple, just like I did my nails this month haha (guess it's the color of the month).                * Zoals je misschien al hebt opgemerkt, probeer ik verschillende materialen te gebruiken wanneer ik kaarten maak. Deze keer gebruik ik mijn Zig Markers om de afbeelding te kleuren (No. 081 Light Violet, No. 080 Violet, No. 050 Yellow, No. 070 Orange, No. 047 May Green, No. 049 Green Shadow). De bloemen moesten paars zijn, net zoals ik mijn nagels heb gedaan deze maand haha ​​(het is waarschijnlijk de kleur van de maand).


The message on the front was stamped and embossed. I snipped the flowers apart, so they didn't disapear too much under the sentiment. At the beginning I thought to make a dark blue background, but at the end I used lighter colors. I think the lighter colors makes it look better for spring-time.                * Het bericht op de voorkant was gestempeld met embossing poeder. Ik knipte de bloemen uit elkaar, zodat ze niet te veel verdwenen onder de boodschap. In het begin dacht ik een donkerblauwe achtergrond te gebruiken, maar uiteindelijk gebruikte ik lichtere kleuren. Ik denk dat de lichtere kleuren er beter uitzien voor een lentegevoel.


Would you like to win the "Dainty Daisies" stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday May 16th at 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, May 17th.             * Wil je de "Dainty Daisies" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 16 mei 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 17 mei bekend gemaakt op de NND blogpost.
 
Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes van de Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana

 
https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/