vrijdag 20 september 2019

Foil, Flock and Dies


As you could see this week Newton's Nook Designs and ThermOWeb are partnering for fabulous Fall, Halloween and Christmas inspiration! All week long both design teams did share ways to use ThermOWeb products with Newton's Nook Designs stamps.                     * Zoals jullie al opmerkte op mijn blog werkt Newton's Nook Designs en ThermOWeb dze week samen met fantastisch herfst-, Halloween- en kerstinspiratie! Beide ontwerpteams toonden de hele week manieren om ThermOWeb-producten te gebruiken met de Newton's Nook Designs-stempels en snijallen.


I created two cards for this collaboration; but there are more amazing projects today over on the ThermOWeb blog so pop over there for more inspiration! In this post I like to show you how I created these cards:                      * Ik maakte twee kaarten voor deze samenwerking; maar er staan vandaag nog meer toffe projecten op de ThermOWeb-blog, dus neem daar zeker ook een kijkje voor meer inspiratie! In deze post zal je laten zien hoe ik mijn kaarten maakte:


The first card I made is a fall card, using flock and flower dies.                      * De eerste kaart die ik hier toon is een herfstkaart, met flock en bloemstanzen. 1. Place the Deco Foil Flock on Deco Foil Double-sided Foam Adhesive and put the dies from the Flower Trio die set on top. Push the whole ‘sandwitch’ true your die cutting machine. Peal of the remained flock next. The result are these pretty flocked shapes. To give them a little dimension you add some distress ink on top of them.                      * 1. Plaats de Deco Foil Flock op Deco Foil Double-sided Foam Adhesive en plaats de stanzen van de Flower Trio die set er bovenop. Duw vervolgens de hele ‘sandwitch’ door je stansmachine. Pel ook de overgebleven flock weg. Het resultaat zijn deze mooie donzige vormen. Om ze wat meer dimensie te geven, bracht ik nog wat dirstress ink aan.

2. Next I did cut out a rectangular shape from brown paper. The sentiment was stamped right after that. Then I placed the flocked flowers on the pannel.                      * 2.Vervolgens sneed ik een rechthoekige vorm uit bruin papier. De boodschap stempelde ok meteen nadoen. Daarna plaatste ik de bloemen op het panneel.

3. I took the “Serene Stripes” stencil and added the “Transfer Gel” on top of the card base. As you probably know the gel needs a dry time. When it was dry I used the laminator and pushed this paper true with the “Gold Shattered Glass Deco Foil”. After that I peeled off the extra foil.                      * 3. Ik nam het "Serene Stripes" stencil en bracht de "Transfer Gel" op de kaartbasis aan. Zoals je waarschijnlijk weet, heeft de gel enige tijd nodig om te drogen. Als het droog was, gebruikte ik een laminator en duwde dit papier met de "Gold Shattered Glass Deco Foil" erdoor. Nadien verwijderde ik de extra foil.

The flock gives the flowers a really fun look.                      * De ‘flock’ geeft de bloemen een heel leuke uitstraling.


Next we have a Christmas card.                     * Vervolgens hebben we een kerstkaart.


For this card I used the “Pine & Holy” dies and the “Ornament Shaker” die set. Let me show you how I combined them with the ThermOWeb products:                      * Voor deze kaart heb ik de "Pine & Holy" –stanzen en de "Ornament Shaker" -stanzen gebruikt. Ik zal je laten zien hoe ik ze combineerde met de ThermOWeb-producten:


1. Push again the Deco Foil Flock, Deco Foil Double-sided Foam Adhesive and dies true your die cutting machine.                      * 1. Druw nogmaals de Deco Foil Flock, Deco Foil Dubbelzijdig Foam Lijm en stanzen door uw stansmachine.

2. Give the die cuts a gradient of color by adding distress ink on top of them.                      * 2. Geef de snijmallen een kleurverloop door er extra inkt aan te brengen.

3. In my opinion the foil really gives the extra wow effect to a card. The Polka Dots Toner Sheet with the Bronze Deco Foil Transfer Sheet looks so awesome! It’s just perfect for this brown background.                      * 3. Naar mijn mening geeft de folie echt het extra wow-effect aan een kaart. De Polka Dots-Toner Sheet met het de Bronze Deco Foil Transfer Sheet ziet er echt geweldig uit! Het is gewoon perfect voor deze bruine achtergrond.


4. Cut all pieces from the desired paper. Then you also cut the full shape of transparency and use the dies with a hole for self-adhesive foam. Stamp with StazOn ink the text on the transparency.                      * 4. Snijd alle stukken uit je gewenste papier. Vervolgens snijdt je ook de volledige vorm uit transparant ‘plastiek’ en gebruikt stanzen met het voorziene gat voor de zelfklevende foam. Stempel met StazOn-inkt de tekst op de transparant plastiek.

5. Glue all the pieces together. When the pieces needed extra glue I used the Ultra Bond Liquid Adhesive.                      * 5. Lijm alle stukjes aan elkaar. Wanneer de stukjes extra lijm nodig hadden, gebruikte ik de Ultra Bond Liquid Adhesive.

6. I used twine to hang the ornament on top of the card. To stick it on the back of the paper, I used Purple Tape.                      * 6. Ik gebruikte een touwtje om de kerstbal op de kaart te hangen. De paarse tape op de achterkant hielp me het vast te kleven op het papier.

Even my husband did like this card. He said he liked the color combination a lot, but he didn’t dare to mention he liked shaking the card a few times too haha.                      * Zelfs mijn man vond deze kaart leuk. Hij zei dat hij de kleurencombinatie vooral erg leuk vond, maar hij durfde niet te vermelden dat hij de ook enkele keerde enthousiast met de kaart schudde hihi.


Time for prizes! Would you like to win a $25 store credit ThermOWeb or to Newton's Nook Designs? Both companies will be giving away a prize this week! Visit the Newton's Nook Designs blog and the ThermOWeb Blog  to enter for a chance to win.                     * Tijd voor prijzen! Wil je $25 winkelkrediet van ThermOWeb of Newton's Nook Designs winnen? Beide bedrijven zullen deze week een prijs weggeven! Bezoek de Newton's Nook Designs blog en de ThermOWeb blog om deel te nemen en een kans te maken om te winnen.

 
https://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/flower-trio-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/pines-holly-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/thankful-thoughts/ http://www.newtonsnookdesigns.com/double-sided-adhesive-foam/ https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-bronze/crafts-scrapbooking_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-gold-shattered-glass/crafts-scrapbooking_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-stencil-pal/crafts-scrapbooking_deco-foil_tools?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-permanent-adhesive-dot-runner/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/c/crafts-scrapbooking_purple-tape https://www.thermowebonline.com/p/icraft-ultra-bond-adhesive-2-fl-oz/crafts-scrapbooking_liquid-adhesives?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-gel/crafts-scrapbooking_deco-foil_adhesives-applications?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-white-latte https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-green-envy https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-clear-toner-sheets-polka-dots?pp=24  https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-white-foam-adhesive/crafts-scrapbooking_deco-foil_adhesives-applications?pp=24

maandag 16 september 2019

Glitter Critters

Hello everyone, I’m super happy that we celebrate the collaboration between ThermOWeb and Newon’s Nook Design the whole week. Both companies are near to my heart, since I’m in the design teams for both of them. Let me show what I made for the ThermOWeb blog.                     * Hallo iedereen, Ik ben super blij dat we deze week de samenwerking tussen ThermOWeb en Newton's Nook Design vieren. Beide bedrijven zijn heel speciaal voor mij, omdat ik in hun design teams zit. Laat me je vandaag tonen wat ik maakte voor de ThermOWeb blog. 

1. Fall Card                      * 1. Herfst Kaart

The first card sparkles and shines with the Glitz Glitter Gel and the Gina K. Design Fancy Foils.                     *  De eerste kaart glittert door de Glitz Glitter Gel en de Gina K. Design Fancy Foils.


Newton’s Nook Design is meanly known for their critter stamps and fun stencils. On this card I wanted to show you how to make a background that pops. I used the Glitz glitter Gel and critters to accent your message.                     * Newton's Nook Design is vooral gekend voor zijn beesten stempels en leuke sjablonen. Op deze kaart wil ik jullie graag tonen hoe je een achtergond maakt die eruitspringf. Hiervoor gebruikte ik de Glitz Glitter Gel en enkele illustraties om de boodschap te accentueren.


1. I knew I wanted to use the new “Autumn Wishes”  stamp set on this card. To make the sentiment a bit special I used the “Nested Label” dies and applied the “Sparkling Silver” Fancy Foils by running it true my laminator.                     * 1. Ik wilde de nieuwe "Autumn Wishes" stempel set gebruiken op deze kaart. Om de booschap speciaal te maken gebruikte ik de "Nested Labels" stanzen en de "Sparkling SIlver" Fancy Foils met het gebruik van een laminator.

2. The background is the focus part for this card. That’s why I created a background piece by Distress ink. The ink is applied in a gradient look; dark on the sides and bright in the middle. This will guide your eyes to the middle of the card; perfect for my sentiment.                     * 2.Op deze kaart focussen we vooral op de achtergornd. Hiervoor kleurde ik een achtergrond met Distress inkt. De inkt gaat van donker naar licht in het midden. Dit zorgt ervoor dat je ogen naar het midden word gestuurd; perfect voor een boodschap.

3. As you could see on step 2, I applied the 'Sweet Mano' Glitz Glitter Gel with the 'Stencil Pall' and the Falling Leaves  stencil from Newton’s Nook Design. The glitter makes the card looks fabulous! At the end I used smaller illustrations and added them around the message.                     * 3. Zoals je kan zien op de foto van stap 2, bracht ik de Sweet Mango Glitz Glitter Gel aan met de 'Stencil Pall' over de 'Falling Leaves' sjabloon van Newton's Nook Design. De glitter maakt de kaart fascinerend! Als laatste stap gebruikte ik enkele kleine stempeltjes en plaatste ze rond de boodschap.


2. Winter Card                     * 2. Winter Kaart

Since the previous card focuses more on the background we do the opposite; we will create a card that focuses on the illustration.                     * Omdat de vorige kaart zich meer focust op de mooie achtergond gaan we nu het omgekeerde doen; we maken een kaart dat zich toespitst op de illustraties.


It took a little bit more time to create this card, but it doesn’t mean it as less fun!                     * Deze kaart duurde iets langen om te maken, maar dat wil niet zeggen dat het minder leuk was!


 1. First I created a blue background. This time from dark to light. I added snow with the White Glitz Glitter Gel and the “Petite Snow” Stencil.                     * 1. Eerst maakte ik een blauwe achtergrond. Deze keer van licht naar donker. Vervolgens voegde ik de 'white' Gliz Glitter Gell toe aan de hand van de 'Petite Snow' sjabloon.

2. I also wanted to show you a picture with the adhesive dot runner. I really really love this thing to glue all the papers lately. It’s the best glue runner I even tried.                     * Ik wilde jullie ook een foto met de 'adhesive dot runner' tonen! Dit is de laatste tijd echt mijn favoriete lijm. 

3. To make the snowborders looks like snow I added more Glitz Glitter Gel with a paintbrush.
As last step I applied sentiment on the card.                     * 3. Om de sneeuw heuvels echt zoals sneeuw er te laten uitzien voegde ik de Glitz Glitter Gel toe met een verfborstel. Daarna was het tijd om de boodschap op mijn kaart toe te voegen.


4. The Gina K. Design “Sequins” Fancy Foil was used for the text. You can accomplish this by transferring the foil on to the Deco Foil Toner Sheets. I did stick the foiled piece on top of the white foam adhesive.                     * 4. De Gina K. Design 'Sequins" Fansy Foils werd voor de bppschap gebruikt. Je kan dit zelf ook maken door het aan te brengen op de Deco Foil Toner Sheets. Vervolgens voegde kleefde ik het stuk papier op witte foam.

5. Next you cut out your word with a die. Keep the outline (of the paper) and place it on the card. Then you use the outline to glue the foam on your card.                     * 5. Daarna snijd je het woord uit met een snijmal. Hou wel de buitenkant (van het papier) bij en plaats het geheel ergens op de kaart. Je gebruikt dus de buitenkant om het woord zonder problemen te kunnen kleven. 

6. After that you trow out the outline. You can see that this little tip ensures everything is perfectly spaced.                     * 6.Vervolgens gooi he de buitenste deeltjes weg. Je zal merken dat deze tip ervoor zorgt dat je woord met de perfecte houdingen gekleefd word.


I hope you enjoyed this blog post. Be sure to watch all the other designers on our ThermOWeb blog this week. Since Larissa and I are both part of both design teams we will have an extra post during the week at the Newton’s Nook Design Blog as well!                     * Ik hoop dat jullie van deze post genoten. Bekijk zeker de ThermOWeb blog deze week. Daarnaast hebben Larissa en ik een 2de post voor Newton's Nook Design!!


https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-fancy-foils-6-x-8-%E2%80%A2-sparkling-silver?pp=24  https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-permanent-adhesive-dot-runner/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-clear-toner-sheets-endless-leaves/crafts-scrapbooking_deco-foil_designer-toner-sheets?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foam-squares-white-320-squares/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-stencil-pal/new-products?pp=25    https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-toner-sheets/crafts-scrapbooking_deco-foil_adhesives-applications?pp=24
https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-fancy-foils-6-x-8-•-gold-sequins?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-glitz-glitter-gel-–-sweet-mango/new-products_gina-k-designs_glitz-glitter-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-glitz-glitter-gel-white/new-products_gina-k-designs_glitz-glitter-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foil-mates-•-label-borders?pp=24 https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/https://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/https://www.newtonsnookdesigns.com/falling-leaves-stencil/  http://www.newtonsnookdesigns.com/petite-snow-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/autumn-mice/ https://www.newtonsnookdesigns.com/autumn-mice-die-set/

vrijdag 13 september 2019

NND: September Mini ReleaseI'm so excited!! This month we have a mini release for Newton's Nook Desing. We are showing the "Sunflower Days" stamps and dies.                     * Ik ben zo verheugd!! Deze maand hebben we een mini-release voor Newton's Nook Design. We tonen de "Sunflower Days" stempels en snijmallen.


It's a perfect set for fall. That's why I created a little autumn scene.
                     * Deze set is perfect voor de herfst. Daarom maakte ik ook een echt herfsttafereel.


Isn't it perfect to brighten up someones day?                     * Is het niet perfect om iemand zijn dag op te fleuren?Would you like to win the “Sunflower Days” and the "Gingham" stencil Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! ONE lucky comment will be chosen from each reveal day to win! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Sunday September 15t at 9pm EST to comment -- winners will be announced on the blog post on Monday, September 16th.                     * Wil je de "Sunflower days" stempels en het "Gingham" sjabloon winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot zondag 15 september 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op maandag 16 september bekend gemaakt op de NND blogpost.
 
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana