vrijdag 26 februari 2016

Planner ideas

Hello planner addicts!! Today I got a fun post about different idea's to decorate your agenda/planner. A few weeks ago, Kimberly showed on the Some Odd Girl blog her planner and pretty works in it, do you remember that? At the same moment someone I know bought a planner and asked me if I could make some things for her. Of course I wanted to help her. Are you ready to see my view on it?     * Hallo planner verslaafden!! Vandaag heb ik een leuke post over verschillende idee├źn om uw agenda / planner te versieren. Een paar weken geleden toonde Kimberly op de Some Odd Girl blog haar planner en mooie werkjes hierin, herinner je je dat? Op hetzelfde moment, vroeg iemand mij, die net een planner kocht, of ik een aantal dingen kon maken voor haar. Natuurlijk wilde ik haar helpen. Ben je klaar om mijn planner dingetjes te zien?

1. The first idea I had for her was to make a little tag for her name and telephone (on the back). If her planner ever goes lost, they will know where to find the owner.   * 1. Het eerste idee dat ik had voor haar, was om een tag te maken met haar naam en telefoonnummer (aan de achterkant). Als ze haar planner dan ooit verliest, zullen ze weten waar de eigenaar is te vinden.

2. A planner needs a bookmark, to know where you are, don't you think?    * 2. Een planner heeft nood aan een bladwijzer, om te weten waar je bent, denken jullie dat ook niet?

3. I also thought that it would be fun to have some self-made embellishments, so she can indicate the holidays.     * 3. Ik dacht ook dat het leuk zou zijn om enkele zelfgemaakte embellishments te maken, zodat ze enkele feestdagen kan aanduiden.

4. The last item I made was a birthday badge, so she can point out hers.    * 4. Het laatste wat ik maakte was een  verjaardagsbadge, zodat ze de hare kan aanduiden.

How do you decorate your planner?     * Hoe decoreer jij jouw planner?

http://www.someoddgirl.com/products/kangaroo http://www.someoddgirl.com/collections/new/products/smart-cat http://www.someoddgirl.com/collections/new/products/sweet-mae http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/hip-hop-hooray http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/santa-clear-stamp http://www.someoddgirl.com/products/princess-tia http://www.someoddgirl.com/collections/sample-sale/products/princess-tia http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/on-safari  http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/gingerbread-kaylee http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/preppy-pups

3 opmerkingen: