woensdag 17 februari 2016

Tutorial: Under The Sea - Tri Fold Card

It's the tutorial day of Some Odd Girl today. That's why I like to show you how I made a special Tri Fold card with a secret message inside in. Below I will show you step by step how I made it:       * Het is de tutorial dag van Some Odd Girl vandaag. Daarom toon ik jullie graag hoe ik een speciaal Tri Fold kaartje maakte met een geheime boodschap vanbinnen in. Hieronder toon ik stap voor stap hoe ik het maakte:

 
1. Cut a rectangle from which will be used as a nice background and make it pretty. Because mine suggest a sea, I made something special with blue ink.     2. Cut out two additional sides with one longer piece and fold it. I used transparency because it must be a sea.     3. Glue both pieces down; one on the left side and the other on the right side.     4. Make the inside piece / first rectangle more realistic (like here little sand hills at the bottom of the sea).
* 1. Snijd een rechthoek uit die als kaart basis dient en maak er een leuke achtergrond van. Aangezien die van mij een zee moet voorstellen maakte ik met blauwe inkt er iets speciaal van.     2. Snij twee extra zijden met een langere kant die je ombuigt. Ik gebruik plastiek omdat ik de zee wil imiteren.     3. Lijm de twee stukjes aan de eerste deel; een aan de linker de andere aan de rechter kant.     4. Maak het binnenste deel meer realistisch (zoals hier zandheuveltjes op de grond van de zee).

5. Stamp one part of your sentence on top of your card (at the end I used the "you're" from the Fruit Salad stamp set. I changed it later because I found that it disappeared in my card and it was not really visible). Then you stamp the rest of your sentence below on the card (text from Hipster Kody).     6. Glue then on the other tabs you critters (see that they hide the lower part of the sentiment). The biggest image you glue down in your middle piece so if you open the first tab your sentiment still remains a secret (look below for clarification on the pictures). The stamps I used were here: Mr. Octopus, Beach Day Buddies, Clever Kittys and Hipster Pets.
* 5. Stempel een deel van je zin van boven op je kaart (hier "you're" van de Fruit Salad stempel set, ik veranderde deze later omdat ik vond dat het verdween in mijn kaartje en niet zichtbaar aanwezig was). Maak vervolgens je zin af met de rest van je zin onderaan op de kaart te stempelen (tekst van Hipster Kody).     6. Plak vervolgens op de andere flappen je beestjes (zie wel dat ze het onderste deel ven je zin verbergen). De grootste afbeelding doe je in je middelste flap zodat als je een eerste flap opent de zin nog steeds geheim blijft (kijk voor verduidelijking hieronder op de foto's). De stempels die ik hier gebruikte waren: Mr. Octopus, Beach Day Buddies, Clever Kittys en Hipster Pets.

This is how the entire card looks:      * Zo ziet de volledige kaart eruit:
The recipient will have to wait tab by tab to see the sweet sentiment appear.       * De ontvanger zal flap per flap moeten afwachten welke leuke  zin er voor hem/haar te wachten staat.

Is it not nice to surprise your recipient like this?       * Is het niet leuk om je ontvanger zo te verassen?
http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/beach-day-buddies  http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/clever-kittys http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/fruit-salad http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/hipster-kody http://www.someoddgirl.com/search?type=product&product.tag=-wholesale&q=hipster+pets http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/mr-octopus

1 opmerking: