woensdag 25 mei 2016

SOG Tutorial

Hello everyone... I'm so excited to share a new tutorial for Some Odd Girl . The pictures and text below explain step by step how I made this card.          * Hallo iedereen,.... Ik ben zo blij om jullie de  nieuwe tutorial te tonen voor Some Odd Girl. De foto's en de tekst hieronder tonen stap per stap hoe ik dit kaartje maakte.
  1. Make a (vertical) card base, but that has one side a little bit longer. Fold both flaps towards each other; first the biggest flap than the small one.         * 1. Maak een (vertikale) kaart basis waarbij één zijnde een beetje langer is. Plooi vervolgens bij de kanten naar elkaar toe; eerst de grootse flap en vervolgens de kleinere.
  2. Make some decorating pieces for the out- and inside. On my card the smaller flap has the phrase on it.          * 2. Maak enkele decoratieve stukken voor de binnen- en buienkant. Mijn kleinere flap bevat krijgt een zinnetje.
  3. For this step I recycled the plastic velcro from cornflakes packaging. With some clear glue strokes I tape it down on the inside of the smaller flap and the outside of the bigger flap; that gives the card a nice closure.           * 3. Voor deze stap recycleerde ik de plastieken velcro van een cornflakes verpakking. Met doorschijnende lijm plakte ik een strook aan de buitenkant van de grotere flap en aan de binnenkant van de kleine flap.
  4. That's how easy it as; the card is done!             * 4. Zo simpel is het; Klaar is kees!

Have fun creating!
* Veel plezier met creëren!

1 opmerking: