maandag 20 juni 2016

Movie Monday: See Thru Shaker

It's Monday and normally I feel a little yakkie because we start a new work week. Luckily Some Odd Girl tries to break that feeling with "Movie Monday".                * Het is maandag vandaag en normaal voel ik mij een beetje fleps, omdat er een nieuwe werk week begint. Gelukkig probeerd Some Odd Girl dit gevoel een beetke te doorbreken met "Movie Monday".

As you can see on the picture below I like to share a shaker card with a see thru part. I thought that was a fun idea for a different kind of shaker.                         * Zoals je in de foto hieronder kan zien wil ik graag een doorzichtig shaker kaartje laten zien. Ik vond dat een leuk ideetje om een ander soort shaker te maken.


In the video I explain how I made this card. So if you are interested feel free to check it out:               * In de video leg ik graag uit hoe ik dit kaatje maakte. Als je interesse hebt, bekijk dan gerust de video:I hope this rocked your Monday a little. See you later!             * Hopelijk maakte dat jullie maandag te gek. Tot later!
http://www.someoddgirl.com/search?type=product&product.tag=-wholesale&q=angel+gwen http://www.someoddgirl.com/collections/digital-stamps/products/girlfriends-kaylee-mae

Geen opmerkingen:

Een reactie posten