maandag 11 juli 2016

Whimsy Release: Day 1

Today I participate in two stamp releases, be sure to check them both!!     * Vandaag neem ik deel aan twee stempel releases, zorg ervoor dat ze allebei bekijkt!!
http://craftyellenh.blogspot.com/2016/07/sog-release-day-1.html

Yes!! Today we have a lot fun with the new stamps and dies from Whimsy Stamps.         * Jaa!! Vandaah hebben we veel plezie met de nieuwe stempels en snijmallen van Whimsy Stamps.


Below you can see a little step by step tutorial how I made the slider part.         * Hieronder kunnen jullie een kleine foti tutorial zien hoe de frisbie laat bewegen.


1. Cut your background with the slider dies, but don't throw away the pieces.         * 1. snijd de delen uit je achtegrond met de "slider" snijmal, maar gooi niets weg. 
2. Glue the little inside on the wright position and put the big part on foam dots. Before you glue the foam frame you need a button/penny on the little slider piece.         * 2. Plak het klein stukje aan de binnenkant en plak foam op het ander deel. Maar voor je het kleef leg een cent/knoopje op het strookje.
3. Glue the frame on top and the item you want to slide with foam on the buton/penny.         * 3. Kleef het grote deel vast samen met het stukje dat je wil doen bewegen met foam op de knoop of cent.

Below you can see it in action:         * Hieronder kan je het in actie zien:


Enjoy your day!         * Geniet van jullie dag!
https://whimsystamps.com/collections/clearly-whimsy-stamps-collection/products/playful-pups https://whimsystamps.com/collections/clearly-whimsy-stamps-collection/products/playful-pups-add-ons

1 opmerking: