vrijdag 9 september 2016

Focus On The Background

Hello everyone!! This week I wrote my first blog post on the Colourstock Blog. From now on the Copic Marker team writes their messages on there. Today I would like to zoom in on how you can  tiles in perspective and how to give a pattern on your wall.                  * Hallo iedereen!! Deze week schreef ik mijn eerst blogpost op de Colourstock Blog. Vanaf nu schrijft het Copic Marker team daar hun berichtjes op. Vandaag wil ik graag inzoomen op hoe je tegels in perspectief kan teken en een motief kan geven op je muur. 


STEP 1: First you draw a horizontal line which best represents the dividing line between the floor and the wall. For this I used the Copic Gasenfude (Nylon Brush). Actually it's meant for calligraphy, but it also works perfectly for this. In addition, you are also immediately sure your Copic Marker points does not absorb the collor and won't be dirty. After this you put a pencil point at the center of the top edge of your paper. At the bottom you put dots every 2 centimeters.                  * STAP 1: Allereerst teken je best een horizontale lijn die de scheidingslijn tussen de grond en de muur weergeeft. Hiervoor gebruikte ik de Copic Gasenfude (Nylon Brush). Eigenlijk is de bedoeld voor kalligrafie, maar die werk ook perfect voor dit. Daarnaast ben je meteen ook zeker dat je Copic Marker punten de kleur niet opslorpen en dus niet vuil worden. Hierna zet je met potlood een punt in het midden van de bovenste rand van je papier. Onderaan zet je stippen om de 2 centimeter.


STEP 2: Then you always connect the dots with the lower dot on top, but you stop drawing to your horizontal line and objects. Then you draw some horizontal lines. Make sure you always draw wider horizontal lines. Only if you care a realistic tile floor.                  * STAP 2: Vervolgens verbind je steeds de onderste stippen met die stip bovenaan, maar je stop met tekenen aan je horizontale lijn en objecten. Daarna teken je enkele horizontale lijnen. Zorg ervoor dat je de horizontale lijnen steeds breder van  elkaar af tekent. Alleen zo bekom je een realistische tegel-grond.STEP 3: The most fun part is to color your scene. For the tiles I used following Copic Markers: C3, C1, C0 and 100, BV29, C7. For those who like to know what colors I used for the rest of my drawing I'd sum it up: Brown: E47, E37, E35, E33, E31 | Green: G17, G05, YG 06 | Red R59, R29, R27, R05, R22 | Yellow: YR16, Y15, Y08, Y06 | Gray: W5, W3, W1, W0 and C5, C3, C1, C0                  * STAP 3: Het leukste deel is om je scene in te kleuren. Voor de tegels gebruikte ik volgende Copic Markers: C3, C1, C0  en 100, BV29, C7. Voor diegene die graag weten welke kleuren ik gebuikte voor de rest van mijn tekening som ik dit graag op: Bruin: E47, E37, E35, E33, E31 | Groen: G17, G05, YG 06 | Rood R59, R29, R27, R05, R22 | Geel: YR16, Y15, Y08, Y06 | Grijs: W5, W3, W1, W0  en C5, C3, C1, C0STEP 4: If the drawing is almost finished you draw shadow on the background (here R20, RV10 and RV000). For the last step I used a template to create a motif in the background; it seems wallpaper!                  * STAP 4: Als de tekening bijna af is tekenen je met enkele stiften de schaduw op de achtergrond (hier R20, RV10 en RV000). Als laatste stap gebruikte ik een sjabloon om een motief op de achtergrond aan te brengen; zo lijkt het behangpapier!

The card looks like this at the end:                  * Zo ziet het kaartje er dan uiteindelijk uit:

 

Hopefully this was inspiring. See you next weeks with A LOT BLOGPOSTS!                  * Hopelijk was dit inspirerend. Tot de volgende week met HEEL VEEL BLOGPOSTS!5 opmerkingen: