woensdag 5 oktober 2016

DIY Halloween Treat Bag

Hallo sweeties, I'm here with a new project. Do you know I love Halloween? Yes I do a lot!! Of course I had to make something with one of the new Some Odd Gril digi's!! Today I will explain how I made this awesome Halloween bag with the new "Ghost Digi Stamp".                  * Hallo iedereen, Ik ben hier met een nieuw projectje. Wisten jullie dat ik van Halloween houd? Ja hou er enorm van!! Natuurlijk moest ik iets nieuw maken met de nieuwe Some Odd Girl digi's!! Vandaag zal ik jullie vertellen hoe ik dit leuke Halloween zakje met de "Ghost Digi Stamp" maakte.


Below you can find the step by step tutorial.                  *Hieronder vinden jullie het stappenplan:


1. First you fold your bag open (inside out). The bag is something you can make or buy.                 * 1. Eerst vouw je je zakje open (van binnen naar buiten). Het zakje is iets wat je kan maken of kopen.
2. For your window you cut out a shape. Be sure to put a thick cardboard in the bag so you cut only one side of the bag.                 * 2. Voor je het raampje snijd je een vorm uit. Zorg ervoor dat u een dik karton in de zak te plaatst zodat u slechts één zijde van de zak snijd.

3. Cut out a few pieces...                 *3. Snijd nog enkele vormpjes uit.
4. Fist lay your vellum on top of your window and glue it down. Than layer your pieces on top of that vellum...                 *4. Leg eerst je doorschijnend papier bovenop je je kijkgat/raam en plak het. Daarnaa lijm je het volgende vormpje op je doorschijnend papier.
 
 

5. And keep layering till you like your window.                 *Blijf de vompjes vastkleven tot je tevreden bent.
6. Of course nothing is finished without a Some Odd Girl image!! Because I used a black and white theme (big hint for ODDtober lovers) I colored the ghost also with grey markers (except for the light). If you are a Copic lover, I like to mention I used different grey C and brown gray W Copic markers.                 *Natuurlijk is er  niets af zonder een Some Odd Girl afbeelding!! Omdat ik het thema zwart en wit gebruikte (een grote hint voor de ODDtober liefhebbers) kleurde ik de geest met grijze markers is (buiten  het licht). Als je een Copic fan bent wik ik graag meegeven dat ik de verschillende grijze kleuren C en bruin grijs W gebruikte.

And TADAAA.... this is the result!                 * En  voila... hier is het eindresultaat!


Isn't this perfect for a fabulous Halloween party??                 *Is het net perfect voor een chique Halloween feestje??

http://www.someoddgirl.com/collections/new/products/ghost
http://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=6843

1 opmerking:

  1. Lovely bag! I love the black and white stripped design broken with the vibrant green inside! Thank you for playing along with us at Simon Says Stamp Monday Challenge! Hugs, Macarena

    BeantwoordenVerwijderen