maandag 19 december 2016

Copic Coloring from Start to Finish

 

Hello, here I am again with a blog post for Colourstock. Today I like to show step by step how I colored the image above. Are you ready?                * Hallo, hier ben ik weer met een blogpost voor Colourstock. Vandaag toon ik graag stap voor stap hoe ik bovenstaande afbeelding inkleurde. Zijn jullie er klaar voor?


Step 1: I start with the darkest color first; E47 and after that the light areas (belly and thighs) E33. As you can see I put lines on the belly while the other parts are normally colored. | Step 2: Then I use lighter colors. First with E37 and E31. | Step 3: Then we go even lighter with E35 and E21 on the highlights.                * Stap 1: Ik start met de donkerste kleuren eerst; E47 en op de lichte delen (buik en bovenbenen) E33. Zoals je ziet zet ik ook streepjes op de buik terwijl ik op de andere delen lijnen teken.  |  Stap 2: Vervolgens ga ik de kleuren steeds verlichten. Allereerst met E37 en E31.  |  Stap 3:  Daarna gaan we nog lichter met E35 en E21 op de lichtste delen.


Step 4: The deer is colored with E33 in the darkest part. I also colored the yellow bells with YR16, Y17, Y15. In the first layer of the girl I colored with R59 for red, G17 for green, W5 for grey and YR02 for the skin color. | Step 5: Then I always use lighter colors; R39 for red, G05 for green, W3 for gray and pink E02. I always make little circles with my marker point to let the colors flow together nicely. | Step 6: Again, I use lighter colors RV29 for red, YG06 for green, W1 for gray and for pink R00. For the ears and the greens on the deer I used the same colors of the girl.                 * Stap 4: Het hert kleur ik af met E33 in de donkerste deel. Verder kleurde ik de gele belletjes in met YR16, Y17, Y15. In de eerste laag van de het meisje kleurde ik met R59 voor rood, G17 voor groen, W5 voor grijs en met YR02 voor de huidskleur.  |  Stap 5: Vervolgens gebruik ik steeds lichtere kleuren; voor rood met R39, voor groen G05, voor grijs W3 en voor het roze  E02.Steeds draai ik rondjes met mijn stift om de kleuren mooi in elkaar te laten vloeien.  |  Stap 6: Ook hier gebruik ik lichtere kleuren, voor rood RV29, voor groen YG06, voor grijs W1 en roze R00. Let op voor de oren en de groenen band van de het hert gebruikte ik dezelfde kleuren van het meisje.


Step 7: In this step, I only colored just a little bit with red R27 and gray W0 for the clothes of the girl. I also start to color the hair with E37. | Step 8: Now I only have to color the hair with YR23 and E33. I draw with lines here. For the cheeks I used R05 | Step 9: The rest of the hair is colored with Copic Marker Y17 and cheeks with R02.                 * Stap 7: In deze stap kleur ik enkel nog een beetje met  Rood R27 en grijs W0 voor de kleren van het meisje. Verder begin ik de haren in te kleuren met E37.  |  Stap 8: Nu kleur ik enkel nog de haren met E33 en YR23. Ik zet hier duidelijk streepjes. Voor de wangen gebruikte ik R05  |  Stap 9: De haren kleur ik af met Copic Marker Y17 en de wangen met R02.

This is how the card finally looks...                 * Zo ziet het kaartje er uiteindelijk uit...


Thanks for visiting my little blog!                 * Bedankt om op men blogje te komen piepen!


https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen/?v=d3dcf429c679 https://www.elsbrige.com/shop/warme-wensen-coordinerende-stansset/?v=d3dcf429c679

2 opmerkingen: