vrijdag 9 december 2016

DIY Holiday Candy Jar

When you think about Christmas, you think about lights, ornaments, snow,... But I also have to think about all the candy. As you know I like to make a lot crafty projects beside card making, so I decided to decorate a candy jar with the matching candy lover "Gingerbread Kaylee" from Some Odd Girl.               * Wanneer je denkt aan kerstmis, denk je aan lichtjes, kerstballen, sneeuw,... Maar ik moet ook denken aan al het snoep. Zoals je weet hou ik er van om creatieve projectjes te maken naast kaartjes, daarom besloot ik om een snoep potje te maken met bijpassende snoepjesliefhebster "Gingerbread Kaylee" van Some Odd Girl.


First I decorated the lit. In the jar will be pink candy canes, so that was my start for using a lot pink colors on Kaylee. Of course to bring the Christmas spirit on the lit I had to use also a lot green.               * Allereerst decoreerde ik het deksel. In de pot zullen enkele roze 'candy canes' zitten, daarom begon ik met Kaylee heel veel roze kleuren te geven. Natuurlijk kleurde ik ook veel groen om de kerstsfeer te brengen.

Of course the lit was not enough. I had so much fun I created also a tag for the jar. The waving gingerbread just makes me nuts! Isn't he cute?.               *Natuurlijk wat het deksel niet genoeg. Ik had zoveel plezier dat ik ook een tag maakte. De waaiende 'gingerbread' maakt me helemaal gek! Is hij niet schattig?

http://www.someoddgirl.com/collections/clear-stamps/products/gingerbread-kaylee
http://curtaincallchallenge.blogspot.be/2016/12/curtain-call-inspiration-challenge-sweet.html

2 opmerkingen: