vrijdag 23 december 2016

Great News!!

 

Hello everyone, today I have super exciting news!!! I will be one of the new design team members from Newton's Nook Design. Here you can find all the other talented ladies:                * Hallo iedereen, vandaag heb super spannend nieuws!! Ik zal een van de nieuwe design team leden zijn van Newton's Nook Design. Here kunnen jullie alle getalenteerde meiden zien:
 
I'm super-duper happy to be part of this team. Below you can see a few of my favorite projects made with their products. You can see that I'm a big fan of Newton's Nook!!                * Ik ben super-duper gelukkig om deel uit te maken van dit team. Hieronder kunnen jullie enkele van mijn favoriete projectjes gemaakt met hun producten. Je ziet dan ik een grote Newton's Nook fan ben!!


Have a awesome weekend and Christmas evening!!                * Nog een fijn weekend en een prettige kerstavond!!

3 opmerkingen: