woensdag 29 maart 2017

My Brother Will Be 31

Hi friends! My brother celebrates his birthday this Saturday of course I had to make a nice card for him. That's why I share a card featuring a few Whimsy Stamps products.               * Hallo vrienden! Mijn broer viert zijn verjaardag deze zaterdag natuurlijk moest ik een leuk kaartje maken voor hem. Daarom maakte ik een kaart met een paar Whimsy Stamps producten.


The main thing I like to show is the letter and number dies. They are so fun to make the card a little bit more personal. To give the card a little extra celebration feeling I attached some mini banners between enamel dots.               * Het belangrijkste wat ik graag laten zien zijn de letter en nummer snijmallen. Ze zijn zo leuk om de kaart een beetje meer persoonlijk te maken. Om de kaart verder een feestelijke indruk te geven hechte ik enkele mini banner die ik tussen twee stippen kleef.


What do you think about personalizing your cards and how do you do that?               * Wat denk jij van het personaliseren van je kaarten en hoe doe jij dat?

https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/baby-animals-die-set https://whimsystamps.com/products/baby-animals https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/shaker-builder-sweetest-birthday https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/brush-script-numbers-die-set https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/brush-script-uppercase-alphabet-dies https://whimsystamps.com/collections/whimsy-shapeology-dies/products/new-brush-script-lowercase-alphabet-dies https://whimsystamps.com/collections/whimsy-craft-supplies/products/new-its-a-party-enamel-dots

2 opmerkingen: