vrijdag 19 mei 2017

DIY: Gift Box


I have two blog posts for today, be sure to check them both.               * Ik heb twee blog posten voor vandaag, bekijk ze dus zeker allebei.

Good afternoon, welcome on my second post for the day. This post is one made for Newton's Nook Design. I'm really trilling to share, because I had so much fun making this gift.               * Goeie middag, welkom terug op mijn tweede post van vandaag. Dit bericht is gemaakt voor Newton's Nook Design. Ik ben echt super enthousiast om dit te delen omdat ik het zo leuk vond om het te maken.


Last Sunday a lot of children celebrated Mother's Day. Of course, I also wanted to present a small gift. Nothing better than a homemade box. This box is inspired by a magazine that I bought when I was traveling. In this book they made gifts by recycling for example a cheese box. I recycled my hamburger box. With a bow and the more beautiful flowers from the "Lovely Blooms" stamp/die set, the box gets a joyful look.               * Vorige zondag vierden heel wat kinderen moederdag. Natuurlijk wilde ik ook een klein kadootje kunnen presenteren. Niets beter dan een zelfgemaakt doosje. Deze doos is geïnspireerd door een magazine die ik kocht toen ik op reis was. Hierin maakte ze geschenkjes door bijvoorbeeld een kaasdoosje te recycleren. Ik recycleerde mijn hamburgerdoosje. Met een strik en de nog mooiere bloemetjes van de "Lovely Blooms" stempel/snijmall set krijgt het doosje een vreugdevolle look.


Inside I've put a nice message and matching flower
wreath from the "Happy Little Thoughts" stamp set. The scented soap and bath salt will be a great relaxing gift for my mom.               * Vanbinnen plaatse ik een leuk berichtje en bijpassende bloemenkrans van de "Happy Little Thoughts" stempel set. De lekker geurende zeep en badzout zullen een prima ontspan cadeautje zijn voor mijn mama.

I hope you got inspired! Thanks for stopping by!               * Hopelijk inspireerde dit je! Bedankt om hier nog eens te komen piepen!
 
http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts/ http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/simply-relative/

 http://curtaincallchallenge.blogspot.be/2017/05/curtain-call-inspiration-challenge_15.html   

2 opmerkingen: