vrijdag 23 juni 2017

Magnetic Aerogram

Hello there! In this post I made again an aerogram for Newton's Nook Design. An aerogroms was made in wars where the wrote persons secret messages on the inside of the envelope. Here is how I made it:                * Hallo daar! In dit bericht maakte ik weer een aerogram, maar voor Newton's Nook Design. Aerogramen werden gemaakt in oorlogen waarbinnen mesen de geheime boodschappen op de binnenkant van de envelop werden geschreven. Hieronder staat hoe ik het gemaakt heb:


1. Make an envelope. You can use an envelope punch, a stencil or use a real envelope as guide.                * 1. Maak een envelop. Je kunt een enveloppunch, een stencil of een echte envelop gebruiken als gids.
2. With the "Lovely Blooms" I decorated the back of the card (with yellow ink).                * 2. Met de "Lovely Blooms" versierde ik de achterkant van de kaart (met gele inkt).


3. Cut out the small pieces for the inside scene and some critters for the rest of envelope. I used the "Simply Relative", "Happy Little Thought", "Winston Takes Flight" and the "Terrific Terriers".                * 3. Snij kleine stukjes uit voor de binnenste scène en een aantal elementen voor de rest van de envelop. Ik gebruikte de "Simply Relative", "Happy Little Thought", "Winston Takes Flight" en de "Terrific Terriers".

4. At the end I placed magnet tape so you can open and close the aerogram easely.                * 4. Aan het einde plaatste ik magneettape op de aerogram om de enveloppe gemakkelijk te kunnen openen en sluiten.

This is the the back of the envelope:                * Dit is de achterkant van de envelop:


The frond with the flowers and the text.                * De voorkant met de bloemen en de tekst.


And the inside of the card and the cute terrier between the flowers.                * En de binnenkant van de kaart met de schattige terriër tussen de bloemen.


I hope you liked the post and be sure to visit the Newton's Nook blog for more fun!                * Ik hoop dat je de post leuk vond en bezoek ook zeker de Newton's Nook blog voor meer plezier!


http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts/ http://www.newtonsnookdesigns.com/happy-little-thoughts-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/terrific-terriers/ http://www.newtonsnookdesigns.com/terrific-terriers-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/lovely-blooms/ http://www.newtonsnookdesigns.com/simply-relative/

1 opmerking: