maandag 28 augustus 2017

60 + 60 Birthday Card

 Hello friends, it's again monday and that means time to show another card. For this card I used again only Whimsy Stamps products.                * Hallo vrienden, het is weer maandag en dat betekent dat het tijd om een nieuw projectje te tonen. Voor deze kaart heb ik opnieuw alleen Whimsy Stamps producten gebruikt.
 
 
First I had cut out my blue frame and stamped 3 balloons on it (if you look carefully on the picture below, the balloons are a little visible). I would use 120, because this card is for two people that turn 60. After I knew the placements and the text I embossed it with white embossing powder. I first die cut the numbers and word 'birthday' from a silver paper. It didn't look as nice because it was dark silver; with the silver glitter paper it was much better.                * Eerst had ik mijn blauwe frame uitgesneden en 3 ballonnen erop gestempeld (als je goed op de onderstaande afbeelding kijkt, zijn de ballonnen een beetje zichtbaarer). Ik wilde 120 gebruiken, omdat deze kaart voor twee personen is die 60 worden. Nadat ik de compositie en de tekst kende, stempelde ik de tekst met een witte reliëfpoeder. Ik sneed de cijfers en het woord 'birthdat' uit een zilver papier. Dat was niet zo mooi omdat het donker zilver was; met het zilver glitterpapier was het veel beter.


That's how my card came alive. I hope you enjoyed this post and I see you again on Wednesday.                * Zo kwam mijn kaart alweer tot leven. Ik hoop dat je dit bericht leuk vond, zie je terug op woensdag.

 
https://whimsystamps.com/products/brush-script-numbers-die-set?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/hand-stitched-nested-rectangles?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/shaker-builder-sweetest-birthday?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/sweetest-birthday?rfsn=713494.f11764 https://whimsystamps.com/products/new-big-balloon-celebrations?rfsn=713494.f11764

2 opmerkingen: