dinsdag 5 september 2017

NND Newsletter Sneak Peek

Hello friends, I have a fun sneaky peek to show you from Newton's Nook Design. If you want to see the complete project go and subscribe to the free fan mail.                * Hallo vrienden, ik heb een leuk voorproefje van Newton's Nook Design in dit bericht. Als je het complete project wil zien, ga je dan snel gratis abonneren op de fan mail.


As you maybe know you can sign up for the Newton’s Nook Design newsletter. If you are a subscriber you receive mails from the releases, special shop discounts, but also exclusive in depth explanations on projects. Today it’s my turn for this exclusive mail project. I will show you a little bit from the inside of my brain and tell you how I go from idea to an actual project.                * Zoals je misschien weet, kan je je inschrijven voor de Newton's Nook Design-nieuwsbrief. Als je abonnee bent, ontvangt je mails met de releases, speciale winkelkortingen, maar ook diepgaande uitleg op exclusieve projecten. Vandaag is het mijn beurt voor dit exclusieve mailproject. Ik laat je in mijn hersenen kijken en toon hoe ik een idee tot een werkelijk project uitwerk.

See you on the mail!                * Zie je op de mail!

1 opmerking: