donderdag 5 oktober 2017

SAT Release: Day 2

Hi and welcome to Day #2 of  Stamp Anniething's October Release! Eloise will be available in the store Friday along with the stamp from yesterday and the one from tomorrow!!                Hallo en welkom op dag #2 van de Stamp Anniething's oktober release. Eloise vanaf vrijdag beschikbaar zijn samen met de stempel van gisteren als die van morgen.


Here is my card;                * Hier is mijn kaart;


I think this one is super cute!! From the first moment I saw her, I had to think of the Disney movie “Mulan”.  I loved that girl that was so pretty and dares to be strong too. Growing up between two brothers had something to do with that I think hihi….                * Ik denk dat deze super leuk is!! Vanaf het eerste moment dat ik haar zag, moest ik denken aan de Disney-film "Mulan". Ik hield van dat meisje, ze was zo mooi, maar ook stoer en sterk. Opgroeien tussen twee broers heeft daar wel iets mee te maken denk ik hihi....


Although it’s an Halloween release, as you can see this stamp is very versatile. This Japanese girl is lovely to use on any card even Valentine would be perfect, but of course I used it as thank you card. “Arigato” means thanks in Japaneese.                * Hoewel het een Halloween release is, is deze stempel set zeer veelzijdig. Dit Japanse meisje is leuk om op elke kaart te gebruiken, zelfs Valentijn zou het perfect zijn, maar natuurlijk heb ik het gebruikt voor dankkaart gebruikt. "Arigato" betekent dank je wel in het Japanees.

2 opmerkingen: