vrijdag 13 oktober 2017

Thank Wooof

Hello everyone! It's been a while that I shared some Whimsy Stamps, but here I'm again. This time a made a super small card with the uber cute and new "Doggie" Rubber stamp.                * Hallo iedereen! Het is even geleden dat ik Whimsy Stamps projectjes heb gedeeld, maar hier ben ik weer. Deze keer maakte ik een super kleine kaart met de uber schattige en nieuwe "Doggie" Rubber stempel.


This cute puppy and his buddy really don't need a lot to make a scene. I had cut out more than half of the card. After I cut out the grass I collared the scene with my Copic Markers. For the message, I used the "Scripty Occasions" stamp set.                * Deze schattige puppy en zijn vriend hebben echt niet veel nodig om een scène te maken. Ik sneed meer dan de helft van de kaart uit. Nadat ik ook het gras had uitgesneden, heb ik de scène gekleurd met mijn Copic Markers. Voor de boodschap gebruikte ik de stempelreeks "Scripty Occasions".


That's it, simple but oh so cute!                * Dat is het, simpel maar oh zo schattig!

https://whimsystamps.com/products/doggie https://whimsystamps.com/products/new-scripty-occasions

1 opmerking: