vrijdag 3 november 2017

SAT Release: Day 3

Hi and welcome to Day 3 of Stamp Anniething's November Release. This is our last travel girl. Rae is available in the store Today along with the other 2 stamps we showed you this week!!                * Hallo en welkom bij Dag 3 van de Stamp Anniething release van november. Dit is ons laatste reismeisje. Rae is vandaag in de winkel verkrijgbaar samen met de andere 2 stempel sets die we deze week hebben getoond!!

Here you will see a card I made with this new set.                * Hier zien jullie een kaartje dat ik maakte met deze nieuwe set.


Again it's such a sweetie waiting to go on vacation. These stamps are just perfect to send to your dear friends or even use them in you scrapbook albums.                * Nogmaals, het is zo'n schattig meisje dat wacht om op vakantie te gaan. Deze stempels zijn gewoon perfect om een kaartje naar je verre vrienden te sturen of ze zelfs in je scrapbook-albums te gebruiken.


I hope you enjoyed our complete release! I cannot wait to see you creating with these travel girls. Have a great weekend!                * Ik hoop dat jullie onze volledige release leuk vonden! Ik kan niet wachten om te zien wat jullie met deze reismeisjes maken. Nog een fijn weekend!

http://stampanniething.com/catalog.php?item=137

1 opmerking: