woensdag 20 december 2017

TAG Tip

Hello there, this time I have a quick tip for you. In this post I want to show you how easy and fun it is to give a face to any shape you can think of. I used the  “Katy Im Smitten Kitten” a stamp Stamp Anniething. Below you see how this is made:             * Hallo daar, deze keer heb ik een snelle tip voor je. In deze post wil ik je laten zien hoe gemakkelijk en leuk het is om een gezichtje te geven aan elke vorm die je maar kan bedenken. Ik heb de “Katy Im Smitten Kitten”  stempel van gebruikt van Stamp Anniething. Hier zie hoe ik dit heb gemaakt:1.First you need to stamp the image on some masking tape. For people that don’t know; masking tape is paper with a sticky side. The glue is not permanent, so you can remove the paper easily. That’s also why crafters use it a lot for fun techniques.             1. Eerst moet je de afbeelding op een stuk masking tape stempelen. Voor mensen die niet weten wat het is; maskeringstape is papier met een kleverige zijde. De lijm is niet permanent, dus je kunt het papier gemakkelijk verwijderen. Dat is waarom crafters het gebruiken voor leuke technieken.

2. Everything you want to be visible on your actual project you have to cut out the masking paper. On my wooden tag I wanted a face, so I cut out the face on the masking paper. After that I simply placed the masking paper on top of my wooden pine tree and stamped my stamp on top of it. I used a stamping tool for it so I was sure my face would be exactly stamped in the open ‘window’ I created on the masking paper.             * 2. Alles wat je zichtbaar wilt laten zijn in je eigenlijke project, moet je uitsnijden op je masking papier. Op mijn houten label wilde ik een gezicht, dus ik knipte het gezicht uit het maskerpapier. Daarna plaatste ik eenvoudig het kleefpapiertje op mijn houten dennenboom en stempelde mijn gezichte erboven. Ik heb hiervoor een stempeltool gebruikt, zo wist ik zeker dat mijn gezicht in het 'venster' zou liggen van het maskeerpapier.

If you stamp on wood like I did, it’s good to first do a check up to be sure the ink doesn’t bleed into the nerves of the wood.             * Als je zoals ik op hout stempelt, is het altijd goed om op voorhand een keertje te testen of je inkt niet uitloopt in de nerven van het hout.


I cannot wait to do this same thing on a heart or a star. What are your ideas with the masking technique?             * Ik kan niet wachten tot dit ding een hart of een ster is. Wat zijn jouw ideeën voor een maskeerpapier?

http://stampanniething.com/catalog.php?item=138

1 opmerking: