maandag 19 februari 2018

Oink Oink

Hi there Sweethearts, happy Monday! I hope you had a fabulous weekend.                * Hallo daar lieverdjes, prettige maandag! Ik hoop dat jullie een leuk weekend achter de rug hebben.


In this blogpost I want to share a card I created for someone that bought a few cards from me. I wanted to be one that could be used for different occasions. That's why I kept the scene quite versatile. All the images are all from the My Favorite Things, except for the floor and part of the tittle is from Lawn Fawn.                *  In deze blogpost toon ik jullie een kaartje dat was gemaakt voor iemand die enkele van mijn kaartjes kocht. Ik wilde dat dit er eentje was dat je voor verschillende gelegenheden kon gebruiken. Daarom is de scene ook heel algemeen. Alle afbeeldingen zijn van My Favorite Things, behalve de vloer en een deel van de tekst is van Lawn Fawn.The intention of the title is that you fill in the message for the recipient after the word 'translation'.                * De bedoeling van de tittel van de kaart is dat je zelf een boodschap voor de ontvanger invult achter het woord 'translation'.


That was it already for today. See you again on Friday!                * Dat was het alweer voor vandaag. Ik zie jullie terug op vrijdag!

2 opmerkingen: