woensdag 23 mei 2018

Interactive Wednesday: Pop Up Card

Hello everyone!! This blogpost is made with Newton's Nook Design products. Not only me but also a lot of my friends are moving too. I thought to make an interactive card for one of them.             * Dag iedereen!! Deze blogpost is gemaakt met Newton's Nook Design-producten. Niet alleen ik, maar ook veel van mijn vrienden gaan verhuizen. Ik vond het leuk om een ​​interactieve kaart te maken voor één van hen.


I created a card based on the same dies from previous interactie post (here is the link for that card). When I'm living in our new house I will show you how to create a card like this.             * Ik heb een kaart gemaakt op basis van dezelfde snijmall van de vorige interactieve post (hier is de link naar die kaart). Wanneer ik in ons nieuwe huis woon, zal ik je laten zien hoe je deze kaart kan maken. 


You can send it flat, but when it arrives to my friend she can pull the tag and see the hidden message.             * Je kunt het plat verzenden, maar als het bij mijn vriendin aankomt, kan ze aan de tag trekken en het verborgen bericht zien.


That was it for today, see you next time!             * Dat was het dan  alweer, tot de volgende keer!


http://www.newtonsnookdesigns.com/birthday-essentials/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/snow-globe-scenes-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cloudy-sky-stencil/

1 opmerking: