dinsdag 8 mei 2018

Layton's Legacy Blog HopNewton’s Nook Design is sponsoring a nice initiative set up by Lea. She is a mother who lost her new born baby in during NICU (intensive care nursery for ill or premature newborn infants). Because her and her man had a hard time, they want to give other parents a little light. That’s why they decided to give parents handmade cards with coffee gift cards. They want to give a moment outside the hospital.             * Newton's Nook Design sponsort een leuk initiatief van Lea. Zij is een moeder die haar pasgeboren baby verloor tijdens de NICU (intensive care-kinderkamer voor zieke of premature pasgeboren baby's). Omdat zij en haar man het moeilijk hebben gehad, willen ze andere ouders een klein beetje licht geven. Ze  besloten om ouders zelf gemaakte kaarten te geven met daarin een cadeaubon voor een koffiewinkel. Even een moment bieden buiten het ziekenhuis.


There is also something else, you can support this initiative too. This blogpost will be also part of a blog hop that is live now. The blog hop is to aware you and gather money for "Layton's Legacy" fundraise. Lea is fundraising only to support the parents and get some money for the coffee gift cards. If you want to have a chance on a price  in the hop you can donate at least 5$ (find more information on the website Lea Lawson Create). I think it’s a fun way to support this initiative.             * Deze blogpost zal ook deel uitmaken van een blog hop die nu live is. De blog hop heeft als doel om geld te verzamelen voor de "Layton's Legacy" fonds om voor de ouders de koffie cadeaubonnen te kunnen kopen. Als je een kans wilt maken op een prijs in de hop, moet je minstens 5 $ doneren (vind meer informatie op de website Lea Lawson Create). Ik vind dat een enorm leuke manier om dit initiatief te ondersteunen.


I really was touched by Lea’s story. Of course I wanted to support this beautiful initiative by creating a card with the Newton’s Nook products (find more details in the supplies list). The card is made with soft colors from an encouraging woodland mood board for the hop. I really love the soft colors of this card. It looks so different than my cards with bold, vibrant colors.             * Ik was echt geraakt door Lea's verhaal. Natuurlijk wilde ik dit mooie initiatief steunen door een kaart te maken met de Newton's Nook-producten (vind meer details in de lijst met benodigdheden beneden). De kaart is gemaakt met zachte kleuren van een bemoedigend-bos-moodboard voor de hop. Ik ben echt dol op de zachte kleuren van deze kaart. Het ziet er zo anders uit dan mijn kaartjes met krachtige, levendige kleuren.


This card will be also send out to Lea so she can give it to a couple with a coffee gift card. I really hope you will help her too with donating!             * Deze kaart wordt ook naar Lea gestuurd zodat ze het aan een koppel kan geen koffiecodeaubon kan geven . Ik hoop echt dat jij ook meehelpt door mee te doneren!

http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sending-hugs/ http://www.newtonsnookdesigns.com/what-a-hoot/ http://www.newtonsnookdesigns.com/what-a-hoot-die-set/

4 opmerkingen:

  1. Ellen - this is so sweet and adorable! I love the way you used the owl with the gold stars in the background! Thanks for featuring our images on the Layton's Legacy Blog Hop!
    -Jen {Newton's Nook Designs}

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Incredible talent, love ur coloring and design.

    BeantwoordenVerwijderen