woensdag 25 juli 2018

Crafting With Compassion

Welcome! Today I'm joining the "Crafting With Compassion" challenge from Neat and Tangled.               * Welkom! Vandaag doe ik mee aan de "Crafting With Compassion"-uitdaging van Neat and Tangled.


This challenge is meant to make a project for someone or represent something that's hard in your life. I don't want to go in to much detail, but I had a difficult period because of my brother. He does his best, but it's still very difficult for him to stay out of trouble. Nevertheless, I am extremely grateful to my friends I had in that period! With this card I would like to thank my friend who meant the most to me at that time.               * Deze uitdaging is bedoeld dat je een projectje maakt voor iemand of feit dat iets moeilijk representeert in je leven. Ik wil niet te veel in detail gaan, maar ik had een moeilijke periode omwille van mijn broer. Hij doet zijn best maar het is voor hem heel moeilijk om op het pad te blijven. Desalniettemin ben ik enorm dankbaar om vrienden die ik in die periode had gehad! De vriending die voor mij het meest betekende wil ik heel graag bedanken.


When making this card, I looked for an appropriate stamp to thank my friend. The "
Little Stinker" and the glitter stars from the "Seeing Stars" die set are perfect for this. The three hearts (from the "Koalifications" set) bring extra love.               * Bij het maken van deze kaart zocht ik naar een toepasselijke stempel om mijn vriendin te bedanken. De "Little Stinker" en de glitter sterretjes van de "Seeing Stars" snijal zijn hier perfect hiervoor. De drie hartjes (van de "Koalifications" set) brengen vervolgens extra veel liefde. 


I hope you liked my view on the challenge again. Thanks for stopping by and visiting with me today!               * Ik hoop dat je mijn creatie voor de uitdaging opnieuw leuk vond. Bedankt om langskomen en een bezoek te brengen op mijn blog!

 http://neatandtangled.blogspot.com/2018/07/neat-and-tangled-throwdown-crafting_6.html

1 opmerking: