maandag 3 september 2018

NND Newsletter Sneak Peek

Hello friends, I have a little picture to remind you to check the subscriber mail from Newton's Nook Design. Tomorrow you will find an exclusive mail post that shows you more about how to use your stencils to make the “ghosting technique” on a background for your cards.             * Hallo vrienden, hier heb ik een kleine foto om je er aan te doen herinneren om de subscriber mail van Newton's Nook Design te bekijken. Morgen zul je dus een exclusieve e-mail vinden waarin je meer leert over hoe je je sjablonen kan gebruiken met de “ghosting techniek” voor je achtergronden op je kaarten.


If you sign up for the Newton’s Nook Design newsletter you receive mails from the releases, special shop discounts, but also exclusive in depth explanations on projects like I’m talking about above. I hope to see you there!             * Als je je aanmeldt voor de Newton’s Nook Design newsletter ontvang je e-mails van de releases, speciale winkelkortingen, maar ook exclusieve diepgaande uitleg over projecten zoals ik hierboven besprak. Ik hoop dat ik je daar zie!


1 opmerking: