vrijdag 30 november 2018

Blue & Red Card Set

It's the first Friday after the Newton's Nook Design release and that means, it's time for my monthly blog post for them!             * Het is de eerste vrijdag na de release van Newton's Nook Design en dat betekent dat het tijd is voor mijn maandelijkse blogpost voor hen!


For me it’s creatively fun to make mutiple cards that are not completely same. Differences gives me motivational vibes; becaus I have to ‘think’ when I create. Still for the Christmas holidays we need so many cards; that’s why I want to show how easy it is to make a set of cards, where you still have a lot fun when you create.             * Voor mij is het creatief uitdagend om meerdere kaarten te maken die niet helemaal hetzelfde zijn. Verschillen geven me motiverende vibes; omdat ik moet 'denken' wanneer ik dingen maak. Tijdens de kerstperiode hebben we zoveel kaarten nodig; daarom wil ik laten zien hoe eenvoudig het is om een ​​set kaarten te maken, waar je nog steeds plezier in hebt tijdens het creëren.


All cards are based on the "Winter Birds" stamp set and the frame of the "Frames & Flags" die set. I started with a card where the image is completely centered. I didn't do anything special on this card, basically I did put all the illustrations in the middle of the card and used the 'rule of three' for the sequin placement.             * Alle kaarten zijn gebaseerd op de "Winter Birds" stempel set en een frame van de "Frames & Flags" dies. Ik begon met een kaart waar de illustratie volledig gecentreerd is. Ik heb niets bijzonders gedaan op deze kaart. Eigenlijk heb ik alle illustraties in het midden geplaatst en gebruikte ik de 'regel van drie' gebruikt voor de pailletten.


For the 2nd card the middle frame was placed more upwards. The background paper has lighter colors. I also used the "Petit Snowfall" stencil, because it fits better with the image. The message also moved down.             * Voor de 2e kaart werd het middelste kader meer naar boven geplaatst. Het achtergrondpapier heeft lichtere kleuren. Ik heb ook de "Petit Snowfall" stencil gebruikt, omdat het beter bij de kaart past. De boodschap schoof ook naar onderen.


Without too many changes, I got a totally different card.             * Zonder al te veel veranderingen kreeg ik toch een totaal andere kaart.


The 3rd card was made based on the second card. I just made it horizontally instead of vertically.             * De derde kaart werd gemaakt op basis van de tweede kaart. Ik heb deze horizontaal gemaakt in plaats van verticaal.To fit the cards together, I used the same colors of the first card. This time I used already a few different elements for my branch. Using a few different elements on all the cards makes it more fun. It gives me a bit of a creative cick to make the cards look the same, but still have different look.             * Om de kaarten bij elkaar te passen, gebruikte ik dezelfde kleuren als de eerste kaart. Deze keer gebruikte ik al een paar verschillende elementen voor de takken. Het gebruik van een paar verschillende elementen maakt het leuk. Het geeft me een beetje een creatieve push de kaarten lijken erg op elkaar maar ook zien er lichtjes anders uit.For the 4th card I also used a horizontal card, but the center piece is flipped vertically. It give again a different look.             * Voor de vierde kaart heb ik ook een horizontale kaart gemaakt, maar het middenstuk is verticaal omgedraaid. Het geeft weer een ander uitzicht.


Here I used the same colors from the 2nd card and the “Sunscape" stencil to add a little more interest. Time I did add some snowflakes on velume for the sequin clusters as I did on the previous card.             * Hier gebruikte ik dezelfde kleuren en ook de "Sunscape" sjabloon om iets meer interesse toe te voegen. Ik heb wat sneeuwvlokken toegevoegd voor de paillettenclusters zoals ik deed op de vorige kaart.

 Wishing you a fun and happy weekend! Thanks so much for stopping by!             * Ik wens je een leuk en gelukkig weekend! Heel erg bedankt voor het langskomen!
http://www.newtonsnookdesigns.com/ornamental-wishes/ http://www.newtonsnookdesigns.com/poinsettia-blooms/ http://www.newtonsnookdesigns.com/poinsettia-blooms-die-set/http://www.newtonsnookdesigns.com/winter-birds/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winter-birds-die-set/http://www.newtonsnookdesigns.com/cosmic-newton/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cosmic-newton-die-set/http://www.newtonsnookdesigns.com/autumn-newton/ http://www.newtonsnookdesigns.com/autumn-newton-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/http://www.newtonsnookdesigns.com/petite-snow-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sunscape-stencil/  


https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-glitters-gold/

3 opmerkingen:

  1. Stunning cards! Your backgrounds are fantastic and I love how you colored the winter birds.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. I don't know where to start. The layout, the coloring, the color combination, everything is spot on! You bring festive mood with these gorgeous colored birds and they are spellbinding. Love your card a LOT! Thank you so much for joining us on Simon Says Stamp Wednesday Challenge. Merry Christmas. xx Ankita

    BeantwoordenVerwijderen