vrijdag 8 maart 2019

Chair/Wall Decoration

Happy Friday, it's almost our big day! That means it's time to show you an other fun item I created for the wedding.                 * Het is vrijdag en het is bijna onze grote dag! Dus het is tijd om je een ander leuk item te laten zien dat ik voor de bruiloft heb gemaakt.


As you can see I made two rings with felt flowerds. All the flowers where created with using dies and hot glue. It's easy to get volume by folding the leaves and using hot glue to keep these parts together. For the second piece I created the same ring, but in a mirrored design                 * Zoals je kunt zien heb ik twee ringen gemaakt met vilten bloemen. Alle bloemen werden gemaakt met behulp van matrijzen en hete lijm. Het is gemakkelijk om volume te krijgen door de bladeren te vouwen en hete lijm te gebruiken om deze delen bij elkaar te houden. Voor het tweede stuk heb ik dezelfde ring gemaakt, maar in een gespiegeld ontwerp.Originally I didn't want to put words in the circles and use them as wall decoration. After a while I switch the idea and they became chairdecorations. The wooden letters where added on a transparency.                 * Oorspronkelijk wilde ik geen woorden in de cirkels plaatsen en ze als wanddecoratie gebruiken. Na een tijdje veranderde ik van idee en werden stoelversieringen. De houten letters zijn toegevoegd op een transparant.


Saturday the 16th is already our weddingday. This weekend we will be very buzzy for the last preparations, but we're both so happy the day is in sight.                 * Zaterdag de 16e is al onze trouwdag. Dit weekend zullen we dus heel druk in de weer zijn voor de laatste voorbereidingen, maar we zijn allebei zo blij dat de dag in zicht is.

https://www.mftstamps.com/die-namics/flowers-leaves/loopy-bloom-die-namics-6017 https://www.mftstamps.com/die-namics/flowers-leaves/mini-rolled-roses-die-namics https://www.sizzix.com/662399/sizzix-framelits-die-set-4pk-large-rosehttps://www.sizzix.com/662395/sizzix-framelits-die-set-5pk-large-dahlia https://whimsystamps.com/collections/flower-dies/products/peony-flower-die

1 opmerking: