vrijdag 21 juni 2019

Jazz Up Your Flock

Hello friends, the whole week you saw a lot critters projects on the ThermOWeb blog and today will not be different! In this post I want to show you three different ways to bring your flock to life creating animal themed cards.             * Hallo vrienden, de hele week zag je veel dieren-projecten op de ThermOWeb blog en vandaag zal het niet anders zijn! In deze post wil ik je drie verschillende manieren laten zien om je flock tot leven te brengen door kaarten met een dierenthema te maken.


Deco Foil Flock is a product from ThermOWeb that has a soft texture, it looks like small hairs. The product is special because it's not messy at all! made On each card I did first add Flock on White Foam Adhesive by using pressure from my diecutting machine. When I had a piece of colored flock on foam I did cut out all the elements for the critters/pawprint. Below I will explain one by one the three fun ideas to make your flock special. Let’s begin!             *  Deco Foil Flock is een product van ThermOWeb dat een zachte textuur heeft, het lijken wel fijne haartjes. Het product is speciaal omdat zo is gemaakt zodat je er geen haar van hebt rondslingeren. Op elke kaart heb ik eerst Deco Foil Flock op White Foam Adhesive bevestigd door de druk van mijn stansmachine te gebruiken. Vanaf het moment dat ik de stukjes gekleurde Flock op de foam had, sneed ik alle elementen van de beestjes / pootafdruk uit met de stanzen. Hieronder zal ik de drie leuke ideeën één voor één uitleggen om je flock speciaal te maken. Laten we beginnen!

1. Stencil On Your Flock             * 1. Gebruik je sjablonen

One way to add something special on your Flock is using stencils.             * Een manier om iets bijzonders toe te voegen aan je Flock is door het gebruik van stencils.


On this card I gave patterns on the clothes from the mice. To add that pattern I taped the clothes with Purple Tape on the back of my stencil (with the flock facing the stencil). The purple tape was very handy so the little pieces didn’t move while I applied the colors.             * Op deze kaart gaf ik de kleding van de muizen een patroon. Om dat patroon toe te voegen, plakte ik met het kledingsstuk met Purple Tape op de achterkant van mijn stencil (met de kant van de foam op het sjabloon). De paarse tape was erg handig, zo konden de kleine stukjes niet schuiven terwijl ik kleur aanbracht.

I finished the card by adding teal ink on a heart shape. By adding Pink Qartz Deco Foil Transfer Sheets on the Deco Foil Toner Sheet Endless Leaves I got this pretty background.             * Ik werkte de kaart af door groenblauw inkt op een hartvorm aan te brengen. Door het Deco Foil Toner Sheet - Endless Leaves te verhullen met de Roze Qartz - Deco Foil Transfer Sheets kreeg ik een mooie achtergrond.


The Small Zots glue dots helped me adding the sequins onto the card.             * De lijmdotjes van Small Zots hielpen me om de pailletten op de kaart te kleven.


2. Give Your Flock Color             * 2.Geef kleur aan je Flock

You can make your flock look totally different by simply adding color. The white Latte Flock is the most fun to add color to. You can really give that any color you want!             * Je kan je Flock er heel anders laten uitzien door simpelweg kleur toe te voegen. De witte Latte Flock is het leukst om kleur aan toe te voegen. Je kunt ze echt elke gewenste kleur geven!

On this piece I colored the White Latte Flock with distress ink. The blending tool was very easy to apply the ink. You can give more color-gradation by applying a little more ink on certain places. The color difference really gives a lot dimension on your shapes.             * Op deze kaart heb ik de White Latte Flock gekleurd met distress-inkt. Het was heel gemakkelijk om de inkt aan te brengen. Je kunt meer kleurgradatie geven door op bepaalde plaatsen iets meer inkt te gebruiken. Dat verschil in kleur geeft echt dimensie aan je vormen.


To create the rest of the card I used stencils, Deco Foil Transfer Gel and Bronze Deco Foil Transfer Sheets.             * Om de rest van de kaart te maken, heb ik stencils, Deco Foil Transfer Gel en Bronze Deco Foil Transfer Sheets gebruikt.

The Gina K Design Foam was helping me to add the banner with the message on top of the background.             * De Gina K Design Foam hielp me om de banner met tekst bovenop de achtergrond toe te voegen.


3. Stamp On Your Flock             * 3. Stempel op de Flock
 You can definitaly stamp on the flock, it’s really fun to do.             * Je kan zeker stempelen op je Flock, het is ook echt heel leuk om te doen.


To be able to stamp on your flock I think it’s best to use some non smearable ink. I used Archaval Ink to stamp it.             * Om te kunnen stempelen op de Flock denk ik dat het het beste is om een niet-uitsmeerbare inkt te gebruiken. Ik heb Archaval Ink gebruikt om te kunnen stempelen .


The background of this card was aslo created by adding Foil on to a colored background. For this I used again the Deco Foil Transfer Gel. The Rainbow Shattered Glass Foil Transfer Sheets really add so much joy to this card.             * De achtergrond van deze kaart is ook gemaakt door Foil toe te voegen aan een gekleurde achtergrond. Hiervoor gebruikte ik opnieuw de Deco Foil Transfer Gel. De Rainbow Shattered Glass Foil Transfer Sheets geven echt zoveel vreugde aan deze kaart.


And that’s it – We went trough the three ideas! I hope you enjoyed my projects today and I want to thank you for stopping by!             * En dat is alles - we hebben de drie ideeën doorlopen! Ik hoop dat je vandaag van mijn projecten hebt genoten en verder wil ik je bedanken om langst te komen!


https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-white-latte/new-products_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24
https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-think-pink/new-products_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-%E2%80%93-sunshine-yellow/new-products_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-clear-toner-sheets-endless-leaves/crafts-scrapbooking_deco-foil_designer-toner-sheets?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-clear-toner-sheets-endless-leaves?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-gel?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-stencil-pal/new-products?pp=25 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-pink-quartz/new-products_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24

https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-bronze/new-products_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-sheets-rainbow-shattered-glass/new-products_deco-foil_foil-transfer-sheets?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/zots-roll-%E2%80%A2-small https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foam-squares-white-320-squares/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/purple-tape-1-5/new-products_purple-tape?pp=24

2 opmerkingen: