dinsdag 11 juni 2019

Super Hero Cards


Hello paper crafters! Today I have two blogposts, be sure to check them both. This one is made for  ThermOWeb they have a collaboration with Heffy Doodle.             * Hallo creatievelingen! Vandaag heb ik twee blogposts, bekijk ze dus zeker allebei. Deze blogpost is gemaakt voor ThermOWeb voor een samenwerking met Heffy Doodle.


I’m so excited for this collaboration, as you can see I have some inspiration to share featuring the Deco Foil Metallix Gel, Deco Foil Flock, and a superhero theme.            * Ik ben zo enthousiast over deze samenwerking, zoals je kan zien heb ik heel wat inspiratie klaarstaan met Deco Foil Metallix Gel, Deco Foil Flock en een superheldenthema.


On the first card I used the Supergirl from the Superdudes Heffy Doodle stamp set. To show you how I created the background with the Deco Foil Metallix Gel and Flock I made a step by step photo tutorial.             * Op de eerste kaart heb ik de heldin van de Superdudes Heffy Doodle-stempelset gebruikt. Om je te laten zien hoe ik de achtergrond heb gemaakt met de Deco Foil Metallix Gel en Flock heb ik een stapsgewijs een fotocollage gemaakt.


1. Cut out a rectangular base for your background. I choose watercolor paper and inked it with blue distress inks. As I always do, I also sprinkled water and blue ink on top.             * 1. Knip een rechthoekige basis uit, voor je achtergrond. Ik koos voor aquarelpapier en kleurde hem met blauwe distress-inkten. Zoals ik altijd doe, sprenkelde ik er ook water en blauwe inkt bovenop.

2. To make the background look like it came from a comic book I used the Zap Attack stencil from Heffy Doodle and went over it with the Deco Foil Metallix Gel Champagne Mist. I really love how shiny these Metallix Gels are!             * 2. Om de achtergrond er als een stripboek te laten uitzien, gebruikte het Zap Attack-sjabloon van Heffy Doodle en ging eroverheen met de Deco Foil Metallix Gel met de kleur Champagne Mist. Ik vind het glanzend effect van deze Metallix-gels geweldig!

3. In my opinion all superhero’s with a cape live far above us in the sky, so I had to add fluffy clouds on the card. To transfer the Deco Foil Flock on the White Foam Adhesive I pushed the Flock (kissing the foam) true my die cutting machine. Afterwards I did cut out all the shapes.             * 3. Naar mijn mening leven alle superhelden met een cape ver boven ons in de lucht, daarvoor diende ik zeker pluizige wolken op de kaart toe te voegen. Om de Deco Foil Flock op de White Foam Adhesive aan te brengen duwde ik de Flock de foam door mijn stansmachine. Daarna sneed ik de vormen uit.


The very last thing to do is just adding all the elements on your card with White Foam Squares (from Gina K Design) and Zot Roll Medium (clear adhesive glue dots).             * Het laatste dat je doet is gewoon alle elementen op je kaart aanbrengen met foam tape (van Gina K Design) en Zot Roll Medium (doorzichtige zelfklevende lijmstippen).

Of course I also wanted to make a card with the male super heroes.              * Natuurlijk wilde ik ook een kaart maken met de mannelijke superhelden.


I basically create a completely different card using the same techniques. To not repeat myself I like to share a quick tip for this card how easy it is to place the White Foam Adhesive in the correct shape and spacing on your card.              * Ik maak eigenlijk een geheel andere kaart met dezelfde technieken. Om mezelf niet te herhalen, deel ik graag een snelle tip, hoe gemakkelijk het is om de witte foam in de juiste vorm en tussenruimte op je kaart te plaatsen.


1. To have clean edges I cut my White Foam Adhesive and paper separately. After that you keep the outline (from the Foam Adhesive) around the freshly cut word. Take only the backing paper of the word and place it like that on the card.              * 1. Om schone randen te hebben, knip ik mijn White Foam Adhesive en papier apart. Bewaar vervolgens allles van de Foam Adhesive. Neem alleen het papier van het woord weg en plaats het zo op de kaart.
2. Remove the outline from the card. This should be easy; because it doesn’t stick. If you have troubles with the small pieces, use a little tweezers to help you take them out.              * 2. Verwijder de contouren van de kaart. Dit zou gemakkelijk moeten zijn; omdat dat niet blijft plakken. Als je problemen hebt met de kleine stukjes, gebruik dan een klein pincet om deze elementen te verwijderen.

3. After that you put the paper word on top of the White Foam Adhesive. To make the word looks cool, I used a piece of the Deco Foil Toner Sheets and Deco Foil Transfer Sheet in the Iridescent color.              * 3. Daarna legt u het papieren woord op de witte foam. Om het woord er cool uit te laten zien, heb ik een stuk van de Deco Foil-tonersheets en het Deco Foil Transfer-blad gebruikt in de iriserende kleur.


These superdudes are just so adorable!!              * Deze superdudes zijn gewoon zo schattig!!
I couldn’t resist making an extra project and created this fun wand.              * Ik kon het niet laten om een ​​extra project te maken en daaarom toon ik ook nog deze leuke toverstok.


On this item I used the Deco Foil Metallix Gel and Flock, but also some other elements like the Gina K. Design Nested Label Dies and the Sheer Satin Fancy Ribbon. It’s very easy to create a wand if you simple add 2 similar base pieces on to each other with the straw in between.              * Voor dit item gebruikte ik de Deco Foil Metallix Gel en Flock, maar gebruikte ook enkele andere elementen zoals de Gina K. Design Nested Label Dies en de Sheer Satin Fancy Ribbon. Het is heel gemakkelijk om een ​​toverstaf te maken als je de 2 gelijksoortige basis papieren op elkaar plakt met het rietje ertussen.


Thanks for joining me today! I had such a blast working on these projects. Be sure to check the second blogpost below.              * Bedankt om hier te komen piepen! Ik vond het geweldig om aan deze projecten te werken. Kijk zeker nog naar de 2de blogpost van vandaag hieronder.2 opmerkingen:

  1. Geweldig! Zo tof hoe je alles opbouwde! Ik heb niet alle materialen, maar zeer inspirerend.

    BeantwoordenVerwijderen