vrijdag 30 augustus 2019

Let it Snow

How do you feel about getting cozy and a drinking hot chocomilk? Yes I know it's early to think about snow, when summer is in full bloom. Still we got to start on time to have enough Christmas cards.                     * Wat vind je ervan om gezellig een warme chocomelk te drinken? Ja, ik weet dat het vroeg is om al aan sneeuw te denken, wanneer de zon nog zoveel warmte geeft. Toch moeten we op tijd beginnen om genoeg kerstkaarten bij elkaar te krijgen.This is the card I like to share with you today. The background is made with a Concord 9 Turnabout stamp. These are stamps that makes you create a complete background just by turning it a few times and using different inks. I simply added a scene on top off of th background. With a bold message above it.                     * Dit is de kaart die ik vandaag graag met je wil delen. De achtergrond is gemaakt met een Concord 9 Turnabout-stempel. Dit zijn stempels waarmee je een complete achtergrond kunt maken door hem een ​​paar keer te draaien en hem met verschillende inkt te stempelen. Vervolgens heb ik een eenvoudig scène bovenop de achtergrond toegevoegd. Met een grote boodschap erboven.


By using a glue pen on the edges of the hill I added glitter on top of it. Doesn't it look like snow? Hopefully you are now ready to go on that Christmas card tour.                    * Door een lijmpen op de randen van de heuvel te gebruiken, heb ik er glitter op kunnen strooien. Lijkt het niet op sneeuw?Hopelijk zijn jullie nu helemaal klaar om ook die kerstkaarten toer op te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten