vrijdag 6 september 2019

Warm Wishes Cards with Graciellie Design and Deco Foil

Hello! I'm here today with two fun cards featuring the collaboration between ThermOWeb and the Graciellie Design.                     * Hallo! Ik ben hier vandaag met twee leuke kaarten voor de samenwerking tussen ThermOWeb en het Graciellie Design.

Warm Wishes Cards                     * Warme wenskaarten


This is again a great collaboration. The products go perfectly together, let me prove that to you.                     * Dit is weer een geweldige samenwerking! De producten gaan perfect samen, laat me je het bewijzen.


Deco Foil Toner Sheets.                     * Deco Foil Toner Sheets

I will explain how I made the card from above, but both cards are made the same way.                     * Ik zal uitleggen hoe ik de kaart van bovenaf heb gemaakt, maar weet dat beide kaarten op dezelfde manier worden gemaakt.


1. Graciellie Design is an online shop with digital stamps, paper pads and cut files. I did use the ‘Fresh Start” and the “Stay Strong” Mega digital stamps. I did print them out and start coloring them with Zig Markers.                     * 1. Graciellie Design is een online winkel met digitale stempels, papieren en snij bestanden. Ik heb de ‘Fresh Start’ en de ‘Stay Strong’ mega digitale stempels gebruikt. Ik drukte ze af en kleurde ze met Zig Markers.
 
2. I printed my favorites items from the “Coffee Lovers” digital paper pad on the “Luxury White” premium cardstock Gina K. Design. The papers don’t have a lot of color. That’s why the Designer Toner Sheets (The picture shows the “Splatter” and the “Prim Poinsettia” sheet) are perfect to create a fun background!                     * 2. Ik drukte ook mijn favoriete items van het digitale papier "Coffee Lovers" af op de"Luxury White" premium cardstock van Gina K. Design. Het papier hebben echter niet veel kleur op zichzelf. Dat is de reden waarom de Designer Toner Sheets (de afbeelding toont de "Splatter" en de "Prim Poinsettia" vellen) perfect zijn om een leuke achtergrond te creëren!

3. Cut a piece of the Designer Toner Sheets and the Foil Transfer Sheets. Push it true your laminator.                     * 3. Knip een stuk van het Designer Toner Sheets en de Foil Transfer Sheets. Duw het vervolens door je laminator.


3. After foiling the Designer Toner Sheets, it’s time cut them out. They can be cut with dies or with a cutter.                     * 3. Nadat de Designer Toner Sheets foil kregen, is het tijd om ze uit te knippen. Ze kunnen worden gesneden met stanzen of met een snijmes.
4. To create the card I first put the Foam Squares on the cup and stick it to the transparency.                     * 4. Om de kaart te maken, plaats ik eerst de Foam Squares op de uitgeknipte illustraties en plak deze op de transparant papier.
 
5. The previous step ensures that you can stick tape (iCraft Adhesive tape 1/2 IN) on the transparent Designer Toner Sheets under the object. This makes sure you don’t see the tape and it still sticks on the rest of the card. On the background of the flower card, you can see the Bronze Deco Foil Transfer Sheet.                     * 5. De vorige stap zorgt ervoor dat je de tape (iCraft-plakband 1/2 IN) op de transparante Designer Toner Sheets perfect onder het object kunt plakken. Zo zie je de tape niet onderuit komen en plakt het geheel goed vast op de rest van de kaart. Op de achtergrond van de bloemenkaart zie je het Bronze Deco Foil Transfer Sheet.


7. Then I did cut a paper stroke with the smallest die from the “Nested Label” dies. Afterward, I did use the Deco Foil Toner Sheet to attach the Red Deco Foil Transfer Sheet.                     * 7. Daarna sneed ik een papierenstrook met de kleinste snijmal van de "Nested Label" dies. Vervolgens gebruikte ik de Deco Foil Toner Sheet om de Red Deco Foil Transfer Sheet te bevestigen.

8. I did cut out the word “Wish” from the Toner sheet and stick it on the label with the iCraft Mixed Media Adhesive.                     * 8. Ik heb het woord "Wish" uit het tonervel gesneden en op de strook bevestigd met de iCraft Mixed Media Adhesive.

9. To finish the card I used the Black Decorative Photo Corner.                     * 9. Om de kaart af te maken gebruikte ik de Black Decorative Photo Corners.
Below you can see the second card.                     * Hieronder kan je de tweede kaart zien.


The other card is made the same only using other products. The background has the most Obvious difference with the other card.  On this card, I used the “Prim Poinsettia” sheet and the Lime Deco Foil Transfer Sheet.                     * De andere kaart is hetzelfde, alleen gebruikte ik andere producten. De achtergrond heeft het meest voor de hand liggende verschil met de andere kaart. Op deze kaart zie je de "Prim Poinsettia" transparante vel en het Lime Deco Foil Transfer Sheet.

On this card, I did use the Deco Foil Toner Sheet to attach the Teal Deco Foil Transfer Sheet. The last step was adding a teal bow.                     * Op deze kaart heb ik ook het Deco Foil Toner Sheet gebruikt om het Teal Deco Foil Transfer Sheet te bevestigen. Als laatste stap voegde ik het groenblauw strikje toe.


Hopefully you enjoyed it again! See you soon!                     * Hopelijk heb je er weer van genoten! Tot ziens!


Deco Foil Toner Sheets – Splatter
Deco Foil Toner Sheets – Prim Poinsettia
Deco Foil Transfer Sheet – Bronze
Deco Foil Transfer Sheet – Red
Deco Foil Transfer Sheet – Lime
Deco Foil Transfer Sheet – Teal
Deco Foil Toner Sheet
ThermOWeb – Black Decorative Photo Corners
iCraft Mixed Media Adhesive
iCraft Adhesive Tape – 1/2 INN
Gina K. Design – Foam Squares White
Gina K. Design – Nested Label Dies

1 opmerking: