zondag 18 oktober 2020

Happy Halloween Card and Treat Bag

Hello friends! Halloween is just around the corner, so it's the perfect time to create some fun Halloween projects.                    * Hallo iedereen! Halloween staat voor de deur, dus het is de ideale moment om leuke Halloween-projecten te maken.This post is created for Newton's Nook Designs, so you will see a lot of their products represented.                    * Dit bericht is gemaakt voor Newton's Nook Designs, dus je zult veel van hun producten vertegenwoordigd zien.

First I created a treat bag. I used ThermOWeb Glitz Glitter Gel on with the Flying Bat stencil to create the pattern on the bag. For the treats on the tag I used a few elements from different Halloween stamp sets by Newton's Nook.                    * Allereerst maakte ik een traktatiezakje. Hiervoor gebruikte ik ThermOWeb Glitz Glitter Gel met de Flying Bat-stencil. Voor de snoepjes op de tag heb ik een paar kleinere elementen gebruikt uit verschillende Halloween-stempelsets van Newton's Nook.


I started out by coloring the adorable image of the kitty in the bat costume from the Batty Newton Stamp Set. Then I created a purple sky for the bat using distress inks. I added a moon into the sky and  added layers of clouds along the bottom.                    * Ik begon met het inkleuren van de schattige afbeelding van de kat in het vleermuiskostuum uit de Batty Newton Stamp Set. Daarna maakte ik een paarse lucht met distress-inkt. Ik voegde een maan aan de lucht toe en wolken aan de onderkant.


The whole scene is framed by a lime green frame with a scalloped edge that was cut using the Frames & Flags Die Set. This ties in perfectly with the green bat wings!                    * De hele scène wordt omlijst door een limoengroene lijst met een geschulpte rand die is uitgesneden met de Frames & Flags Die Set. Dit sluit perfect aan bij de groene vleermuisvleugels!


I added again ThermOWeb Glitz Glitter Gel with the Flying Bat stencil on top of the envelope flap. I finished the envelope by the adding the name (by cutting out letters and placing them on a ticket shape) and adding the stars and bat.                     * Ik voegde opnieuw de ThermOWeb Glitz Glitter Gel toe bovenop de envelopflap. Ik maakte de envelop af door de naam toe te voegen (de letters werden uitgesneden en op een labelvorm geplakt) en de sterren en vleermuis toe te voegen.


              


 

1 opmerking: