zaterdag 17 april 2021

The Perfect Persanolized Card

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #personalizedcard #catcard #catstamp #catandboots #wellies #welliesstamp #newtonsrainbootsstampset #landbordersdieset #skyscenebuilderdieset #fencedieset #essentialalphabetdieset #newtonsbirdhousestampset

Hello crafty friends!! Today I have a blogpost ready made for Newton's Nook Designs.
As you can see, the card is personalized. Let me tell you how I made it...                         * Hallo creatievelingen!! Vandaag heb ik een blogpost klaar staan voor Newton's Nook Designs.
Zoals je kan zien is de kaart gepersonaliseerd. Laat me je vertellen hoe ik dat heb gemaakt...

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #personalizedcard #catcard #catstamp #catandboots #wellies #welliesstamp #newtonsrainbootsstampset #landbordersdieset #skyscenebuilderdieset #fencedieset #essentialalphabetdieset #newtonsbirdhousestampset

1.First I colored the illustrations with Copic Markers:                         * 1. Allereerst heb ik de illustraties gekleurd met Copic Markers:

DUCK/EEND
beak/bek: YR16, Y38, YR31, body/lichaam: Y17,Y17, Y15, Y13, Y11
belly/buik: Y02, Y00, Y000

CAT/POES
body/Lichaam: Y28, E43, E41, E40, ears/oren: RV13, RV42, E02

BOOTS/BOTTEN 
gold/goud: Y28, Y26, Y21, pink/roze: RV06, RV04, RV02, R000
light purple/licht paars: RV19, RV17, RV14, RV06, RV04
dark purple/donker paars: V09, BV08, BV04 

FLOWERS/BLOEMEN
leaves/bladeren: YG07, YG05, YG03, YG00, blue/blauw: BG13, BG11, BG10
 yellow/geel: YR16, Y35, Y13

HEARTS/HARTJES
pink/roze: RV04, RV21, RV00

2. Next I created the background with different scene builder dies and distress ink.                         * 2.Vervolgens heb ik de achtergrond gemaakt met verschillende snijlallen waarbij je een scene kunt maken en distress-inkt

3. As last step I added the message on the card. I transferred the name on foil paper. You can do this by cutting out a piece of foil slightly larger than the word. Then I placed foil, color side up, on top of the back side of the Transfer Sheet. I placed both pieces inside the folded parchment paper (enclosed). Next inserted the folded parchment paper with the project into a hot laminator. As the last step, I took out the project and peeled the foil transfer sheet away to reveal the foiled piece of paper! Next it's time to die cut the name out of this glimmer paper!                         * 3. Als laatste stap heb ik de boodschap op de kaart toegevoegd. Ik heb de naam met foil aangebracht. Dit doe je door een stuk folie uit te snijden dat iets groter is dan het woord. Daarna plaatste ik folie met de kleur naar boven op de achterkant van het transferpapier. Ik legde beide stukken in het gevouwen bakpapier (gesloten). Plaats vervolgens het gevouwen bakpapier met het project in een heel warme lamineermachine. Als laatste stap haalde ik het geheel eruit en pelde het folie-overdrachtvel weg om glimmerend stuk papier te onthullen! Vervolgens is het tijd om de naam uit het glimmende papier te stansen!

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #personalizedcard #catcard #catstamp #catandboots #wellies #welliesstamp #newtonsrainbootsstampset #landbordersdieset #skyscenebuilderdieset #fencedieset #essentialalphabetdieset #newtonsbirdhousestampset

I really love that the card is persanolized. I really thought of a suiting image (tulips for someone who lives in te Nethelands) and writing out her name. Now the reciepient know I was really thinking of her when I made the card!                         Ik vind het echt geweldig dat de kaart is gepersonaliseerd. Ik dacht echt aan een ​​bijpassende afbeelding  (tulpen voor iemand die in Nederland woont) en haar naam op te schrijven. Nu weet de ontvanger dat ik echt aan haar dacht toen ik de kaart maakte!


        

2 opmerkingen: