woensdag 16 juni 2021

Bee Happy Card


Hi everyone! Last week I told you that we were doing a small swap at Jocelijne Design. Then I showed the card I made for Laura, but today I show the card I made for Jocelijne.                         * Hallo iedereen! Vorige week vertelde ik jullie dat we bij Jocelijne Design een kleine swap deden. Toen toonde ik het kaartje dat ik maakte voor Laura, maar vandaag toon ik het kaartje dat ik maakte voor Jocelijne.

Before I show more pictures of the finished card, I'll show you how I made it below.                         * Alvorens ik nog meer foto's van het afgewerkte kaartje laat zien, toon ik hieronder hoe ik het maakte.I used to use the clouds from the 'Happy Smiles' die set for the background. I colored a blue rectangle with ink and sprinkled water, white and blue ink on top. Then I glued my clouds on it. I cut away the clouds sticking out of the rectangle with a scissors.                         * Allereerst gebruikte ik de wolkjes van de 'Happy Smiles' snijmal set voor de achtergrond. Ik kleurde een blauwe rechthoek in met inkt en sprenkelde hierover water, witte en blauwe inkt. Vervolgens kleefde ik er mijn wolkjes op. De wolken die uit de rechthoek staken knipte ik weg met een schaar.


I also used the sun from the same set. I let the shine by using foil. If you run a sheet of foil with the toner sheet through the laminator, you get nice foiled paper. Then you can cut it out with the dies, just like you do with regular paper.                         * Ik gebruikte ook het zonnetje van de set. Ik laat het blinken door foil te gebruiken. Als je een velletje fiol met het toner sheet door de laminator draait, krijg mooi foiled papier. Vervolgens kan je het uitsnijden met de snijmallen, zoals je doet met gewoon papier.


As a last step I made the bee with the 'Patooties' die set. Did you know that there are work descriptions on Jocelijne's website? With the work descriptions you can see which elements you need to make different animals with the 'Patooties' die set.                         * Als laatste stap maakte ik het bijtje met de 'Patooties' snijmal set. Wisten jullie dat je werkbeschrijvingen op de website van Jocelijne kan terugvinden? Met de werkbeschrijvingen kan je zien welke elementen je nodig hebt om verschillende dieren te maken met de 'Patooties' snijmal set.


Isn't the bee cute on that beautiful summer day? Hopefully I could inspire you. I'll have another blog post later, so be sure to come back and take an other peek today.                         * Is het bijtje op die mooie zomerdag niet koddig? Hopelijk kon ik je hiermee inspireren. Later vandaag heb ik nog een blog post, kom dus zeker terug een kijkje nemen.


 

1 opmerking: