vrijdag 13 augustus 2021

The Happiest Birthday Card

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #birthdaycard #nnd #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #sneakypeek #newsletter #FramesandFlagsdieset #Cupcakesstencilset #Circleframesdieset #Framessquareddieset #UplistingWishesstampset #30daysofcoloringchallenge #thedailymarker30day #foiledcard #thermowebadhesives #thermOweb #thermowebfoil #decofoil #foil

I have such a happy card made for Newton's Nook Designs today. As you can see I used the new Cupcakes stencil set.                        * Ik heb vandaag een super vrolijke kaart gemaakt voor Newton's Nook Designs. Zoals je kunt zien heb ik de nieuwe Cupcakes sjabloon set gebruikt.

Let me tell you how I created my card...                        Laat me je vertellen hoe ik mijn kaart heb gemaakt...
 #newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #birthdaycard #nnd #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #sneakypeek #newsletter #FramesandFlagsdieset #Cupcakesstencilset #Circleframesdieset #Framessquareddieset #UplistingWishesstampset #30daysofcoloringchallenge #thedailymarker30day #foiledcard #thermowebadhesives #thermOweb #thermowebfoil #decofoil #foil

1. Take de first layer and tape parts off. Later you can add Distress Ink. Repeat this step for the other cupcake toppings.                       * 1. Verwijder de eerste laag en plak de delen af. Vervolgens kan je Distress Ink toevoegen. Deze stap doe je opnieuw voor de andere cupcake toppings.

2. I did tape a few things off but all cupcake wrappers got transfer gel over them. When it was dry I turned on the laminator and let it heat well. I applied foil (colored side up) and put the sandwich it in between parcement paper and pushed it true my laminator (ps. If you use  the transfer gel duo you can also apply the foil with pressure by using your diecutting machine).                       * 2. Ik heb een paar dingen afgeplakt, maar alle cupcake-vormpjes kregen transfergel over zich heen. Toen het droog was heb ik de laminator aangezet en goed laten opwarmen. Ik heb folie aangebracht (gekleurde kant naar boven) en het pakketje tussen bakpapier gestoken en door mijn laminator geduwd (ps. Als je de transfer gel duo gebruikt kun je de folie ook met perskracht aanbrengen met je stansmachine).

3. I applied red Glitz Glitter Gel on the last layer of the stencil to get pretty sparkly sprinkles.                       * 3. Ik heb rode Glitz Glitter Gel aangebracht op de laatste laag van het sjabloon om mooie sprankelende hagelslag te krijgen.

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #birthdaycard #nnd #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #sneakypeek #newsletter #FramesandFlagsdieset #Cupcakesstencilset #Circleframesdieset #Framessquareddieset #UplistingWishesstampset #30daysofcoloringchallenge #thedailymarker30day #foiledcard #thermowebadhesives #thermOweb #thermowebfoil #decofoil #foil

After the background was made, I placed a sentiment and bow on top. In my opinion, it looks like a wrapped gift with that bow; I love it!                       * Nadat de achtergrond was gemaakt, plaatste ik een tekst en een strik erop. Naar mijn mening ziet het eruit als een ingepakt cadeau met die strik; Ik hou ervan!

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #birthdaycard #nnd #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #sneakypeek #newsletter #FramesandFlagsdieset #Cupcakesstencilset #Circleframesdieset #Framessquareddieset #UplistingWishesstampset #30daysofcoloringchallenge #thedailymarker30day #foiledcard #thermowebadhesives #thermOweb #thermowebfoil #decofoil #foil

I like all the extra special elements on this card, it really makes the card extra ordinary.                       * Ik hou van alle extra speciale elementen op deze kaart, het maakt de kaart echt extra bijzonder. 

    

1 opmerking: