maandag 3 januari 2022

Baby Gifts in a Box

#Simonsaysstamp #seacard #handmadecard #actionnederland #actionbelgïe #action #Simonsaysstamp #babygift #picturecard #babydiyseries #card #cardmaking #handmade #dieset #paperart #hobby #cloud9crafts #scrapenco #noorenzo #doeading #carlijndesign

Hello!! A few weeks ago you could see the card I gave to my friends Jelle and Carolien who had recently a baby. Well, today I like to share the box I gave them with all things that go along with the theme sea.                Hallo!! Een paar weken geleden kon je de kaart zien die ik heb gegeven aan mijn vrienden Jelle en Carolien die onlangs een baby hebben gekregen. Nu, vandaag deel ik graag de doos die ik ze heb gegeven met allerlei dingen die bij het thema zee horen.

#Simonsaysstamp #seacard #handmadecard #actionnederland #actionbelgïe #action #Simonsaysstamp #babygift #picturecard #babydiyseries #card #cardmaking #handmade #dieset #paperart #hobby #cloud9crafts #scrapenco #noorenzo #doeading #carlijndesign

When I start creating for someone I always think of a theme. As told above here it's sea themed. I start looking for items that fit the theme. This can be patterns (for example the wales on the napkins) or objects (the sea themed cube), but It also can be products itstelf (like bath soaps and bath toys).                Als ik voor iemand begin te creëren, denk ik altijd aan een thema. Zoals hierboven verteld, heeft deze doos een zee-thema. Ik ga dan vervolgens op zoek naar items die passen bij het thema. Dit kunnen patronen zijn (bijvoorbeeld walvissen op hydrofiele doeken) of objecten (de kubus met zeethema), maar het kunnen ook producten zijn (zoals badzeep en badspeelgoed).

#Simonsaysstamp #seacard #handmadecard #actionnederland #actionbelgïe #action #Simonsaysstamp #babygift #picturecard #babydiyseries #card #cardmaking #handmade #dieset #paperart #hobby #cloud9crafts #scrapenco #noorenzo #doeading #carlijndesign

When I create tags and bags for the goodies, I try to repeat something and use similar objects. Here I repeated the waves with a stencil on everything. As you can see I also used dies from a same die set (fishes,...).                Wanneer ik tags en tassen voor de cadeautjes maak, probeer ik iets te herhalen en soortgelijke objecten te gebruiken. Hier herhaalde ik de golven met een sjabloon op alles. Zoals je kunt zien heb ik ook stansen gebruikt uit een zelfde stansset (vissen,...).

#Simonsaysstamp #seacard #handmadecard #actionnederland #actionbelgïe #action #Simonsaysstamp #babygift #picturecard #babydiyseries #card #cardmaking #handmade #dieset #paperart #hobby #cloud9crafts #scrapenco #noorenzo #doeading #carlijndesign

I thought it would be funny to add a 'message in a bottle'. I bougt a mini plastic bottle added sea shells and roled up money.                Het leek me grappig om een ​​'boodschap in een flesje' toe te voegen. Ik kocht een mini-plastic fles, voegde zeeschelpen toe en rolde geld op.

#Simonsaysstamp #seacard #handmadecard #actionnederland #actionbelgïe #action #Simonsaysstamp #babygift #picturecard #babydiyseries #card #cardmaking #handmade #dieset #paperart #hobby #cloud9crafts #scrapenco #noorenzo #doeading #carlijndesign

Every tag got a green sea critter with teal glitter.                Elke tag kreeg een groen zee dier met teal glitter.

And that's how I made the gift box!                En dat is hoe ik de cadeaudoos maakte!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten