vrijdag 18 februari 2022

Baby Elephant Cards


Good morning!! Today it's time for an other baby card! For this card I'm mainly using the slimline slider pop up die from Heffy doodle. As you know I love to create picture cards when a baby is born. I think that makes a welcome card extra special.                        * Goedemorgen!! Vandaag is het weer tijd voor een andere babykaart! Voor deze kaart gebruik ik voornamelijk de slimline slider pop up van Heffy doodle. Zoals je weet, maak ik graag fotokaarten als er een baby wordt geboren. Ik denk dat dat een welkomstkaart extra speciaal maakt.


I love the teal an green collors on this card. Of course the little elephant from Simon Says Stamp with the hat of Jocelijne Design makes my heart jump too!                        * Ik hou van de blauwgroen en groene kleuren op deze kaart. Natuurlijk doet het olifantje van Simon Says Stamp met het hoedje van Jocelijne Design ook mijn hart sneller kloppen!


My colleague at work liked card from above so much, she asked me to make a similar one for her son. She wanted a mustardcolored card with an elephant. I think it was such a honnor I could make a card for her.                        * Mijn collega op het werk vond de bovenstaande kaart zo leuk, dat ze me vroeg om een ​​soortgelijke kaart te maken voor haar zoon. Ze wilde een mosterdkleurigekaart met een olifant. Ik vind het zo'n eer dat ik een kaart voor haar kon maken.

1 opmerking: