maandag 28 maart 2022

Home Sweet Home


Happy Monday! Today I like to share an other birthday project.                       * Fijne maandag! Vandaag deel ik graag nog eens verjaardagsproject.


First I created a card. It doesn't looks like a birthday card, but I wanted to focus on the home. We gave my sister in law (the birthdaygirl) some money to decorate her pretty space.                       * Eerst heb ik een kaart gemaakt. Het ziet er niet uit als een verjaardagskaart, maar ik wilde me op het huis concentreren. We hebben mijn schoonzus (de jarige) wat geld gegeven om haar mooi stekje te versieren.


Of course I wanted to create a fitting gift.                       * Natuurlijk wilde ik een passend cadeau maken.


The tag was made with stamps and dies, but the jar was made with vinyl and Circut.                       * De tag is gemaakt met stempels en stanzen, maar de pot is gemaakt met vinyl en mijn Circut.


Lately I love playing with my Cricut so much! Do you have one? & What do you like to make with it?                       * De laatste tijd speel ik zo graag met mijn Cricut! Heb je er één? & Wat maak je er graag mee?

 

1 opmerking: