woensdag 1 juni 2022

Cutest Farewell Card


Hello everyone, today is Wednesday and I'm making something fun for Jocelijne Design again.                       * Hallo allemaal, vandaag is het woensdag en maak ik weer iets leuks voor Jocelijne Design.


A colleague at work unfortunately confronted us for a new challenge. Of course I couldn't just let that pass.                       * Een collega op ons werk verlaat ons helaas voor een nieuwe uitdaging. Natuurlijk kon ik dat niet zomaar voorbij laten gaan.

I made this sweet card with a coffee mug, cookie and bunny all Jocelijne cutting dies.                       * Ik maakte dit schattig kaartje met een coffe mok, koekje en konijntje allemaal snijmallen van Jocelijne.


I also made a tag. On the back is a group photo of all colleagues.                       * Daarnaast maakte ik ook een tag. Op de achterzijde staat een groepsfoto van alle collega's. 


  

1 opmerking: