vrijdag 17 juni 2022

Kiwi be friends


Hi, this is the post I would normally went live on Wednesdays, but it was too busy. Today is the day showing you this Jocelijntje...                        * Hallo, dit is de post die ik normaal op woensdag zou publiceren. Het was zo druk dat ik deze week, dat ik vandaag een Jocelijntje toon...


I thought it would be fun to show you that you can make really different fruits with the "Fruity Smiles" dies. The whole team already showed a lot of other fruits, but this kiwi is another one in the line. Hopefully you have been inspired by seeing this card.                        * Ik dacht dat het leuk was om jullie te tonen dat je echt wel erg veel verschillende fruitjes kan maken met de "Fruity Smiles" snijmallen. Het hele team liet al veel andere fruitjes zien, maar deze kiwi is een andere in de rij. Hopelijk zijn jullie geïnspireerd door het zien van dit kaartje.


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten