woensdag 3 augustus 2022

Explosive Space Card


Hello everyone! Today I made a super fun space card with Jocelijne Design products.                       * Hallo allemaal! Vandaag heb ik een superleuke ruimtekaart gemaakt met producten van Jocelijne Design.


First I did cut out all elements from the card (I mainly used her newest sets "Space Greetings" and "Alpabeth" dies). Than I created a background with Distress ink. When I was done I applied all elements on different hights with 3D foam and tape runners.                       * Eerst heb ik alle elementen uit de kaart geknipt (ik heb vooral haar nieuwste sets "Space Greetings" en "Alpabeth" snijmallen gebruikt). Daarna heb ik een achtergrond gemaakt met Distress inkt. Toen ik klaar was heb ik alle elementen op verschillende hoogtes aangebracht met 3D foam en lijmstift.


I for sure did have a blast creating this card. I hope you like this one too!                       * Ik heb zeker veel plezier gehad met het maken van deze kaart. Ik hoop dat jullie deze ook leuk vinden!

 
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten