donderdag 18 augustus 2022

New Job Cards with Flock and Foil

With this blog post I want to remind you to check out the ThermOWeb blog, on that blog I have a fun post talking how I made these flock and foiled cards.                       * Met deze blogpost wil ik je eraan herinneren om de ThermOWeb-blog te bekijken, op die blog heb ik een leuke post waarin ik vertel hoe ik deze flock- en foiled-kaarten heb gemaakt.


1 opmerking: