maandag 18 september 2023

Hello Friend


Hi there creative friends!! Today I made another nice card for Carlijn Design.                        * Hallo daar creatieve vrienden!! Vandaag heb ik weer een leuk kaartje gemaakt voor Carlijn Design.As you can see I used quite a few products that Jocelijne designed. I used the umbrellas in combination with the bunny from the Hugs A Lot dies. Of course, this required a suitable background.                        * Zoals je kan zien heb ik heel wat producten gebruikt die Jocelijne ontwierp. Ik gebruikte de paraplu's in combinatie met het konijntje van de Hugs A Lot snijmallen. Hiervoor was natuurlijk een passende achtergond nodig.


I made the background with the raindrop stencil; I used one layer with distress ink and with the other layer I applied blue glitter paste. The text is made with the hot foil, together with the metallic paper.                        * De achtergrond maakte ik met de regendruppelsjablonen waarbij ik één laagje gebruikte met distress ink en met het ander laagje bracht ik blauwe glitter paste aan. De tekst is gemaakte met de hot foil, samen met de metallic papier. 


        

2 opmerkingen: