maandag 13 november 2023

Jingle all the Way


Hello everyone, this is the second blog post of today. Here I show two cards for Carlijn Design.                        * Hallo iedereen, dit is de tweede blog post van vandaag. Hier toon ik twee kaartjes voor Carlijn Design.


Have you seen these nice bell die set yet? It's really a cool set ("Jolly Jingles 2" from Jocelijne Design).                        * Hebben jullie deze leuke bel snijmallen al gezien? Het is echt een toffe set ("Jolly Jingles 2" van Jocelijne Design)


You can not only make nice Christmas cards, but also wedding, anniversary, communion,...                        * Je kan niet alleen leuke kerstkaartjes maken maar ook trouw, jubileum, communie,... 


Next year I will be married for 5 years, so I had to record that.                        * Volgend jaar ben ik 5 jaar getrouwd en dat moest ik dus vast leggen.


Of course you can just make Christmas cards with it.                        * Natuurlijk kan je er gewoon kerstkaartjes met maken. 


I used special colors here that could be used for an Easter card too.                        * Ik gebruikte hier speciaal kleurtjes die ook zouden kunnen gebruikt worden voor een paaskaart.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten