maandag 18 december 2023

Chocolate Christmas Socking Stuffer


Today I made another nice project for Carlijn Design.                        * Vandaag heb ik nog een leuk projectje gemaakt voor Carlijn Design.


They are chocolate boxes with a Christmas message.                        * Het zijn chocoladedoosjes met een kerstboodschap.


1. First I cut out the "Mini Slimline doosje Tony reep" twice. And cut away some flaps. I also punched out a small hole in the center of the box on both sides.                        * 1. Allereerst sneed ik 2x het "Mini Slimline doosje Tony reep" uit. En knipte ik enkele flapjes weg. Ik drukte ook aan beide kanten een klein gaatje in het midden van de doos.

2. I applied double-sided tape to the sides.                        * 2. Op de zijkantjes kleefde ik dubbelzijdige tape.


3. I placed the chocolate between a ribbon.                        * 3. Ik legde het chocolaatje tussen een lint.

4. Then I put the chocolate together with the ribbon in the homemade box and pulled the ribbon through the hole.                        *  4. Vervolgens stopte ik de chocolade samen het lint in het zelfgemaakte doosje en trok ik het lint door het gaatje.


Of course I decorated the outside of the boxes. I use various dies for this, but also hot foil plates from Carlijn Designs.                        * Natuurlijk decoreerde ik de buitenkant van de doosjes. Hiervoorgebruikte ik verschillende snijmallen, maar ook hot foil platen van Carlijn Designs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten