zondag 10 december 2023

How to Make a Light Box

Hi crafty friends! I decided to create a light box using the “Sleigh All Day” SVG File from Printable Cuttable Creatables.                        * Hallo creatievelingen! Ik besloot een lichtbak te maken met het SVG-bestand "Sleigh All Day" van Printable Cuttable Creatables.

What do you need:                        * Wat heb je nodig:

 • A wooden box with open front / Een houten kist met open voorkant.
 • Star Foil/3D Foil Sterfolie/3D-foli
 • Mini lights/craft lights Minilampen/knutsellampen
 • A mini wood drill / Een kleine houtboor
 • A hot glue gun / Een heet lijmpistool
 • Double sided tape / Dubbelzijdige tape
 • Tape / Plakband
 • A Cutting machine that can cut the “Sleigh All Day” SVG File / Een snijmachine die het SVG-bestand "Sleigh All Day" kan snijden
 • Vinyl / Vinyl
 • Transfer tape / Transfer tape 

Now onto the tutorial:                        * Nu verder met de tutorial:

 1. Drill a hole in the box (or ask your husband like I did). This is a hole through which the lights must go true.                        * Boor een gaatje in de doos (of vraag het aan je man zoals ik deed). Dit is een gaatje waar de lichten doorheen moeten gaan.
 2. Push the lights true the hole and glue the battery holder to the back of the box with your glue gun.                        * Duw de lampjes tot in het gaatje en lijm de batterijhouder met je lijmpistool aan de achterkant van de doos.
 1. I secured the lights in the box with tape. I also used double sided tape on the edge of the box. The 3D foil is I fastened with the double-sided tape.                        * De lampjes in de doos heb ik met tape vastgemaakt. Ik heb ook dubbelzijdig tape op de rand van de doos gebruikt. De 3D folie heb ik vastgeplakt met die dubbelzijdig tape.
 2. 4. As a final step I positioned the design on the 3D foil.                         * Als laatste stap plaatste ik het ontwerp op de 3D-folie.

 The 3D foil ensures that the lights look like stars. It’s super magical! For sure with that Santa in a sleigh on top.                         * De 3D-folie zorgt ervoor dat de lampjes op sterren lijken. Het is supermagisch! Zeker met die Kerstman in een slee er bovenop.


I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten