dinsdag 16 januari 2024

DIY Cookie Jar Gift Idea

Hello creative friends! I’m happy to spent another design team term with you for the Printable Cuttable Creatable team!                        * Hallo creatievelingen! Ik ben blij dat ik weer een termijn van het ontwerpteam van Printable Cuttable Creatable met jullie kan doorbrengen!

Today I’ve a little post for a cute cookie gift idea. I dressed up a cookie jar with the “One Smart Cookie Girl” SVG File and the “Scalloped Hearts Frames Set” FREE SVG Cut Files.                        * Vandaag heb ik een kleine post met een schattig cadeau-idee voor koekjes. Ik heb een koektrommel gedecoreerd met het “One Smart Cookie Girl” SVG-bestand en de “Scalloped Hearts Frames Set” FREE SVG-cut-bestanden.

In Belgium, many university students have exams during this period. Of course they deserve a little encouragement or you can also see this as a small Valentine's gift. Nothing easier than cutting out the layers with your cutting machine and add them in order on a jar.                        * In België hebben veel universiteitsstudenten in deze periode examens. Uiteraard verdienen ze wel een beetje aanmoediging of je kunt dit ook zien als een klein Valentijnscadeautje. Niets makkelijker dan de laagjes uit te snijden met je snijmachine en ze in volgorde op een potje te kleven.

At the top I had to be careful to stick the circle in the middle.                         * Bovenaan moest ik oppassen dat ik de cirkel in het midden plakte.

Don't you think it's a great gift too?                         * Vind jij het ook geen geweldig cadeau?


 

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten