About

Albert Einstein said “Creativity is contagious, pass it on”. Well yes! On this blog I share my knowledge and inspiration about paper crafting, so you get the creative spark in you!                      * Albert Einstein vertelde ooit het volgende: "Creativity is contagious, pass it on". Wel, ja! Op deze blog deel ik mijn kennis en inspiratie over artistieke projectjes met papier, zodat je de creatieve vonk overslaat! 

After having a degree in art I studied and worked on a different path, but terribly missed the artist in me. I started scrapbooking and shared the pages on this blog to get to know people that had the same hobby. Later my husband bought Copic Markers; I was completely hooked on card making. Through time I even illustrated stamps for Whimsy Stamps. I really loved it, but the combination with a full time job was a little stressful and I also loved it much more making things with stamps than illustrating them.                     * Na een diploma in het kunstonderwijs soeg ik een andere weg in voor mijn verdere studies en job, maar ik miste de kunstenaar in mij. Ik begon met scrapbooking en deelde de pagina's op deze blog om mensen te leren kennen die dezelfde hobby hadden. Later kocht mijn man Copic Markers; Ik was meteen helemaal verslaafd aan het maken van kaartjes.  Doorheen de tijd heb ik zelfs stempels geïllustreerd voor Whimsy Stamps. Ik vond het echt geweldig, maar de combinatie met een fulltime job was dat een beetje stressvol en ik vond het ook veel leuker om dingen met stempels te maken in plaats van ze te illustreren. 

A few years and many craft supplies later I was and still am part of several design teams. Currently I’m in the Newton’s Nook Design, the ThermOWeb and the Jocelijne Design design team. This gives me the opportunity to create with the newest items.                     * Een paar jaar en veel te veel benodigdheden later, maakte ik deel uit van verschillende ontwerpteams. Momenteel zit ik in het team van Newton's Nook DesignThermOWeb en van Jocelijne Design. Dit geeft me de mogelijkheid om te met de nieuwste items te werk te gaan.

The next step in my creative journey is giving a class. I hope I can fulfill that idea in the future and really pass on creativity. Meanwhile I hope to see you around on my blog!                     * De volgende stap op mijn artistieke pad is het geven van lessen. Ik hoop dat ik dat idee in de toekomst kan vervullen en echt creativiteit kan doorgeven. Ondertussen zie ik je graag op mijn blog!