maandag 24 juli 2017

Black and Gold

Hello my creative friends, as I told previous week on the Whimsy Stamps post my new "Little Birdie Told Me" goes perfectly together with the "Pretty Big Flowers". Of course I had to show you that with a card...                * Hallo mijn creatieve vrienden, zoals ik vorige week vertelde tijdens de Whimsy Stamps release, gaat mijn nieuwe "Little Birdie Told Me" perfect samen met de "Pretty Big Flowers". Natuurlijk moest ik dat met je kaart laten zien...The flowers and leaves from both sets look awesome together in my opinion. With some embossing power I made my own black and gold background. After that I used a word dies on gold glitter paper.                * De bloemen en bladeren van beide sets zien er, naar mijn mening, samen geweldig uit. Met wat reliëfpoeder maakte ik mijn eigen zwarte en gouden achtergrond. Daarna gebruikte ik een snijmal met goud glitterpapier.


I really love how this card looks at the end.                * Ik vind het eindresultaat geweldig.

https://whimsystamps.com/products/little-birdie-told-me https://whimsystamps.com/products/pretty-big-flowers https://whimsystamps.com/products/new-love-is-a-flower https://whimsystamps.com/products/new-card-builder-hearts-of-love https://whimsystamps.com/products/hand-stitched-nested-rectangles https://whimsystamps.com/products/new-bold-banners-dies

zaterdag 22 juli 2017

Stencil Fun

Hello there, previous week you saw me showcasing the new Newton's Nook Design products in their release week. Today I like to share a video about how I used all the new stencils on the cards that I made in that release week.                * Hallo daar, vorige week heb je de nieuwe Newton's Nook Design producten gezien in hun releaseweek. Vandaag wil ik graag een video delen over hoe ik alle nieuwe stencils gebruikte op de kaarten die ik toen toonde.As you can see, I gave the pictures a numbering that matches the order in which I show them on the video. Under the same order I sum up the links to the orignal blogpost, so you can see the cards in more details.                * Zoals je kan zien gaf ik de foto's de nummering die gelijkloopt met de volgorde waarin ik ze toon op de video. Onder dezelfde volgorde som ik hieronder links naar de kaarten op zodat je ze uitgebreidere foto's kan bekijken.

1. The first two cards with the toucan and the "Tropical Leaves" stencil: click here.
2. The cute footprints on the card with the "pawprints" stencil: click here.
3. The card with the "Waves" stencil and the glitter paste: click here.
4. The magic space scene with the "Starfield" stencil: click here.
1. De eerste twee kaarten met de toekans en de "Tropical Leaves" sjabloon: klik hier.
2. De schattige voetafdrukjes op de kaart met het "pawprints" sjabloon: klik hier.
3. De kaart met de "Waves" sjabloon en de glitter paste: klik hier. 
4. Het magische ruimte tafereel met het "Starfield" sjabloon: klik hier.


Here you finally find the video:                * Hier vinden jullie dan eindelijk de video:


If you can not get enough of the videos, in our design team, Holly also made a nice video with more fun ideas; So take a look at this one too. & have a nice weekend!                * Als je niet genoeg van de video's kan krijgen, in ons design team maakte Holly ook een leuke video met nog meer leuke ideetjes; bekijk deze dus zeker ook. & beleef een fijn weekend!

http://www.newtonsnookdesigns.com/tropical-leaves-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/pawprints-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/waves-stencil/ http://www.newtonsnookdesigns.com/starfield-stencil/

vrijdag 21 juli 2017

Winston On a Vacation

 I've two blogposts for you today, be sure to check both!               * Ik heb twee blogposts voor jou vandaag, wees dus zeker dat je beide bekijkt!

Hi there, here I'm again. This time I made a blog post for Newton's Nook Design with a small tutorial. Below I show you in only three steps how you can make a card with an extra flap.                * Hallo daar, hier ben ik weer. Deze keer maakte ik een blogpost voor Newton's Nook Design met een kleine handleiding. Hieronder zie je in slechts drie stappen hoe je een kaart met een extra flap kan maken.


1. Take two card bases and give them both on one side a tab. You can use a die or you can draw around something with a tab on that card base.                * 1. Neem twee kaartbasisen en geef telkens één kant een tabblad. Je kan een snijmal gebruiken of je kan iets rond aan tabblad tekenen op de kaart en vervolgens snijd je het uit.
2. Of course take all your stamps to make a scene on the two cards.                * 2. Neem al je stempels om een ​​scène op de twee kaarten te maken.
3. Cut the a piece back side top card. Still leave a few cm/inches so you can tape it down with double sided tape.                * 3. Snijd een stuk van de achterkant uit aan de bovenkant van je kaart. Laat nog een paar cm / inch over, zodat je deze met dubbelzijdig tape kunt vastkleven aan de andere kaart.

& tadaa this is how it looks at the end:                * & Tadaa dit is hoe het er uiteindelijk uitziet:


The top card shows Winston on a flight to his best vacation ever.                * De topkaart toont Winston onderweg naar zijn beste vakantie ooit.


Inside you see the complete vacation scene. I just combined a lot different stamps set included the new "Winston's Lake House".                * Binnen zie je de complete vakantie scene. Ik heb gewoon veel verschillende stempel sets gecombineerd inclusief het nieuwe "Winston's Lake House".

 

 Isn't Winston cute with his little buddy in the woods at the lake?                * Is Winston niet schattig met zijn klein vriend in het bos bij het meer?I'll also be showing a video how I made the background using the new Newton's Nook Stencils this weekend. See you than!!                * Ik dit weekend ook een video laten zien hoe ik de achtergrond maakte met behulp van de Newton's Nook Stencils. Tot dan!
 
http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winston-takes-flight/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winston-takes-flight-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house/  http://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birdbath/http://www.newtonsnookdesigns.com/newtons-birdbath-die-set/

http://blog.cardsandscrap.nl/2017/06/challenge-juli-inspiratiefoto-thema.html