woensdag 5 mei 2021

Flowers For You

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts

Hi there, today I'm sharing a card made for Jocelijne Design and with the new "Flowers For Mom" dies.                         * Hallo iedereen, vandaag deel ik een kaart gemaakt voor Jocelijne Design en dat met de nieuwe "Flowers For Mom" ​​snijmal.


This beautiful die set is not only perfect for cute cards (with those faces you can cut out), but you can also make elegant cards with it.                         * Deze mooie snijmal set is niet alleen perfect voor schattige kaartjes (met de gezichtjes die je kan uitsnijden), maar je kan er ook elegante kaarten met maken.

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts

To color the flowers I used Distress Ink. For the outer ring of the flower I used: Spiced Marmalade, Mustard Seed and Squeezed Lemonade. On the inside of the flower: Walnut Stain, Vintage Photo and Antique Linen. For the petals: Mowed Lawn, Pine Needles and Twisted Citron. For the inside as the uitside of the flowers, I sprinkle water, white ink and colored ink over it. This gives a nice splash effect. I also glued a bit of glitter on the sides of the brown circle of the flower.                         * Om da bloemen in te kleuren gebruikte ik Distress Inkt. Voor de buitenring van de bloem gebruikte ik: Spiced Marmalade, Mustard Seed and Squeezed Lemonade. Aan de binnenkant van de bloem: Walnut Stain, Vintage Photo and Antique Linen. Voor de bloemblaadjes: Mowed Lawn, Pine Needles and Twisted Citron. Voor zowel de binnenkant als de buitenkant van de bloemen sprinkelde ik water, witte inkt en gekleurde ink eroverheen. Dit geeft een leuk spetter effect. Aan de zijkant van de bruine cirkel van de bloem lijmde ik ook een beetje glitter. 

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts

Next I did cut out some elements to complete the card...                         * Vervolgens sneed ik enkele elementen uit om het kaartje te vervolledigen...

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts

After I gave the flower on my card the correct position, I completed the card with a nice message.                         * Nadat ik de bloemetje op mijn kaartje de juiste positie gaf, vulde ik het kaartje aan met een leuke boodschap.

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts 
As a finishing touch I quickly made a tag. When I go to the florist I often ask to put my own tag on the bouquet (they always do that with great pleasure) and that tag fits perfectly with the card. Maybe this is a good ensemble for Mother's Day?!                         * Als finishing touche maakte ik nog snel even een tag. Als ik naar de bloemist ga vraag vaak om mijn eigen tag op het boeket te hangen (ze doen dat altijd met veel plezier) en zo past die tag perfect bij het kaartje. Misschien is dit wel een goed ensemble voor Moederdag?!


zaterdag 1 mei 2021

International Scrapbook Day; Pictures on a Slimline Card!

Today it's international scrapbookday. For that reason ThermOWeb has a fun challenge on their blog and ofcourse I joined it!                         * Vandaag is het internationale scrapbookday. Om die reden heeft ThermOWeb een leuke uitdaging op hun blog en daar doe ik natuutlijk aan mee!
Before I start showing the project I made, let me tell you my story how I got started my blog and being creative... I started in 2011, by watching video's on youtube and suddenly came accros a video's from "Two Peas in a Bucket" (now the shop is closed but is was such a creative shop). It was amazing what they did with papers!! I did want to do that too, but I didn't had any supplies. I printed my own pattern paper and drew my embellishments (It looked horrible lol). Later I shopped for the first time online, it was expensive because of the taxes, but I loved createting scrapbooklayouts. I actually thought the small 4x8 inch layouts and vacation books were super fun to make. When I got my first Copic Markers from my husband, I was totally hooked on cardmaking. I completly forgot about scrapbooking. Is it horrible to say I still need to make my wedding album after 2 years?                         * Voordat ik het project dat ik heb gemaakt ga laten zien, wil ik je mijn verhaal vertellen hoe ik aan mijn blog ben begonnen en met de creatieve projectjes... Ik begon in 2011 door video's op youtube te bekijken en kwam plotseling een video tegen van "Two Peas in a Bucket" (nu is de shop gesloten, maar het was een heel creatieve shop). Het was verbazingwekkend wat ze deden met papieren !! Ik wilde dat ook doen, maar ik had geen materiaal. Daarom drukte ik mijn eigen patroonpapier af en tekende ik mijn versieringen (het zag er vreselijk uit lol). Later begon ik het online winkelen te leren kannen, het was duur vanwege de taxen, maar ik vond het geweldig om plakboeklay-outs te maken. Ik vond de kleine lay-outs van 4x8 inch en vakantieboekjes eigenlijk het leukst. Toen ik mijn eerste Copic Markers van mijn man kreeg, was ik helemaal verslaafd aan het maken van kaarten. Ik vergat het scrapbooken. Is het erg om te zeggen dat ik na 2 jaar nog steeds mijn trouwalbum moet maken?

#TOW #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #thermoweb #foil #decofoil #flock #internationalscrapbookdau #scrapbook #slimline #slimlinecards #pictures #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #Hellobluebird #AveryElle #TwiddlersNook #TonerCardFronts #loveblooms

Today I incorporated the sketch from ThermOWeb into a card (for a sweet friend of me). Slimline cards are just perfect for this!                         * Vandaag heb ik de sketch van ThermOWeb in een kaartje verwerkt (dat voor een super lieve vriendin is). Slimline kaartjes zijn hier gewoon perfect voor!

#TOW #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #thermoweb #foil #decofoil #flock #internationalscrapbookdau #scrapbook #slimline #slimlinecards #pictures #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #Hellobluebird #AveryElle #TwiddlersNook #TonerCardFronts #loveblooms

Be sure to take part in the thermOweb challenge, because you can win a nice prize with it!                         * Doe zeker mee aan de uitdaging van ThermOWeb, je kan er namelijk een leuke prijs mee winnen!


 
     

    

vrijdag 30 april 2021

Collaboration Week: Newton's Nook Design & ThermOWeb


Hello again! Yes, it's a buzzy blogweek. As you probably know ThermOWeb has teamed up with Newton’s Nook Designs and I have the cutest cards to share!                         * Welkom terug! Ja, het is een bruisende blogweek. Zoals je waarschijnlijk weet, werkt ThermOWeb samen met Newton's Nook Designs en heb ik de vandaag de schattigste kaarten om te delen!

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #heartframesdieset #thermoweb #foil #decofoil #nnd #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing  #distressink #candystripesCardFronts #TonerCardFronts #silvershatteredglass #sparklingsilver #GinaKDesign

It’s no secret that I love flock and that with some pretty dies and Toner Card Fronts; it's amazing!                         * Het is geen geheim dat ik van flock hou en dat met een paar mooie snijmallen en de Toner Card Fronts ziet dat er geweldig uit!

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #heartframesdieset #thermoweb #foil #decofoil #nnd #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing  #distressink #candystripesCardFronts #TonerCardFronts #silvershatteredglass #sparklingsilver #GinaKDesign

First of all I made a card with a glitter foil and soft hearts (made with flock). On the ThermOWeb blog I explain step by step how I made this card, and you can also win a giveway; so be sure to check out the blog!                         * Allereerst maakte ik een kaartje met een glitter foil en zachtje hartjes (gemaakt met flock). Op de blog van ThermOWeb leg ik stap voor stap uit hoe ik deze kaart maakte, daarnaast kan je er ook kans maken op een giveway; bekijk dus zeker de blog!

#newtonsnook #newtonsnookdesigns #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #heartframesdieset #thermoweb #foil #decofoil #nnd #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing  #distressink #candystripesCardFronts #TonerCardFronts #silvershatteredglass #sparklingsilver #GinaKDesign

On the second card I glued flocked butterflies with velume on top.                         * Op de tweede kaart kleefde ik flocked vlinders met transparant papier erboven op.