donderdag 13 juni 2019

NND Release: Day 4

I'm so excited for today's Newton's Nook Designs reveal. When the woodland critters take out their picnic necessities, you're guaranteed a good time!             * Ik ben zo enthousiast over de set die we vandaag onthullen van Newton's Nook Designs. Wanneer de beestjes hun picknickbenodigdheden halen, zijn we verzekerd van een leuke moment!


Below you can have a better look on the "Woodland Picnic" stamp set and coordinating dies. Be sure to read this blogpost till the end to see how you can win these stamps.             * Hieronder kan je de "Woodland Picnic"stempels en de coördinerende snijmallen beter bekijken. Lees deze blogpost tot het einde om te zien hoe je deze stempels kunt winnen!


To be honest, this is my favorite set of this release. All the elements make it perfect to create a scene and as you know I love to do that!             * Om eerlijk te zijn, dit is mijn favoriete set van deze release. Alle elementen maken het perfect om een ​​scène te creëren en zoals je weet, doe ik dat graag!So on this card I made a scene using the "Forest Scene Builder" die set. You can leave the trees as they are, but I will show you step by step how fun they look when you add some color.             * Op deze kaart maakte ik dus ook een scène met de "Forest Scene Builder" die set. Je kunt de bomen laten zoals ze zijn, maar ik zal je stap voor stap laten zien hoe leuk ze eruit zien als je wat kleur toevoegt. 
1. First cut out your trees and color them with light colors to give them dimension. I used Copic Markers on this; W0, W02 and W03.             * 1. Knip eerst je bomen uit en kleur ze in met lichte kleuren om ze een dimensie te geven. Ik gebruikte Copic Markers hiervoor; W0, W02 en W03.

2. Next I used the same trio of markers and gave the tree stripes on the side. It looks like the pattern you see on a real birch tree.             * 2. Vervolgens gebruikte ik hetzelfde trio van stiften en gaf de boom enkele strepen aan de zijkant. Het patroon lijkt op wat je ziet op een echte berkenboom.

3. As last step I add a little more texture by adding dots with similar colors.             * 3. Als laatste stap voeg ik een beetje meer textuur toe door stippen met vergelijkbare kleuren toe te stippelen.I really love how the coloring from the trees gives such an amazing look. For the second card I decided to use the same colors and card design, but created a squared card.             * Ik hou er echt van hoe de kleuren van de bomen een verbluffende effect geven. Voor de tweede kaart heb ik besloten om dezelfde kleuren en hetzelfde kaartontwerp te gebruiken, maar een vierkante kaart te maken.The fox is just adorable he is too cute and I wish I could have a drink on the beach with him.             * De vos is geweldig, hij is te schattig en ik wou dat ik iets met hem op het strand kon drinken.


Would you like to win the “Woodland Picnic” Stamp Set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday June 13th at 9pm ET to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, June 14th.                     * Wil je de "Woodland Picnic" stampel set winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die de stempel set kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 13 juni 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 14 juni bekend gemaakt op de NND blogpost.


Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes van de Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatiana


https://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/forest-scene-builder-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/sunscape-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/

woensdag 12 juni 2019

NND Release: Day 3

Welcome back to the 3rd Newton's Nook Design release day. Today we have these super cute cats hanging out in the sun!             * Welkom terug op de 3de onthullingsdag van Newton's Nook Design. Vandaag hebben we twee super-schattige sets met katten die rondhangen in de zon!


First we have this adorable "Newton's Picnic".             *Allereerst hebben we deze "Newton's Picnic".


The illustration is a little bigger, what makes it perfect for those who like to color. I think it's so pretty, it looks like it comes from a storybook! I love it!             * De illustratie is iets groter, wat hem perfect maakt voor diegene die graag kleuren. Ik vind hem zo mooi, het lijkt net of hij uit een verhalenboek komt! Ik hou ervan!


On this card I created a scene focussing on the pretty picnicking cat. The images is collored with Zig Markers and the background with Oxide inks. I love the summer vibes that this card offers.             *  Op deze kaart heb ik een scène gemaakt met de nadruk op de mooie picknickende kat. De illustraties zijn gekleurd met Zig markers en de achtergrond met Oxide-inkt. Ik ben dol op de zomerse vibes die deze kaart biedt.


Talking about hanging out in the sun, the second set is this "Newton's Hangs Out".             * Nu we het toch hebben over uithangen in de zon, de tweede set is deze "Newton's Hangs Out".


The cat is so silly hanging in the tree. Luckily it also sends a lovely message for those who have a hard time!             * De kat lijkt erg grappig in de boom. Gelukkig stuurt ze ook een leuke boodschap voor diegenen die het moeilijk hebben!


Just as the card above I colored this illustration with my Zig Markers. Further I kept the card simple by just adding a pattern with distress ink and the "Hardwood" stencil and some sequins.             *  Net zoals de kaart hierboven, kleurde ik deze illustratie met mijn Zig Markers. Ik heb de kaart ook eenvoudig gehouden door alleen een patroon aan te brengen met distress inkt en het "Hardwood" sjabloon en enkele pailletten toe te voegen.


Would you like to win the “Newton's Picnic" or the "Newton's Hangs Out” Stamp Set? These stamps will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thursday June 13th at 9pm ET to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, June 14th.                     * Wil je de “Newton's Picnic" of de "Newton's Hangs Out” stampel sets winnen? We kiezen EEN gelukkige winnaar die een van de stempel sets kan ontvangen! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te hebben. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je neerschrijft, hoe beter je kansen om te winnen! Je hebt tot donderdag 13 juni 3 uur 's morgens (Belgische tijdzone) om je berichtjes neer te schrijven -- de winnaars worden op vrijdag 14 juni bekend gemaakt op de NND blogpost.


Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes van de Design Team blogs hieronder, om mee te doen:
   Newton's Nook Design  |  Amanda  |  Holly  |  Ellen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Zsofia  |  Naki  |  Maria  |  Andrea  |  Tatianahttps://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/hardwood-stencil/ https://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house/ https://www.newtonsnookdesigns.com/winstons-lake-house-die-set/

dinsdag 11 juni 2019

Super Hero Cards


Hello paper crafters! Today I have two blogposts, be sure to check them both. This one is made for  ThermOWeb they have a collaboration with Heffy Doodle.             * Hallo creatievelingen! Vandaag heb ik twee blogposts, bekijk ze dus zeker allebei. Deze blogpost is gemaakt voor ThermOWeb voor een samenwerking met Heffy Doodle.


I’m so excited for this collaboration, as you can see I have some inspiration to share featuring the Deco Foil Metallix Gel, Deco Foil Flock, and a superhero theme.            * Ik ben zo enthousiast over deze samenwerking, zoals je kan zien heb ik heel wat inspiratie klaarstaan met Deco Foil Metallix Gel, Deco Foil Flock en een superheldenthema.


On the first card I used the Supergirl from the Superdudes Heffy Doodle stamp set. To show you how I created the background with the Deco Foil Metallix Gel and Flock I made a step by step photo tutorial.             * Op de eerste kaart heb ik de heldin van de Superdudes Heffy Doodle-stempelset gebruikt. Om je te laten zien hoe ik de achtergrond heb gemaakt met de Deco Foil Metallix Gel en Flock heb ik een stapsgewijs een fotocollage gemaakt.


1. Cut out a rectangular base for your background. I choose watercolor paper and inked it with blue distress inks. As I always do, I also sprinkled water and blue ink on top.             * 1. Knip een rechthoekige basis uit, voor je achtergrond. Ik koos voor aquarelpapier en kleurde hem met blauwe distress-inkten. Zoals ik altijd doe, sprenkelde ik er ook water en blauwe inkt bovenop.

2. To make the background look like it came from a comic book I used the Zap Attack stencil from Heffy Doodle and went over it with the Deco Foil Metallix Gel Champagne Mist. I really love how shiny these Metallix Gels are!             * 2. Om de achtergrond er als een stripboek te laten uitzien, gebruikte het Zap Attack-sjabloon van Heffy Doodle en ging eroverheen met de Deco Foil Metallix Gel met de kleur Champagne Mist. Ik vind het glanzend effect van deze Metallix-gels geweldig!

3. In my opinion all superhero’s with a cape live far above us in the sky, so I had to add fluffy clouds on the card. To transfer the Deco Foil Flock on the White Foam Adhesive I pushed the Flock (kissing the foam) true my die cutting machine. Afterwards I did cut out all the shapes.             * 3. Naar mijn mening leven alle superhelden met een cape ver boven ons in de lucht, daarvoor diende ik zeker pluizige wolken op de kaart toe te voegen. Om de Deco Foil Flock op de White Foam Adhesive aan te brengen duwde ik de Flock de foam door mijn stansmachine. Daarna sneed ik de vormen uit.


The very last thing to do is just adding all the elements on your card with White Foam Squares (from Gina K Design) and Zot Roll Medium (clear adhesive glue dots).             * Het laatste dat je doet is gewoon alle elementen op je kaart aanbrengen met foam tape (van Gina K Design) en Zot Roll Medium (doorzichtige zelfklevende lijmstippen).

Of course I also wanted to make a card with the male super heroes.              * Natuurlijk wilde ik ook een kaart maken met de mannelijke superhelden.


I basically create a completely different card using the same techniques. To not repeat myself I like to share a quick tip for this card how easy it is to place the White Foam Adhesive in the correct shape and spacing on your card.              * Ik maak eigenlijk een geheel andere kaart met dezelfde technieken. Om mezelf niet te herhalen, deel ik graag een snelle tip, hoe gemakkelijk het is om de witte foam in de juiste vorm en tussenruimte op je kaart te plaatsen.


1. To have clean edges I cut my White Foam Adhesive and paper separately. After that you keep the outline (from the Foam Adhesive) around the freshly cut word. Take only the backing paper of the word and place it like that on the card.              * 1. Om schone randen te hebben, knip ik mijn White Foam Adhesive en papier apart. Bewaar vervolgens allles van de Foam Adhesive. Neem alleen het papier van het woord weg en plaats het zo op de kaart.
2. Remove the outline from the card. This should be easy; because it doesn’t stick. If you have troubles with the small pieces, use a little tweezers to help you take them out.              * 2. Verwijder de contouren van de kaart. Dit zou gemakkelijk moeten zijn; omdat dat niet blijft plakken. Als je problemen hebt met de kleine stukjes, gebruik dan een klein pincet om deze elementen te verwijderen.

3. After that you put the paper word on top of the White Foam Adhesive. To make the word looks cool, I used a piece of the Deco Foil Toner Sheets and Deco Foil Transfer Sheet in the Iridescent color.              * 3. Daarna legt u het papieren woord op de witte foam. Om het woord er cool uit te laten zien, heb ik een stuk van de Deco Foil-tonersheets en het Deco Foil Transfer-blad gebruikt in de iriserende kleur.


These superdudes are just so adorable!!              * Deze superdudes zijn gewoon zo schattig!!
I couldn’t resist making an extra project and created this fun wand.              * Ik kon het niet laten om een ​​extra project te maken en daaarom toon ik ook nog deze leuke toverstok.


On this item I used the Deco Foil Metallix Gel and Flock, but also some other elements like the Gina K. Design Nested Label Dies and the Sheer Satin Fancy Ribbon. It’s very easy to create a wand if you simple add 2 similar base pieces on to each other with the straw in between.              * Voor dit item gebruikte ik de Deco Foil Metallix Gel en Flock, maar gebruikte ook enkele andere elementen zoals de Gina K. Design Nested Label Dies en de Sheer Satin Fancy Ribbon. Het is heel gemakkelijk om een ​​toverstaf te maken als je de 2 gelijksoortige basis papieren op elkaar plakt met het rietje ertussen.


Thanks for joining me today! I had such a blast working on these projects. Be sure to check the second blogpost below.              * Bedankt om hier te komen piepen! Ik vond het geweldig om aan deze projecten te werken. Kijk zeker nog naar de 2de blogpost van vandaag hieronder.