donderdag 13 juni 2024

Happy and Colorful cards with Plush Papers


See on the ThermOWeb blog how I made these happy and colorful hello cards.                        * Bekijk op de ThermOWeb blog hoe ik deze vrolijke en kleurrijke hallokaarten maakte.

woensdag 12 juni 2024

Tips for Using Infusible Ink on Wood

Have you ever tried using Cricut Infusible Ink on wood? Well, I will show you how you can do that.                        * Heb je ooit geprobeerd om Cricut Infusible Ink op hout aan te brengen? Wel, vandaag laat ik je zien hoe je dat kan doen. 

Today, I’m using the ‘Take Me to the Ocean’ SVG File from  Printable Cuttable Creatables and Infusible Ink Transfer Sheets.                        *In deze post gebruik ik de 'Take Me to the Ocean' SVG file van  Printable Cuttable Creatables en Infusible Ink Transfer Sheets.

After you’re happy with the size of your design and the color –  load the sheet on a mat (color side up). It’s important to click the 'Mirror' slider on each mat (especially when using text). DO NOT skip this step, or your text will read backward. When you’re ready, load the mat into the machine and cut out the illustration.                        * Nadat je tevreden bent met het formaat van het ontwerp en de kleur, plaatst je het vel op de snijmat (kleurzijde naar boven). Het is belangrijk om op elke mat op de schuifregelaar 'Spiegelen' te klikken (zeker als je tekst gebruikt). Sla deze stap NIET over, anders zal je tekst achterstevoren staan. Wanneer je klaar bent, laadt je de mat in de machine en snijd deze de afbeelding uit.

Be careful not to touch the Infusible Ink Transfer Sheets too much while weeding with your hand this can remove the ink from the sheets.                        * Zorg ervoor dat je de Infusible Ink Transfer Sheets niet te veel aanraakt tijdens 'weeding' van de illustratie. Hierdoor kan de inkt van de vellen vervagen!

Preheat your heat source, I’m using an EasyPress (see the manual of your heat press for the recommended heat and time). Use butcher paper to protect your heat source from the infusible ink. The heat can also cause the ink to end up on your heat source! So use butcher paper! NOTE: Do not move your heat source after you’ve placed it on top of the wood.                        * Verwarm je warmtebron voor, ik gebruik een EasyPress (zie de handleiding van je hittepers voor de aanbevolen hitte en tijd). Gebruik bakpapier om je warmtebron te beschermen tegen de inkt. Ook kan de hitte ervoor zorgen dat de inkt op je warmtebron terecht komt! Gebruik dus bakpapier! OPMERKING: Verplaats je warmtebron niet nadat je deze op het hout hebt geplaatst.

Once completed remove the butcher paper. Let the wood cool for 1-2 minutes before peeling the backing, and now you’re all set!                        * Als je klaar bent, verwijdert je het bakpapier. Laat het hout 1-2 minuten afkoelen voordat je het inktpapier verwijdert, en nu ben je helemaal klaar!

Comment below or on our Facebook group if you have any questions.                        * Reageer hieronder of in onze Facebookgroep als je vragen hebt. 

Happy crafting!                        * Veel plezier met knutselen!

 

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

vrijdag 24 mei 2024

Making Cute Tags with Small Dies


I continue to make fun items for Newton's Nook Designs. Are you curious about what I have in store this time? Be sure to check out Newton's Nook Designs Blog.                        * Ik blijf leuke items maken voor Newton's Nook Designs. Ben je benieuwd wat ik deze keer in petto heb? Bekijk dan zeker de Newton's Nook Designs Blog.