vrijdag 27 maart 2020

More Inspiration with Retiring Products

Hello everyone, welcome to my blog again! I've two blogposts for you today, be sure to check both!                * Hallo allemaal, welkom terug op mijn blog! Ik heb vandaag twee blogposts voor je klaarstaan, check check ze dus alletwee!


On this blog post I show you a card made for Newton's Nook Design.                * Op deze blogpost laat ik je een kaart zien die gemaakt is voor Newton's Nook Design.


I created a cloudy background. Herefor I used the Cloud stencil over and over again on a scalloped frame from the squared frames dies. Later I did stamped and cut the "Love Birds" with the "Darling Duo’s" stamp and matching dies. The illustration was colored with copic markers. You can find the marker numbers on my instagram page.                * Ik heb een hemel gecreĆ«erd op de achtergrond. Hiervoor gebruikte ik de "Cloud" sjabloon steeds opnieuw op het geschupte vierkante. Later heb ik de verliefde vogels gestempeld en gesneden met de "Darling Duo's" stempels en de bijpassende matrijzen. De afbeelding is gekleurd met Copic Markers. Je vindt de stift nummers op mijn instagram pagina.


I hope this card brightens up your day and the best thing is that I can send some love during this rough period to someone who will receive this card!                * Ik hoop dat deze kaart je dag opfleurt en het beste is dat ik tijdens deze moeilijke periode wat liefde kan sturen naar iemand die deze kaart zal ontvangen!


https://www.newtonsnookdesigns.com/frames-squared-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/darling-hearts-die-set/ https://www.newtonsnookdesigns.com/darling-duos/ https://www.newtonsnookdesigns.com/clouds-stencil/

Poppin' Birthday Cards

Hello everyone, welcome to my blog again! I've two blogposts for you today, be sure to check both!                * Hallo allemaal, welkom terug op mijn blog! Ik heb vandaag twee blogposts voor je klaarstaan, check ze dus alle twee!

In this blog I'm featuring the new Neon products from ThermOWeb.                * In deze blog presenteer ik de nieuwe Neon-producten van ThermOWeb.


Both card are showcasing the "Sweet Stuff" stampnstencils. The background on the first card was created by using the stencil with brown Distress ink. Later I applied the "Orange Glow" flock on the donuts and made the sweet word pop with the "Poppin' Pink" Enamel transfer sheets.                * Beide kaarten presenteren ​​de "Sweet Stuff" -stempels. De achtergrond van de eerste kaart is gemaakt met het sjabloon en bruine Distress-inkt. Later heb ik de "Orange Glow" flock op de donuts aangebracht en het woord "sweet" laten knallen met de "Poppin 'Pink" Enamel transfer sheets.


On the second card the background was also created with the same stencil, but this time with the "Poppin' Pink" Flock.                * Op de tweede kaart is de achtergrond ook gemaakt met  het sjabloon, maar dit keer met de "Poppin 'Pink" Flock. 


The ice cream is created with the "Hellow Yellow" Glitz Glitter Gell, but if you really want o know how I made both cards, please check the ThermOWeb blog.                * Het ijs is gemaakt met de "Hellow Yellow" Glitz Glitter Gell, maar als je echt wilt weten hoe ik beide kaarten heb gemaakt, kijk dan op de ThermOWeb-blog.


Who are you sending cards to this week? Let me know in the comments below!                * Naar wie stuur jij de kaartje van deze week naartoe? Laat het me weten in de reacties hieronder!https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-neon-glitz-glitter-gel-hello-yellow?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-stampnstencil-stamp-set-sweet-stuff/crafts-scrapbooking_rina-k-designs_stampnstencil?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-stampnstencil-detail-stencil-sweet-stuff/crafts-scrapbooking_rina-k-designs_stampnstencil?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-neon-enamel-transfer-sheets-poppin-pink/crafts-scrapbooking_rina-k-designs_enamel-transfer-sheets?pp=24

https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-neon-flock-sheets-orange-glow?pp=24  https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-permanent-adhesive-dot-runner/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foam-tape-white-3-8-in-x-12-ft/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-white-foam-adhesive?pp=24maandag 23 maart 2020

Spark Your Cards With Neon Flock

Hello crafty friends, today I have two fun cards made for ThermOWeb using mainly the “Hello Yellow” Rina K. Design Neon Flock Sheets.                * Hallo creatievelingen, vandaag heb ik twee leuke kaarten voor ThermOWeb gemaakt met voornamelijk de "Hello Yellow" Rina K. Design Neon Flock Sheets.


You can use the flock with Deco Foil Transfer Gel Duo, Transfer Gel Blanco or with Foam Adhesive. All these products gives you a ton of opportunities on techniques you can use.                * Je kunt de flock gebruiken met Deco Foil Transfer Gel Duo, Transfer Gel Blanco of met Foam Adhesive. Al deze keuzen geven heel veel mogelijkheden om een leuke kaart te maken.


On the first card I'm using Neon Flock with Foam Adhesive. The beam of light was created by using a piece of a sunscape stencil and adding the Rina K. Design Neon Glitz Glitter Gel “Hellow Yellow”. To see step by step how I made both cards, it is better to take a look at the ThermOWeb blog.                * Op de eerste kaart gebruik ik Neon Flock met Foam Adhesive. De lichtbundel is gemaakt door een stuk van een zonnenstraal sjabloon te gebruiken en de Rina K. Design Neon Glitz Glitter Gel “Hellow Yellow” toe te voegen. Om stap voor stap te zien hoe ik beide kaarten maakte, kan je beter even op de ThermOWeb blog kijken.


The Rina K. Design “Orange Glow” Neon Enamel adhered on the Foam Adhesive, looks like an acrylick piece. Really pretty!                * De Rina K. Design 'Orange Glow' Neon Enamel aangebracht op Foam Adhesive, ziet eruit als een stuk acryl. Echt super mooi!


Of course I needed to make a pink card too, this time I used a stencil to create a soft neon sun with flock. To add the Neon Flock by using a stencil, you need Deco Foil Transfer Gel Blanco.                * Natuurlijk moest ik ook een roze kaart maken, dit keer gebruikte ik een sjabloon om een ​​zachte fluo zon te maken met flock. Om de Neon Flock toe tevoegen aan de hand van een sjabloon, heb je Deco Foil Transfer Gel Blanco nodig.


I hope these cards give you a little bit of happiness, during these tough days!                * Hopelijk geven deze kaarten je een glimlach op je gezicht tijdens deze moeilijke dagen!https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-flock-transfer-sheets-–-black-velvet/crafts-scrapbooking_deco-foil_flock-transfer-sheets?pp=24https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-neon-flock-sheets-hello-yellow?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-neon-flock-sheets-screamin-green?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-neon-enamel-transfer-sheets-orange-glow/crafts-scrapbooking_rina-k-designs_enamel-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-neon-enamel-transfer-sheets-screamin-green/crafts-scrapbooking_rina-k-designs_enamel-transfer-sheets?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/rina-k-designs-neon-glitz-glitter-gel-hello-yellow?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-permanent-adhesive-dot-runner/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/gina-k-designs-foam-tape-white-3-8-in-x-12-ft/crafts-scrapbooking_gina-k-designs_adhesives?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/zots-roll-•-bling?pp=24  https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-white-foam-adhesive?pp=24 https://www.thermowebonline.com/p/deco-foil-transfer-gel-blanco-4-fl-oz/crafts-scrapbooking_deco-foil_adhesives-applications?pp=24