maandag 18 maart 2019

Married!

I'm so happy to let you know!                  * Ik ben zo gelukkig om jullie dit nieuws te vertellen.

Picture taken by Jonathan De Wit
YES!! We are married, it was such an amazing feeling en overwelming day. I'm such a happy woman! I hope to come back soon after a break and enjoying our love.                  * JA!! We zijn getrouwd, het was zo'n geweldig gevoel en overweldigende dag. Ik ben zo'n gelukkige vrouw! Ik hoop snel terug te komen na een pauze en te genieten van onze liefde.

vrijdag 8 maart 2019

Chair/Wall Decoration

Happy Friday, it's almost our big day! That means it's time to show you an other fun item I created for the wedding.                 * Het is vrijdag en het is bijna onze grote dag! Dus het is tijd om je een ander leuk item te laten zien dat ik voor de bruiloft heb gemaakt.


As you can see I made two rings with felt flowerds. All the flowers where created with using dies and hot glue. It's easy to get volume by folding the leaves and using hot glue to keep these parts together. For the second piece I created the same ring, but in a mirrored design                 * Zoals je kunt zien heb ik twee ringen gemaakt met vilten bloemen. Alle bloemen werden gemaakt met behulp van matrijzen en hete lijm. Het is gemakkelijk om volume te krijgen door de bladeren te vouwen en hete lijm te gebruiken om deze delen bij elkaar te houden. Voor het tweede stuk heb ik dezelfde ring gemaakt, maar in een gespiegeld ontwerp.Originally I didn't want to put words in the circles and use them as wall decoration. After a while I switch the idea and they became chairdecorations. The wooden letters where added on a transparency.                 * Oorspronkelijk wilde ik geen woorden in de cirkels plaatsen en ze als wanddecoratie gebruiken. Na een tijdje veranderde ik van idee en werden stoelversieringen. De houten letters zijn toegevoegd op een transparant.


Saturday the 16th is already our weddingday. This weekend we will be very buzzy for the last preparations, but we're both so happy the day is in sight.                 * Zaterdag de 16e is al onze trouwdag. Dit weekend zullen we dus heel druk in de weer zijn voor de laatste voorbereidingen, maar we zijn allebei zo blij dat de dag in zicht is.

https://www.mftstamps.com/die-namics/flowers-leaves/loopy-bloom-die-namics-6017 https://www.mftstamps.com/die-namics/flowers-leaves/mini-rolled-roses-die-namics https://www.sizzix.com/662399/sizzix-framelits-die-set-4pk-large-rosehttps://www.sizzix.com/662395/sizzix-framelits-die-set-5pk-large-dahlia https://whimsystamps.com/collections/flower-dies/products/peony-flower-die

maandag 4 maart 2019

NND Newsletter Reminder + Bonus Card

Hello friends, I have a blog post to remind you to check the subscriber mail from Newton's Nook Design. Tomorrow you will find an exclusive mail post that shows you more about how to use the "Little Lillies" stamp set in a different way than what I show below.             * Hallo vrienden, hier heb ik een kleine foto om je er aan te doen herinneren om de subscriber mail van Newton's Nook Design te bekijken. Morgen zul je dus een exclusieve e-mail vinden waarin je meer ziet over hoe ik de "Little Lillies" gebruik op een andere manier dan ik hier beneden laat zien.
 

When you have a flower stamp with the stem, I think the most of us try to use it on it's own or layer two or three of the same flowers. On this card I did the same, I created a simple card where the flower stands in the middle of the attention.             * Als je een bloemenstempel met de stam hebt, denk ik dat de meesten onder ons hem gebruik op zichzelf of laagjes maken met twee of drie dezelfde bloemen. Op deze kaart deed ik hetzelfde, ik maakte een eenvoudige kaart waarbij de bloem midden in de aandacht staat.


For the mailpost I will share tomorrow I will show you how to strech the use of this flower set and use it in a different way.             * Voor de mailpost die ik morgen zal delen, zal ik je tonen hoe je de bloem op een andere manier kan gebruiken.


If you sign up for the Newton’s Nook Design newsletter you will receive that exclusive in depth explanations on the other card with these materials tomorrow in your mail. I hope to see you there!             * Als je je aanmeldt voor de Newton’s Nook Design newsletter ontvang je exclusieve diepgaande uitleg over het ander kaartje dat ik met dezelfde met de materialen maakte. Ik hoop dat ik je daar zie!


http://www.newtonsnookdesigns.com/little-lilies/ http://www.newtonsnookdesigns.com/little-lilies-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/
https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-glitters-gold/