vrijdag 22 september 2023

Recycled Gift Box Idea


I created this box for Newton's Nook Designs. It's a simple trick to not need a box dies. I simply took apart a box with printing on it and turned it inside out to use the blank inside as the outside.                        * Ik heb deze doos gemaakt voor Newton's Nook Designs. Het is een eenvoudige truc om geen doosstanzen nodig te hebben. Ik heb eenvoudigweg een doos met de bedrukking erop uit elkaar gehaald en hem binnenstebuiten gekeerd om de blanco binnenkant als buitenkant te gebruiken.
 

I decorated the box with, stamps, dies and a stencil.                        * Ik heb de doos versierd met stempels, stansen en een stencil.


      

woensdag 20 september 2023

3 ways to use Deco Foil Transfer Sheets


I'm popping in to let you know I have a card and tag on the ThermOWeb blog showcasing 3 different ways to add Deco Foil Transfer sheets onto your cards.                        * Ik kom hier even piepen om je te laten weten dat ik een kaart en tag op de ThermOWeb-blog heb met 3 verschillende manieren om Deco Foil Transfer-vellen op je kaarten aan te brengen.

maandag 18 september 2023

Hello Friend


Hi there creative friends!! Today I made another nice card for Carlijn Design.                        * Hallo daar creatieve vrienden!! Vandaag heb ik weer een leuk kaartje gemaakt voor Carlijn Design.As you can see I used quite a few products that Jocelijne designed. I used the umbrellas in combination with the bunny from the Hugs A Lot dies. Of course, this required a suitable background.                        * Zoals je kan zien heb ik heel wat producten gebruikt die Jocelijne ontwierp. Ik gebruikte de paraplu's in combinatie met het konijntje van de Hugs A Lot snijmallen. Hiervoor was natuurlijk een passende achtergond nodig.


I made the background with the raindrop stencil; I used one layer with distress ink and with the other layer I applied blue glitter paste. The text is made with the hot foil, together with the metallic paper.                        * De achtergrond maakte ik met de regendruppelsjablonen waarbij ik één laagje gebruikte met distress ink en met het ander laagje bracht ik blauwe glitter paste aan. De tekst is gemaakte met de hot foil, samen met de metallic papier.