zaterdag 15 mei 2021

Clear Toner Stamped Gift Tags with Deco Foil

#photoplaypaper #camphappybear #handmadecard #cardmaking #stamping #tag #friendshipcard #thermoweb #foil #decofoil #cleartonersheet #card #cardmaking #handmade #dieset #paperart #hobby #distressink #brutusmonroe #chicchevron #orangesketch #foil #GinaKdesign #BlossomBuddies #JellyBeanGreen

Hi crafty friends! I wanted to show you some projects with the Fern and Willard products from Photo Play Paper and new ThermOWeb clear designer toner sheets, but the mail service decided to not deliver these items on time. Still, I like to share how fun it is, to use clear designer toner sheets on top of pattern paper. Even with autumn products, you can make something perfect for spring!                         * Hallo creatieve vrienden! Ik wilde jullie enkele projecten laten zien met de Fern en Willard producten van Photo Play Paper en nieuwe ThermOWeb clear designer tonervellen, maar de postdienst besloot deze items niet op tijd te bezorgen. Toch wil ik jullie graag tonen hoe leuk het is om de doorzichtige designer-tonervellen op patroonpapier te gebruiken. Zelfs met herfstproducten kun je iets moois maken voor de lente!

Be sure to check the ThermOWeb blog to see a step by step explanation.                         * Bekijk zeker de ThermOWeb-blog voor een stapsgewijze uitleg.


            

woensdag 12 mei 2021

Action Wobble Card with Happy Smiles

#Jocelijne #Carlijndesign #noorenzo #cloud9cards #doeading #scrapenco #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #happysmilesdieset #misssparklestampset #Slimlineranden3grasenwolken #oxideink #papierkunst #dutchcardmaker

Hi all! Today I'll be sharing a new project with you featuring the Jocelijne Design "Happy Smiles" die set. This set is super cute, so let's get started...                         * Hallo allemaal! Vandaag deel ik een nieuw project met jullie met de Jocelijne Design "Happy Smiles" die set. Deze set is super schattig, dus laten we beginnen...

#Jocelijne #Carlijndesign #noorenzo #cloud9cards #doeading #scrapenco #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #happysmilesdieset #misssparklestampset #Slimlineranden3grasenwolken #oxideink #papierkunst #dutchcardmaker

To use the falling star, we must of course first create a nighttime scene. I did use different elements from my studio, including a starry sky and clouds. I also colored the background with ink.                         * Om de vallende ster te gebruiken moeten we natuurlijk eerst een nachtelijk tafereeltje maken. Ik gebruikte hiervoor verschillende elementen vanuit mijn studio, waaronder een sterrenhemel en wolkjes. Ik gaf de achtergrond ook kleur met inkt.

#Jocelijne #Carlijndesign #noorenzo #cloud9cards #doeading #scrapenco #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #happysmilesdieset #misssparklestampset #Slimlineranden3grasenwolken #oxideink #papierkunst #dutchcardmaker

To complete the scene I also cut out a lot of elements from the "Happy Smiles" die set. I colored the stars with ink and gave the big star a face. Then I cut out the star's tail with glitter paper.                         * Om het tafereel te vervolledigen sneed ik ook heel wat elementen uit van de "Happy Smiles" snijmal set. Ik kleurde de sterretjes in met inkt en gaf de grote ster een gezichtje. Vervolgens sneed ik de staart van de ster uit, uit glitter papier.

#Jocelijne #Carlijndesign #noorenzo #cloud9cards #doeading #scrapenco #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #happysmilesdieset #misssparklestampset #Slimlineranden3grasenwolken #oxideink #papierkunst #dutchcardmaker

You may have noticed it from the previous photo. But I was also clinging to action wiggling under the star. This is a kind of plastic spring that makes your star wobble back and forth.                         * Je merkte het misschien al op aan de vorige foto. Maar ik kleefde ook aan 'Action Wobble' onder de ster. Dit is soort van plastiek veer die je ster heen en weer laat wiebelen.

#Jocelijne #Carlijndesign #noorenzo #cloud9cards #doeading #scrapenco #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #handmade #stampset #dieset #paperart #hobby #drawing #copicmarkers #copicciao #copiccoloring #happysmilesdieset #misssparklestampset #Slimlineranden3grasenwolken #oxideink #papierkunst #dutchcardmaker

As last step I added the messages (from the "Miss Sparkle" stamp set). The card totally makes me happy with that wobbely star!                         * Als laatste stap voegde ik de boodschap toe (van de "Miss Sparkle" stempel set). De kaart maakt me helemaal blij met die wiebelende ster!

Thanks for joining me today and I hope this card brings a smile to your face too!                         * Bedankt dat je vandaag op mijn blogje kwam piepen en ik hoop dat deze kaart ook een glimlach op je gezicht tovert!


 

woensdag 5 mei 2021

Flowers For You

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts

Hi there, today I'm sharing a card made for Jocelijne Design and with the new "Flowers For Mom" dies.                         * Hallo iedereen, vandaag deel ik een kaart gemaakt voor Jocelijne Design en dat met de nieuwe "Flowers For Mom" ​​snijmal.


This beautiful die set is not only perfect for cute cards (with those faces you can cut out), but you can also make elegant cards with it.                         * Deze mooie snijmal set is niet alleen perfect voor schattige kaartjes (met de gezichtjes die je kan uitsnijden), maar je kan er ook elegante kaarten met maken.

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts

To color the flowers I used Distress Ink. For the outer ring of the flower I used: Spiced Marmalade, Mustard Seed and Squeezed Lemonade. On the inside of the flower: Walnut Stain, Vintage Photo and Antique Linen. For the petals: Mowed Lawn, Pine Needles and Twisted Citron. For the inside as the uitside of the flowers, I sprinkle water, white ink and colored ink over it. This gives a nice splash effect. I also glued a bit of glitter on the sides of the brown circle of the flower.                         * Om da bloemen in te kleuren gebruikte ik Distress Inkt. Voor de buitenring van de bloem gebruikte ik: Spiced Marmalade, Mustard Seed and Squeezed Lemonade. Aan de binnenkant van de bloem: Walnut Stain, Vintage Photo and Antique Linen. Voor de bloemblaadjes: Mowed Lawn, Pine Needles and Twisted Citron. Voor zowel de binnenkant als de buitenkant van de bloemen sprinkelde ik water, witte inkt en gekleurde ink eroverheen. Dit geeft een leuk spetter effect. Aan de zijkant van de bruine cirkel van de bloem lijmde ik ook een beetje glitter. 

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts

Next I did cut out some elements to complete the card...                         * Vervolgens sneed ik enkele elementen uit om het kaartje te vervolledigen...

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts

After I gave the flower on my card the correct position, I completed the card with a nice message.                         * Nadat ik de bloemetje op mijn kaartje de juiste positie gaf, vulde ik het kaartje aan met een leuke boodschap.

#Jocelijne #Carlijndesign #Jocelijnedesign #handmadecard #cardmaking #stamping #hellocard #friendshipcard #card #cardmaking #flowercard #handmade #dieset #paperart #hobby #flowersformomdieset #distressink #nuvoglitter #papierkunst #dutchcardmaker #cloud9crafts 
As a finishing touch I quickly made a tag. When I go to the florist I often ask to put my own tag on the bouquet (they always do that with great pleasure) and that tag fits perfectly with the card. Maybe this is a good ensemble for Mother's Day?!                         * Als finishing touche maakte ik nog snel even een tag. Als ik naar de bloemist ga vraag vaak om mijn eigen tag op het boeket te hangen (ze doen dat altijd met veel plezier) en zo past die tag perfect bij het kaartje. Misschien is dit wel een goed ensemble voor Moederdag?!