dinsdag 28 maart 2023

3 Easy and Cute Easter Vinyl Projects


Hello everyone! I'm here with a post for Printable Cuttable Creatables. Today I'm showing you adhesive vinyl Easter projects. So, dust off your Cricut machine, grab a drink and get inspired.                        * Hallo iedereen! Ik ben er vandaag met een post voor Printable Cuttable Creatables. Vandaag laat ik jullie vinyl paasprojecten zien. Dus stof je Cricut-machine af, pak een drankje en laat je inspireren.

In this post I use a lot of lovely bunny svg’s, here is my supplies list: Split Bunny SVG File, Some Bunny Loves You SVG File and Hoppy Easter Retro Free SVG File.                        * In dit bericht gebruik ik veel leuke svgs van konijntjes, hier is mijn lijst met benodigdheden: Split Bunny SVG File, Some Bunny Loves You SVG File and Hoppy Easter Retro Free SVG File.


Let me start with these cute gift bags. I simply bought some clear bags (you can find them in craft stores or stores for wedding/baby thank you gifts). I did measure my bags and cut the ‘Split Bunny SVG’ out of white, pink and teal vinyl.                        * Laat ik beginnen met deze schattige cadeauzakjes. Ik heb gewoon een paar doorzichtige zakjes gekocht (je kunt ze vinden in creawinkels of winkels voor bedankjes bij bruiloften / geboortes). Ik heb mijn zakjes opgemeten en de ‘Split Bunny SVG’ uit wit, roze en groenblauw vinyl gesneden.


Afterwards I did add the names between the bunny’s. Next I filled the bags with chocolate easter eggs.                        * Daarna heb ik de namen tussen de konijntjes gezet. Vervolgens vulde ik de zakjes met chocolade paaseitjes.


The svg makes the gift bags super cute and personal! Perfect for your siblings and friends.                        * De svg maakt de cadeauzakjes super schattig en persoonlijk! Perfect voor je broers, zussen en vrienden.

Talking about bunny's we need some carrots too!! I bought clear plastic easter eggs and did fill them up with yellow and orange chocolates. Through the hanging part of the egg I did add 2 green ribbons, so it looked like a the leaves of the carrots.                        * Over konijnen gesproken, we hebben ook wortels nodig!! Ik kocht doorzichtige plastic paaseieren en vulde ze met gele en oranje chocolaatjes. Door het hangende gedeelte van het ei heb ik 2 groene linten getrokken, zodat het net een wortelblad leek.


On top I placed the ‘Hoppy Easter Retro Free SVG File’ to send out an Easter wish. I simply cut it out of white vinyl.                        * Bovenop plaatste ik het ‘Hoppy Easter Retro Free SVG File’ om een ​​paaswens te versturen. Ik heb het gewoon uit wit vinyl gesneden.


I wasn’t satisfied yet, I had to make something with the cutest bunny svg file ever (the Some Bunny Loves You SVG File). I bought a candle with a nice spring scent and I removed the sticker from the glass.                        * Ik was nog niet tevreden, ik moest iets maken met het schattigste konijntjes bestand ooit (het Some Bunny Loves You SVG-bestand). Ik kocht een kaars met een lekkere lentegeur en ik verwijderde de sticker van het glas.


After cutting out all the colored vinyl, you have the images from the PCC website to see how to arrange all elements on the candle. The end results are stunning! It’s such an easy and inexpensive way to spruce up your home decor.                        * Nadat je al het gekleurde vinyl hebt uitgesneden, heb je de afbeeldingen van de PCC-website om te zien hoe je alle elementen op de kaars kunt rangschikken. De eindresultaten zijn verbluffend! Het is zo'n gemakkelijke en goedkope manier om je interieur op te fleuren.


All these cute bunny projects make me so happy! What is your favorite of these three projects?                        * Ik word zo blij van al deze schattige konijntjes projecten! Wat is jou favoriet van deze drie projecten?


  

I also received an Affiliate Link. This means that PCC rewards me for orders that you place on their website. It costs you nothing extra, but it does give me a nice advantage. 
You help me a lot if you place an order true this link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. In return I have a nice discount code for you: 'craftyellen15'. This gives you a 15% discount during the entire design team period!                       * Ik heb ook een affiliate-link ontvangen. Dit betekent dat PCC mij beloont voor bestellingen die u op hun website plaatst. Het kost jou niets extra, maar levert mij wel een mooi voordeel op. Je helpt mij enorm als je een bestelling plaatst via deze link: www.printablecuttablecreatables.com/?pcc=11. Als tegenprestatie heb ik een leuke kortingscode voor je: 'craftyellen15'. Hiermee krijg je gedurende de gehele ontwerpteamperiode 15% korting!

donderdag 23 maart 2023

NND Release - March 4: Fabulous Fungus + Spring Blooms Paper Pad


Every day is like a new present to unwrap! We're at the last Newton's Nook Designs March release day.                        * Elke dag is als een nieuw cadeau om uit te pakken! We zijn op de laatste releasedag van maart van Newton's Nook Designs.

Today we're showcasing the "Fabulous Fungus" and coordinating dies.                        * Vandaag presenteren we de "Fabulous Fungus" en coördinerende snijmallen.

In addition, you already saw some papers appearing this week from the "Spring Blooms Paper Pad".                        * Daarnaast zagen jullie deze week al enkele papiertjes verschijnen van de "Spring Blooms Paper Pad".
Perfect for spring scenes, fall and forest handmade cards.                        * Perfect voor lentetaferelen, herfst- en boshandgemaakte kaarten.


 Would you like to win the "Fabulous Fungus" stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thurseday March 23rd 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 24th.                       * Wil je de "Fabulous Fungus" Stamp Set winnen? Voor deze set kiezen we ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te maken. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 23 maart 2:00 uur 's nachts (Brusselse tijdzone) om een berichtje achter te laten - winnaars worden bekendgemaakt op de NND blogpost op vrijdag 24 maart.Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 Bekijk alle geweldige blogs van de designteamleden hieronder om deel te nemen:
Newton's Nook Design  |  Donna  |  Ellen (that's me)  |  Tina  |  Larissa  |  Samantha M.  |  Zsofia  |  Maria  |  Farhana  |  Tatiana  |  Amanda

    

woensdag 22 maart 2023

NND Release - March 3: Spring Blooms Oval set + Spring Garden Line Stencil

#newtonsnookdesigns #cardmaking #simonsaysstamp #newtonsnook #stamping #handmadecard #papercrafting #diecutting #copicmarkers #cardmakersofinstagram #cardmakingideas #papercrafts #RainyDayDoxiestampset #inkypawschallenge #cardmakinghobby #copiccoloring #handmadecards #inkypaws #cardmaker #greetingcards #cardsofinstagram #papercraft #cards #card #sssunitedwecraft #copic #diycards #birthdaycard #crafting #clearstamps

Spring officially started yesterday and I can't wait for all the flowers and leaves to start blooming and growing. Speaking of flowers and leaves, have you checked out the new Newton's Nook Designs April Release yet?                        * De lente is gisteren officieel begonnen en ik kan niet wachten tot alle bloemen en bladeren gaan bloeien en groeien. Over bloemen en bladeren gesproken, heb je de nieuwe Newton's Nook Designs April Release al bekeken?

#newtonsnookdesigns #cardmaking #simonsaysstamp #newtonsnook #stamping #handmadecard #papercrafting #diecutting #copicmarkers #cardmakersofinstagram #cardmakingideas #papercrafts #RainyDayDoxiestampset #inkypawschallenge #cardmakinghobby #copiccoloring #handmadecards #inkypaws #cardmaker #greetingcards #cardsofinstagram #papercraft #cards #card #sssunitedwecraft #copic #diycards #birthdaycard #crafting #clearstamps

Today I share the "Spring Blooms Oval" set, one large oval frame with flowers all around the edge.                        * Vandaag deel ik de "Spring Blooms Oval" set, een grote ovaal met bloemen rondom de rand.
These oval images are a serries on the Newton's Nook Designs shop. They all are sized to fit inside the scallop edged frame on the Oval Frames Die Set and will fit on the front of a standard A2 sized card.                        * Deze ovale afbeeldingen zijn een serie op de Newton's Nook Designs-winkel. Ze zijn allemaal zo groot dat ze in het geschulpte frame van de Oval Frames Die Set passen en passen op de voorkant van een standaard A2-formaat kaart.

#newtonsnookdesigns #cardmaking #simonsaysstamp #newtonsnook #stamping #handmadecard #papercrafting #diecutting #copicmarkers #cardmakersofinstagram #cardmakingideas #papercrafts #RainyDayDoxiestampset #inkypawschallenge #cardmakinghobby #copiccoloring #handmadecards #inkypaws #cardmaker #greetingcards #cardsofinstagram #papercraft #cards #card #sssunitedwecraft #copic #diycards #birthdaycard #crafting #clearstamps

You probably already saw the following item on the Newton's Nook Design blog.                        * Je hebt het volgende item waarschijnlijk al gezien op de Newton's Nook Design-blog.

#newtonsnookdesigns #cardmaking #simonsaysstamp #newtonsnook #stamping #handmadecard #papercrafting #diecutting #copicmarkers #cardmakersofinstagram #cardmakingideas #papercrafts #RainyDayDoxiestampset #inkypawschallenge #cardmakinghobby #copiccoloring #handmadecards #inkypaws #cardmaker #greetingcards #cardsofinstagram #papercraft #cards #card #sssunitedwecraft #copic #diycards #birthdaycard #crafting #clearstamps

It's the Spring Garden Line Stencil.                        * Het is de Spring Garden Line-stencil.
This design includes three rows (leaves, tulips and daffodils) that can be layered to create 2 different flower gardens.                        * Dit ontwerp bevat drie rijen (bladeren, tulpen en narcissen) die in lagen kunnen worden gelegd om 2 verschillende bloementuinen te creëren.

#newtonsnookdesigns #cardmaking #simonsaysstamp #newtonsnook #stamping #handmadecard #papercrafting #diecutting #copicmarkers #cardmakersofinstagram #cardmakingideas #papercrafts #RainyDayDoxiestampset #inkypawschallenge #cardmakinghobby #copiccoloring #handmadecards #inkypaws #cardmaker #greetingcards #cardsofinstagram #papercraft #cards #card #sssunitedwecraft #copic #diycards #birthdaycard #crafting #clearstamps

Would you like to win the "Spring Blooms Oval" stamp set? This stamp set will be given away to ONE lucky winner! Here's how to win: Comment on the NND blog and Design Team blogs (see list below)! The winner will be chosen at random from the collective reveal posts. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Thurseday March 23rd 9pm EST to comment  -- winners will be announced on the blog post on Friday, March 24th.                       * Wil je de "Spring Blooms Oval" Stamp Set winnen? Voor deze set kiezen we ÉÉN gelukkige winnaar! Je kan als volgt winnen: reageer op de NND blog en Design Team-blogs (zie onderstaande lijst)! De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle berichten die jullie schreven. Zorg ervoor dat je alle blogs bekijkt en een berichtje neerschrijft om een kans te maken. Je weet niet welke blog is gekozen van deze hop, dus hoe meer je schrijft, hoe groter je kansen zijn om te winnen! Je hebt tot donderdag 23 maart 2:00 uur 's nachts (Brusselse tijdzone) om een berichtje achter te laten - winnaars worden bekendgemaakt op de NND blogpost op vrijdag 24 maart.


Check out all the awesome Design Team Blogs below to enter:                 Bekijk alle geweldige blogs van de designteamleden hieronder om deel te nemen:
Newton's Nook Design  |  Donna  |  Ellen (that's me)  |  Tina  |  Larissa  |  Samantha M.  |  Zsofia  |  Maria  |  Farhana  |  Tatiana  |  Amanda