vrijdag 14 december 2018

Holiday Tag

Welcome back to my blog! Do you remember the previous card (find the blog post here) that I made for Els Brigé? I had so much fun with the snow stamps that I had to make something with it again. This time I didn’t use colored ink, but stamped rather in white through the use of embossing powder.             * Welkom terug op mijn blog! Herinner je je de vorige kaart (vind hier de blogpost) nog die ik maakte voor Els Brigé? Ik had zoveel plezier met de sneeuwstempels, dat ik er weer iets mee moest maken. Deze keer stempelde ik zie niet in kleur maar eerder in wit door het gebruik van embossingpoeder.


First of all, I created a background by repeatedly stamping the snowflakes on the card base. Then I stamped two of the snowflakes on black paper and cut them out wit the coordinating dies. I made the black snowflake three-dimensionally by gluing them together with pop dots. A diamond made the snowflake so elegant.             * Allereerst maakte ik een achtergrond door de sneeuvlokken herhaaldelijk te stempelen op de kaartbasis. Vervolgens stempelde ik twee van de sneeuwvlokken op zward papier en sneed ze uit met de bijhorende snijmallen. Ik maakte deze zwarte sneeuwvlok driedimentioneel door ze op elkaar te lijmen met pop dots. Een diamantje maakte de sneeuwvlok zo elegant.


As a final step, I stamped the message on the top of my card. A mini clothespin and some berries made a nice detail to decorate a gift.             * Als laatste stap stempelde ik de boodschap op de bovenkant van mijn kaart. Een mini wasknijper en wat bessen maakten een leuk detail om een kadootje af the geven.


That's it for today. I hope you enjoyed my project, and thank you so much for stopping by!             * Dat is het voor vandaag. Ik hoop dat je mijn project leuk vond en verder wil ik je heel erg bedanken voor het langskomen!

  https://www.elsbrige.com/shop/sneeuw/?v=d3dcf429c679
https://www.simonsaysstampblog.com/wednesdaychallenge/simon-says-glitters-gold/https://www.simonsaysstampblog.com/mondaychallenge/?p=14740

maandag 10 december 2018

NND Newsletter Sneak Peek

 Spoiler Alert!! If you are sign up for the Newton’s Nook Design newsletter before tomorrow you will receive a fun extra mail post written by me!             * Speciale onthulling! Als je je voor morgen aanmeld voor de Newton’s Nook Design newsletter zal je een leuke extra mail post ontvangen die geschreven is door mij.


I hope to see you there!             * Ik hoop dat ik je daar zie!


vrijdag 7 december 2018

Deck the Halls with Inky Paws

 

Welcome to our Deck the Halls with Inky Paws blog hop! Today the Newton's Nook Design team and some guests come together for a fun inspiring Christmas project blog hop! Of course there are a few give-aways too.                * Welkom op onze Deck the Halls with Inky Paws blog hop! Vandaag komt het Newton's Nook Design team samen met enkele gasten om een leuke inspirerende kerstprojectjes te tonen in een hop! Natuurlijk zijn er ook een paar give-aways kijk hiervoor zeker eens op de NND Blog.


At Christmas we all like give some gifts to each other, that's why I liked to send something small for my creative friends. For this hops I was inspired by a small booklet I saw in a video on YouTube from Serena Bee (find the video here).
                * Met kerst geven we allemaal wat kadootjes aan elkaar, daarom vond ik het leuk om ook voor mijn creatieve vrienden iets kleins te sturen. Voor deze hop maakte ik dus een klein kado-boekje geïnspireerd door een filmpje van dat ik zag op YouTube van Serena Bee (vind hier het filmpje).

Below I explain how I made it with a photo tutorial:
                * Hieronder leg ik met een foto-tutorial kort uit hoe ik het maakte:


1. Find a nice designer paper and then fold it into three parts. The folds are folded so that the left and right side go to the middle.
                * 1. Zoek een leuk design papier en vouw het vervolgens in drie gelijke delen. De vouwen zijn zo geplooid dat de linker en rechter kant naar het midden gaan. 

2. Then fold up about 1/3 of your paper. Later, we will make small pockets out of it.                * 2. Vervolgens vouw je ongeveer 1/3 van je papier naar boven. Later vormen deze plooien kleine zakjes.

3. If you want to give a nice shape to your bag, you may need to use a border-die. Unfold your paper back and place this die as low as possible on your paper and cut it by using your diecutting machine.                *3. Als je een leuke vorm aan je zakje wil geven, kan je hiervoor een border-dies gebruiken. Vouw je papier terug open en plaats deze snijmall zo laag mogelijk op je papier en snij het aan de hand van je snijmachine.


4. Then stick the 'bags' by sticking double sided tape on the left and right sides and fold your paper back in place. This is how you made your pocket
s.                * 4. Kleef vervolgens de 'zakjes' door aan de linker en rechter zijde een dubbelzijdige tape te kleven en plooi je papier terug op zijn plaats. Je hebt plots zakjes hiervan gemaakt. 

5. Decorate the outside of your card and if you want you can make a label with the initial of the recipient's name.                * 5. Decoreer de buitenkant van je kaart en maak eventueel een label met het initiaal van de naam van je ontvanger.

6. Then I made a card that fits inside my bags and I also decorated the inside of the little book.
                * 6. Vervolgens maakte ik een kaartje dat binnenin mijn zakjes paste en decoreerde ik ook de binnenkant van het boekje.


This is the result:                * Uiteindelijk is dit het resultaat:


Because the inside is divided into three, I can get something nice to put in every part. In the first bag you can see the tea and some nice stickers are in my second bag.
                * Doordat de binnenkant in drie is gedeeld probeerde ik in elk deel iets leuks te stoppen. In het eerste zakje zit thee en in het tweede vak zitten enkele leuke stickers.


In the last compartment there is a mini card, where I want to write down my message.                * In het allerlaatste compartiment zit en mini kaartje, waar ik mijn boodschap wil in neerschrijven.


Hopefully you liked this fun project!                * Hopelijk vonden jullie het een leuk projectje.Enter to Win! Deck the Halls with Inky Paws Hop Prizes!
Deck the Halls with Inky Paws Exclusive! Newton's Nook Designs is also releasing a NEW mini 2x3 stamp set today called Ginger Snap!! This fun new stamp set will only be available at Newton's Nook Designs online shop and you can get it for FREE this week with a $30 purchase! Offer is valid until Friday, December 14, 2018 or while supplies last. This new stamp set is also available for purchase for $4.99.
                * Doe mee om te winnen! Deck the Halls met Inky Paws Hop prijzen! Deck the Halls with Inky Paws Exclusive! Newton's Nook Designs brengt ook een NIEUWE mini-stempelset van 2x3 uit, genaamd Ginger Snap!! Deze leuke nieuwe stempelset is alleen verkrijgbaar bij de online winkel van Newton's Nook Designs en je kunt hem deze week GRATIS krijgen met een aankoop van $30! Deze aanbieding is geldig tot vrijdag 14 december 2018 of zolang de voorraad strekt. Deze nieuwe stempelset is ook te koop voor $ 4,99.

Enter to Win! Deck the Halls with Inky Paws Hop Prizes! We will be choosing two lucky winners to win a $25 store credit for Newton's Nook Designs online shop! To enter, just leave comments on the Design Team Member and Guest blogs (see list below)! Two winners will be chosen at random from the collective blogs in the blog hop. Make sure to check out each of their blogs and comment for your chance to win. You will not know which blog has been chosen so the more you comment on the better your chances are of winning! You have until Sunday, December 9th at 9 pm EST to comment -- winners will be announced on the NND blog on Monday, December 10th.                * Doe mee om te winnen! Deck the Halls met Inky Paws Hop prijzen! We kiezen twee gelukkige winnaars die een ​​tegoed van $25 krijgen voor de Newton's Nook Designs online shop! Om deel te nemen, laat je gewoon berichtje achter op de Design Team Member en Guest blogs (zie onderstaande lijst)! Twee winnaars worden willekeurig gekozen uit de alle blogs in de bloghop. Zorg ervoor dat je elk van hun blogs bekijkt en commentaar geeft voor je kans om te winnen. Je weet niet welke blog is gekozen, dus hoe meer je commentaar geeft, hoe beter je kansen om te winnen zijn! Je hebt tot zondag 9 december om 21.00 uur EST om een berichtje achter te laten - winnaars worden op maandag 10 december bekendgemaakt op het NND-blog.

Check out all the awesome Blogs below to enter:                     * Bekijk de leuke werkjes op alle  blogs hieronder, om mee te doen:
 

Newton's Nook Designs  |  Keeway  |  Alix  |  Katie  |  Caly  |  Amanda HollyEllen (that's me)  |  Larissa  |  Samantha  |  Juliana  |  Naki  |  Maria  |  Zsofia  |  Tatianahttp://www.newtonsnookdesigns.com/land-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sea-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sky-borders-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/darling-hearts-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/frames-flags-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cup-of-cocoa-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/cup-of-cocoa/ http://www.newtonsnookdesigns.com/deer-friend-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/deer-friend/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/fox-hollow/ http://www.newtonsnookdesigns.com/tags-times-two-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/jolly-tags/ http://www.newtonsnookdesigns.com/christmas-haul-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/christmas-haul/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sending-hugs-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/sending-hugs/ http://www.newtonsnookdesigns.com/essential-alphabet-die-set/ http://www.newtonsnookdesigns.com/reindeer-roll-call/ http://www.newtonsnookdesigns.com/framework-die-set/