zondag 29 september 2013

Layouts from Pairi Daiza

ENG: I just went on vacation and after seeing family and friends again and talk about our vacation,
 I really want wanted to scrapbook old pictures while waiting on the ordered pictures from the vacation.
(You will hear the entire story very soon about my trip.) In June my boyfriend and I went to
Pairi Daiza azoo with fabulous architecture in my own country. First I choose my basic colors
and theme for the two layouts (blue, green and chevrons,..)

NL: Ik kom net terug van vakantie en natuurlijk wilde ik oude foto's scrappen
na familie en vrienden te zien en tijdens het wachten op mijn bestelde foto's van de vakantie.
(Je zal snel meer verhalen horen over mijn trip.) 
In juni bezochten mijn vriend en ik
Pairi Daiza een zoo met enorm mooie architectuur 
hier in mijn land. Eerst koos ik
mijn basis kleuren en thema voor de twee layouts 
(blauw, groen en chevron,...)

ENG: The first layout is inspired by the challenge of the week from I Will Craft for Supplies
 (a Facebook group that challenge you to use your scrapbooking materials. If you
use your materials you save money to get new stuff. It's a way to not be overwhelmed 
by scrapbooking stuff we don't really need).

NL: De eerste layout is geïnspireerd door de wedstrijd op I will Craft for Supplies (dat
is een Facebookgroep die je uitdaagt om je scrapmateriaal te gebruiken. Als je je
materiaal gebruikt kan je in ruil geld sparen om nieuw materiaal te kopen. Het is dus
eigenlijk een manier om bedelft te geraken onder scrapbook materiaal dat we
niet echt nodig hebben).

ENG: This page I made for Septembers YouTube Hop (30/09). I used a sketch from
 Meital Tene Zeevi. If you want to have a chance on the price you have to comment on every
video from the hop (here is my video and in the discriptionbar you can see the other links).

NL: Deze layout is gemaakt voor de YouTube Hop van september (30/09). Ik gebruikte
 hierbij de sketch van Meital Tene Zeevi. Als je een kans wilt hebben om een prijs te winnen
moet je een reactie zetten op elke video van de hop (Hier is mijn video en in het
beschrijvingsveld kan je de andere links vinden).

ENG: Even when I had so many pictures from one day, I wanted to make only 2 layouts.
That's why I made an interactive page; I got the idea for the interactive page from
 "Shimelle Laine - 4x6 photo love" class. Check it out, because it's really unique to make an
 interactive page like that.

NL: Zelfs toen ik zoveel foto's had van maar 1 dag, wilde ik toch maar 2 layouts maken.
Daarom maakte ik een interactieve pagina; ik heb het idee van zo'n interactieve pagina van
"Shimelle Laine - 4x6 photo love" klassen. Je moet het zeker eens nagaan, omdat het echt uniek
is om op die manier aan interactieve pagina te maken.

Have a nice week!
Nog een leuke week toegewenst!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten